Mag het terug wat sportiever alstublieft?

Céline Beuckelaers
Een onderzoek naar het herkennen en signaleren van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld. Het doel van de bachelorproef is om omstaanders het SGG tijdig te leren herkennen en signaleren. Daarnaast ontwikkelde ik een vorming om het SGG te herkennen en signaleren.

Mag het opnieuw wat sportiever alstublieft?

Zie bijlage voor mijn artikel.

Bibliografie

Alphen, M. v. (2016). Cognitieve en cognitief-gedragstherapeutische benaderingen. In M. v. Alphen, Inleiding in de counselling: hulpverlening bij functioneringsproblemen (pp. 72-77). Amsterdam: Boom .

Auweele, Y. V. (2006). Seksueel misbruik en ongewenste seksuele intimiteiten in de Vlaamse recreatie- en competitiesport. Leuven: Ethische perspectieven. doi:10.2143/EPN.16.3.20181716

Brackenridge, C. (2007). Misbruik is een groter probleem in sport dan doping. In E. Wieldraaier, C. van den Brink, P. Moget, & M. Weber, De weerbare sporter macht, misbruik en kwetsbaarheid (pp. 180-189). Deventer : daM uitgeverij Deventer.

Brilleslijper, S. (2013). Normale en zorgelijke seksuele ontwikkeling bij kinderen tot en met 12 jaar. In E. van de Putte, M. Lukkassen, & A. Russel, Medisch handboek kindermishandeling (pp. 151-161). Bohn Stafleu van Loghum.

Brinkman, J. (2017). Copingsstrategieën. In J. Brinkman, Voor de verandering: een praktische inleiding in de agogische theorie (pp. 85-87). Noordhoff Uitgevers B.V.

Bullens, R. (1996). Hoe plegers seksueel misbruik plannen. Kind en adolescent, 17(162).

Cohen, J., Berliner, L., & Mannarino, A. (2000). Trauma, Violence & Abuse: Treating traumatized children: a research review and synthesis. Trauma Violence & Abuse, 1(1), 29-46.

Ensi. (2019). Opgehaald van Ensie: https://www.ensie.nl/wiktionary/sporttak

Ensi. (2019). Opgehaald van https://www.ensie.nl/wiktionary/demografischekenmerken

Ensi. (2019). Opgehaald van https://www.ensie.nl/wiktionary/informedconsent

Frans , E., & De Bruycker, A. (2012, December). Raamwerk Lichamelijke en Seksuele Integriteit en Beleid in de Sport. Kwalitatieve preventie en reactie in jouw organisatie . Brussel: Christine Claus, secretaris-generaal Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Opgehaald van Ethisch sporten: http://www.ethicsandsport.com/images/uploads/downloads/RaamwerkSeksuali…

Heemelaar, M. (2008). Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening (3e ed.). Bohn Stafleu van Loghum.

Höing, M., & van Oosten, N. (2009). Seksueel geweld tegen minderjarigen. In M. Höing, & N. van Oosten, Sekuologie (pp. 267-295). Houten: Bohn Stafleu Van Loghem.

ICES. (2015). Over ICES. Opgehaald van Ethisch sporten: http://www.ethicsandsport.com/over_ices

Lamers-Winkelman, F. (2004). Seksueel misbruik. In F. Lamers-Winkelman, Handboek kinderen & adolescenten (pp. 868-876). Bohn Stafleu van Loghum.

Mortelmans, D. (2017). In D. Mortelmans, Praktijkgericht kwalitatief onderzoek (pp. 221-278). Leuven: Acco.

Mortelmans, D. (2017). Algemene voorbereiding voor het veldwerk. In Praktijkgericht kwalitatief onderzoek (pp. 105-110). Leuven: Acco.

Mortelmans, D. (2017). Data verzamelen door te interviewen. In M. Dirk, Praktijkgericht kwalitatief onderzoek (pp. 110-159). Leuven: Acco.

Nevid, J. S., Rathus, S. A., & Greene, B. (2017). Dissociatieve stoornissen, somatisch-symptoomstoornissen en verwante stoornissen, en psychische factoren die somatische aandoeningen beïnvloeden. In Psychiatrie, een inleiding (pp. 174-203). Pearson Benelux.

Nevid, J. S., Rathus, S. A., & Greene, B. (2017). Persoonlijkheidsstoornissen en impulsbeheersingsstoornissen. In Psychiatrie, een inleiding (pp. 384-422). Pearson Beneluc.

psychiatrie, B. p. (2017). Over DSM-5. Opgehaald van DSM-5 Online: https://www.dsm-5.nl/

Shapiro, F. (2014). The Role of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy in Medicine: Addressing the Psychological and Physical Symptoms Stemming from Adverse LIfe Experiences. Permanente Journal, 18(1), 71-77.

Sportfederatie, V. (2015). Handleiding SGG in de sportclub. Gent.

van Berlo, W., & Mooren, T. (2009). 18: Seksueel geweld: gevolgen en behandeling. In B. S. Loghem, Seksuologie (pp. 419-435). Houten: Quintessens.

van Berlo, W., & Mooren, T. (2009). Seksuologie. In L. Gijs, W. Gianotten , & P. Weijnborg, Seksuologie (pp. 419-435). Utrecht: Springer Uitgeverij.

Verduijn, K., & Simons, A. P. (2017, September 29). Kind- en gezinsgericht behandelen na seksueel misbruik. Kind en adolescent, 4(38), 260-236.

Vertommen , T., & Schipper-van Veldhoven, N. (2014). Over de grens: seksuele intimidatie in de sport begrijpen en voorkomen. Goud in elk kind.

Vertommen , T., Schipper- van Veldhoven, N., Kasia, U., & Van Den Eede, F. (2016). Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Ortho-Rheumato, 14(3), 6.

Vertommen, T. (2018, April 16). Bespreking seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld. (C. Beuckelaers, Interviewer)

Vlaanderen, S. (2015). Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Opgehaald van Internationaal centrum Ethiek in de sport vzw ( ICES): http://www.ethicsandsport.com/thema/omschrijving/seksueel_grensoverschr…

Vlaanderen, S. (2015). Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport aanpakken. Opgehaald van Ethisch sporten ICES: http://www.ethischsporten.be/ondersteuningSGG

Vlaanderen, S. (2015). Sport met grenzen. Opgehaald van Ethisch sporten: http://www.ethicsandsport.com/projecten/detail/sport_met_grenzen

VOICE. (2015). Overzicht. Opgehaald van VOICE: http://voicesfortruthanddignity.eu/be/

Wilson, Tinker, & Becker. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) treatment for psychologically traumatized individuals. Journal of Consulting & Clinical Psycholog, 63(6), 928-937.

 

.

 

 

Universiteit of Hogeschool
Toegepaste psychologie
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
Sigrid Bosteels & Marybel Van Butsele
Kernwoorden
Share this on: