Scriptiebank overzicht

De Vlaamse Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de

Wiskundeleerkrachten met een economisch masterdiploma

Odisee
2013
Lien
Vandevyvere
Zijn economisten goede wiskundeleraren?De onderwijsnetten trokken in september 2012 nog maar eens aan de alarmbel. Steeds vaker raken vacatures voor wiskundeleraren moeilijk ingevuld. De directies zien zich genoodzaakt om ingenieurs, fysici, biologen, economisten, … aan te sporen om wiskunde te geven. Hierdoor beschikt momenteel een kwart van de Vlaamse wiskundeleraren uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs niet over het zogenaamde “vereiste bekwaamheidsbewijs”. Maar is dit wel bevorderlijk voor de kwaliteit van ons onderwijs?
Meer lezen

A Clifford analysis approach to higher spin fields

Universiteit Antwerpen
2013
Matthias
Roels
Fysica als wiskundig laboratoriumEen van de facetten van de moderne fysica is het bestuderen van elementaire deeltjes, de bouwstenen van ons universum op microscopische schaal. Net zoals vallende appels worden beschreven door de wetten van Newton, zo worden ook elementaire deeltjes beschreven door bepaalde bewegingsvergelijkingen. Dit zijn wiskundige vergelijkingen die ons in staat stellen om het gedrag van deeltjes te voorspellen.
Meer lezen

Overlapping and order-independent patterns in type theory

KU Leuven
2013
Jesper
Cockx
Nooit meer fouten makenComputerproblemen heeft iedereen wel eens. Voor de meeste mensen is dit enkel een frustrerende vorm van tijdverlies, maar wat moeten we met computers in medische apparatuur, auto's of ruimtevaartuigen? Hier kan zelfs een klein computerfoutje mensenlevens kosten. Om dit te vermijden, moeten we computers zo ontwerpen dat ze weigeren om een programma met fouten erin uit te voeren.Computers spelen steeds meer een centrale rol in onze samenleving.
Meer lezen

An assessment for a sustainable and generationally fair pension contract reform

Andere
2012
Stephan
van Stalborch
This thesis examines a sustainable and generationally fair pension contract (reform). By means of a value-based ALM study, I indicate whether age cohorts gain or lose from a contract reform. I demonstrate that the current FTK pension contract ambition to safeguard a nominal pension while aspiring a real pension is not sustainable and fair across generations. First, for the current average funding position of the Dutch pension funds, the current FTK contract does not proportionally reward the elderly for the risks they are exposed to.
Meer lezen

Disruption prediction at the JET tokamak using the geometry of wavelet distributions

Universiteit Gent
2012
Giorgos
Karagounis
 Detectie van instabiliteiten in nucleaire fusieplasmasNucleaire fusie is een fysisch proces waarbij atoomkernen versmelten en waarbij een grote hoeveelheid energie vrijkomt. Het beste voorbeeld van ongecontroleerde nucleaire fusie is de zon. De energie die door de zon, op 150 miljoen kilometer van ons, geproduceerd wordt is de motor van het leven op aarde. Wetenschappers willen op een gecontroleerde manier gebruik maken van dit verschijnsel om energie te produceren.
Meer lezen

Wiskunde in Beweging

Hogeschool Gent
2011
Kathy
Nagels
 WISKUNDE IN BEWEGINGstudente leert wiskunde aan via dans  “Wiskunde is saai, moeilijk, onbegrijpelijk, vervelend...”: uitspraken waar een leerkracht wiskunde in het secundaire onderwijs vaak mee te maken krijgt. Om deze uitspraken tegen te gaan, maakte studente Kathy Nagels, ‘Bachelor in het Secundair Onderwijs’ aan de Hogeschool van Gent, een combinatie die op het eerste zicht wat vreemd lijkt: wiskunde en dans.
Meer lezen