De invloed van ngo's op het humanitaire beleid van de Europese Unie

Roel Van Overmeire
Persbericht

Ineffectief lobbywerk bij de vluchtelingencrisis

De manier waarop humanitaire ngo’s lobbyen is veranderd door de vluchtelingencrisis. Dat is gebleken uit de masterproef van Roel Van Overmeire. Het humanitaire beleid is versplinterd en draait niet langer alleen om hulp geven. Hierdoor krijgen wereldwijde crisissen onvoldoende aandacht en fondsen.

De vluchtelingencrisis heeft de Europese Unie door elkaar geschud, zowel op vlak van normen en waarden als op het vlak van beleid. Wat minder bekend is, is dat ook het lobbyen van humanitaire ngo’s is veranderd. Dat lijkt een klein detail, maar het heeft gigantische gevolgen.

Lobbyen heeft een negatieve bijklank. Het roept beelden op van zakenmannen in maatpakken die in achterkamertjes deals sluiten en de democratie buitenspel zetten. Maar lobbyen wordt ook gedaan door humanitaire ngo’s, die ervoor proberen zorgen dat hulp voor rampgebieden zo goed mogelijk gegeven wordt.

In de Europese Unie moeten ngo’s daarvoor onderhandelen met DG ECHO (Directorate-General European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations), het onderdeel van de Europese Unie dat verantwoordelijk is voor het verlenen van humanitaire hulp. DG ECHO geeft fondsen aan ngo’s, die vervolgens met dat geld in rampgebieden hulp geven.

Ngo’s lobbyen tegelijkertijd ook voor betere voorwaarden voor hun contracten met DG ECHO, of proberen ervoor te zorgen dat het rampgebied waar zij werken meer aandacht krijgt. Beide partijen hebben een sterke band: ze hebben vaak contact met elkaar en wisselen veel informatie uit. Anders dan men misschien zou verwachten, komt lobbyen in het humanitaire beleid vaak zelfs neer op samen een koffie drinken en over het beleid te praten.

Hoe het allemaal veranderde

Sinds 2011 vluchten er grote hoeveelheden mensen uit rampgebieden naar Europa. Deze mensen moeten vaak in verschrikkelijke omstandigheden leven en daarom riep de Europese Unie Griekenland uit als een humanitair rampgebied. Ngo’s krijgen fondsen van DG ECHO om er hulp te verlenen. Grotendeels business as usual. Uit interviews met lobbyisten van ngo’s, medewerkers van DG ECHO en Europese Parlementsleden, bleek dat schijn bedriegt.

Ngo’s in Griekenland worden gedwongen te werken in afgrijselijke toestanden: slecht sanitair, een bureaucratische rompslop en een overvloed aan hulpbehoevenden. Tegelijk merken ngo’s in Azië en Zuid-Amerika dat Europa plotseling geen aandacht meer geeft aan het gebied waar ze werken, waardoor ze ook minder fondsen ontvangen. Waarom dan niet lobbyen bij DG ECHO? Daar knelt net het schoentje: in het nieuwe tijdperk, houdt DG ECHO de deur toe voor ngo’s. 

Het dilemma van DG ECHO

DG ECHO lijkt de boeman in dit verhaal. Dat is een illusie, want Europese politiek is nooit eendimensionaal. Dit onderdeel van de Europese Commissie ondervindt namelijk grote druk van de rest van de Europese Unie om te helpen met het tegenhouden van vluchtelingen. DG ECHO heeft een dilemma: enerzijds is het opgericht om de best mogelijke humanitaire hulp te bieden. Anderzijds is het deel van de Europese Commissie, die nu vraagt dat DG ECHO in plaats van mensen te helpen in rampgebieden, ervoor moet zorgen dat mensen in die rampgebieden blijven en niet naar Europa komen.

Wie wint er? Politiek of het apolitieke humanitaire beleid? Het antwoord ligt in Griekenland, in de zinkende bootjes van vluchtelingen of in humanitaire situaties zoals Afghanistan, waar Europese fondsen naar grensbewakers gaan die ervoor moeten zorgen dat er niet meer inwoners vluchten uit het land.  

Ondanks kritiek kunnen veel ngo’s niet de samenwerking met DG ECHO verbreken, omdat ze de fondsen nodig hebben om te overleven. Vol hoop blijven ze daarom lobbyen bij DG ECHO. Veel laaggeplaatsten bij de organisatie luisteren nog altijd, maar het zijn de directeurs die de knopen moeten doorhakken, en laat het nu net hen zijn die andere zorgen en prioriteiten hebben.

Vanuit het perspectief van DG ECHO lijkt er ook simpelweg geen andere keuze te zijn dan verder te gaan op dit pad. Maar hoe verder ze gaan, hoe meer de Europese humanitaire tak verder wordt uitgehold. Naast haar bestaansreden, verliest deze DG ook haar macht aan andere delen van de Europese Commissie. DG ECHO valt hoe langer hoe meer onder het Europese binnenlands- en buitenlands beleid. Het is een straatje zonder einde.

Op zoek naar nieuwe bondgenoten  

Humanitaire ngo’s zien het met lede ogen aan. Als DG ECHO geen effectieve macht meer heeft, dan moeten ze maar bij de echte spelers gaan, zoals de tak van de Commissie die zich bezighoudt met het Europese buitenlands beleid. Die hebben vaak niets te maken met het humanitaire beleid. Daarenboven hebben de ngo’s helemaal geen band met de mensen van deze Europese takken, nauwelijks connecties, en moeten ze hun lobbystrategieën volledig herdenken. Ze vertoeven op onbekend terrein.

Daarom proberen humanitaire ngo’s ook andere strategieën uit, met de achterliggende gedachte: als de EU niet luistert, dan zullen we ervoor zorgen dat het publiek luistert. Ze verenigen krachten met ngo’s die niets te maken hebben met humanitair beleid, gebruiken reclamecampagnes en proberen bondgenoten te vinden buiten de Europese Commissie.

Wat dit betekent…

Het humanitaire beleid is versplinterd en draait niet meer om hulp geven, met als gevolg dat er wereldwijd crisissen zijn die onvoldoende fondsen en aandacht krijgen. Humanitaire ngo’s hebben hun impact op het beleid verloren met betrekking tot de vluchtelingencrisis. De gevolgen daarvan zijn te zien op het nieuws als het over Griekenland gaat of over bootvluchtelingen. Als ngo’s de kern van het Europese humanitaire beleid zijn, dan is de ineffectiviteit van hun lobbyen ook de kern van de Europese humanitaire crisis.  

Bibliografie

Alter-EU (2016) ‘What is the problem’. https://www.alter-eu.org/what-is-the-problem, 26/10/2016.

Agg, C. (2006) ‘Trends in Government Support for Non-Governmental Organizations - Is the "Golden Age" of the NGO Behind Us? United Nations Research Institute for Social Development, 23, 30 p.  

Amnesty International (2016) ‘Amnesty dismayed at Commission’s response to Roma treatment’. http://www.amnesty.eu/en/news/press releases/eu/discrimination/roma/amnesty-dismayed-at-commissions-response-to-roma-treatment-0466/#.V9rQGZiLShc, 15/09/2016.

Baarda, Ben; Martijn De Goede & Joop Teunissen (1998) Kwalitatief onderzoek. Praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen, Stenfert Kroese, 255 p.

Balosin, Miruna Andreea (2010) ‘Analyzing EU’s lobbying’. http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situ…, 21/10/2016, p. 1180-1192.

Barham, Jane; Nabunnya, Harriet & Joanne Philpott (2011) Evaluation of DG ECHO’s action in Uganda. Essex, Aguaconsult Ltd., 53 p.

Barnes, Helen (2002) The EU: Who Does What in Conflict Prevention and Resolution. Ulster, Incore research reports, 21 p.

Barnett, M. (2005) ‘Humanitarianism Transformed’. Perspectives on Politics, 3, 4, p. 723-740.

BBC (2016) ‘Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts’. http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911, 4/05/2017.

Berti, Benedetta (2015) ‘The Syrian Refugee Crisis: Regional and Human Security Implications’. Strategic Assessment, 17, 4, p. 41-51.

Betsill, Michele Merrill & Elisabeth Corell (2008) NGO Diplomacy: The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations. Londen, MIT press, 231 p.

Beyers, Jan (2004) ‘Voice and acces’. European Union Politics, 5, 2, p. 211-240.

Beyers, Jan & Bart Kerremans (2004) ‘Bureaucrats, politicians and societal interests: How Is European Policy Making Politicized?’ Comparative political studies, 37, 10, p. 1119-1150.

Beyers, Jan; Rainer Eising & William Maloney (2008) ‘Researching Interest Group Politics in Europe and Elsewhere: Much We Study, Little We Know?’, West European Politics, 31, 6, p. 1103-1128.

Bouwen, Pieter (2002) A Comparative Study of Business Lobbying in the European Parliament, the European Commission and the Council of Ministers. Duitsland, Discussion Paper, 41 p.

Bouwen, Pieter (2007) ‘Competing for Consultation: Civil Society and Conflict between the European Commission and the European Parliament’. West European Politics, 30, 2, p. 265 – 284.

Broscheid, Andreas & David Coen (2003) ‘Insider and Outsider Lobbying of the European Commission: An Informational Model of Forum Politics’. European Union Politics, 4, 2, p. 165–189.

Bunea, Adriana & Robert Thomson (2015) ‘Consultations with Interest Groups and the Empowerment of Executives: Evidence from the European Union’. Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, 28, 4, p. 517–531.

Carbone, Maurizio (2007) The European Union and international development: the politics of foreign aid. Londen/New York, Routledge, 192 p.

Carbone, Maurizio (ed.) (2013) The European Union in Africa. New York, Manchester University Press, 324 p.

Chalmers, Adam William (2011) Informational Lobbying Strategies and Interest Group Access in the European Union. Iceland, Paper prepared for the ECPR General Conference, 25 p.

Chalmers, Adam W. (2013) ‘With a lot of help from their friends: Explaining the social logic of informational lobbying in the European Union’. European Union Politics, 14, 4, p. 475–496.

Christiansen, Thomas (2008) The Institutional politics of the European Union: An Analysis of Administrative Governance and Constitutional Reform in the EU. Maastricht, Universiteit Maastricht, 354 p.

Clifford, Nicholas; e.a. (eds.) (2016) Key Methods in Geography. Londen, Sage publications, 722 p.

Coen, David (2007) ‘Empirical and theoretical studies in EU lobbying’. Journal of European Public Policy, 14, 3, p. 333-345.

Coen, David and Alexander Katsaitis (2013) ‘Chameleon pluralism in the EU: an empirical study of the European Commission interest group density and diversity across policy domains’, Journal of European Public Policy, 20, 8, p. 1104–1119.

Coen, David & Jeremy Richardson (2009) Lobbying the European Union: Institutions, actors, and issues. Oxford, Oxford University Press, 373 p.

Cohen-Eliya, Moshe & Yoav Hammer (2011) ‘Nontransparent lobbying as a democratic failure’. William & Mary Policy Review, 2, 265, p. 265- 287.

Coolsaet, Rik (2000) ‘Wat België nog te zoeken heeft in Afrika’. Samenleving en politiek, 7, 9, p. 4-14.

Corporate Europe Observatory (2016) ‘The power of lobbies’. https://corporateeurope.org/power-lobbies, 31/10/2016.

Costanza de Toma (2009) Bond guide to Influencing the European Union. Londen, Bond, 18 p.

Cosgrave-Sachs, Carol (ed.) (1999) The European Union and developing countries. The challenges of globalization. Londen, MacMillan Press LTD, 365 p.

Cosgrave, John & Sara Nam (2007) ‘Evaluation of DG ECHO’s Actions in response to the Pakistan Earthquake of 2005’. Channel Research, 124 p.

Costello, Rory & Robert Thomson (2010) ‘The policy impact of leadership in committees: Rapporteurs’ influence on the European Parliament’s opinions’. European Union Politics, 11, 2, p. 219–240.

Costello, Rory & Robert Thomson (2011) ‘The nexus of bicameralism: Rapporteurs’ impact on decision outcomes in the European Union’. European Union Politics, 12, 3, p. 337–357.

Crombez, Christophe (2002) ‘Information, Lobbying and the Legislative Process in the European Union’. European Union Politics, 3, 1, p. 7-32.

Dany, Charlotte (2014) Beyond Principles vs. Politics: Humanitarian Aid in the European Union. Olso, Centre of European Studies, 23 p.

De Bruycker, Iskander (2014) Why interest groups say what they say: explaining the content of interest group messages in EU legislative lobbying. Salamanca, University of Antwerp, 23 p.

De Bruycker, Iskander (2016) ‘Power and position: Which EU party groups do lobbyists prioritize and why?’ Party Politics, 22, 4, p. 552-562.

DG ECHO (2011) ‘European Commission: Humanitarian Aid & Civil Protection’ http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm, 17/04/2017.

DG ECHO (2016) ‘Agreements for humanitarian aid awarded in 2016 by DG ECHO’. http://ec.europa.eu/echo/files/funding/agreements/agreements_2016.pdf, 27/01/2017.

DG ECHO (2017a) ‘Single Form Guidelines’. http://dgechopartnershelpdesk.eu/_.../list_of_sectors_and_subsectors, 63 p., 8/02/2017.

DG ECHO (2017b) ‘4.3 RESULTS’. http://dgecho-partners-helpdesk.eu/action_proposal/fill_in_the_sf/secti…, 8/02/2017.

DG ECHO (2017c) ‘Emergency Support Financing Decision Operational Priorities’. http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/esop.pdf, 8/02/2017.

DG ECHO (2017d) Presentation of ESOP 2017 to Partners [webcast]. European Union. https://webcast.ec.europa.eu/dg-echo-presentation-of-esop-2017-to-partn…

DG ECHO (2017e) ‘Financing decisions (HIPs)’. http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-decisions-hips_en, 30/04/2017.

DG ECHO (2017f) ‘European Civil protection and humanitarian aid operations’. http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid_en, 17/04/2017.

Delputte, Sarah & Joren Verschaeve (2015) ‘The role of the European Parliament in EU development policy’. In: Stelios Stavridis & Daniela Irrera (eds.), The European parliament and its international relations. Oxford, Routledge, p. 35–51.

Delputte, Sarah & Joren Verschaeve (2016) ‘The rise of policy coherence for development: a multi-causal approach’. European Journal of development research, 28, 1, p. 44–61.

De Jong, Janny (1982) ‘Het Nederlandse beleid inzake mensenrechten’. Groniek, 78, p. 30-33. 

De Morgen (2014) ‘30.000 lobbyisten overspoelen Brussel: voor elke EU-ambtenaar een lobbyist’. http://www.demorgen.be/tvmedia/30-000-lobbyisten-overspoelen-brussel-vo…, 5/03/2017.

De Morgen (2016) ‘Trumps transitieteam opnieuw overhoop: "Alle lobbyisten buiten"’. http://www.demorgen.be/buitenland/trumps-transitieteam-opnieuw-overhoop…, 5/03/2017.

Den Hertog, Leonhard (2016) ‘EU Budgetary Responses to the ‘Refugee Crisis’ Reconfiguring the Funding Landscape’. Liberty and Security in Europe, 93, 20 p.

De Standaard (2009) 'Lobbyen schaadt de democratie'. http://www.standaard.be/cnt/802fv58r?word=lobbyisten, 5/03/2017.

de Toma, Costanza (2011) Influencing the European Union An advocacy guide. https://www.bond.org.uk/data/files/Influencing_the_European_Union.pdf, 28/10/2016, 32 p.

Dijkzeul, D., & Herman, J. (2010) Humanitaire Ruimte: tussen onpartijdigheid en politiek. Gent, Academia Press, 394 p.

Doh, J. P. and Guay, T. R. (2006) ‘Corporate Social Responsibility, Public Policy, and NGO Activism in Europe and the United States: An Institutional-Stakeholder Perspective’. Journal of Management Studies, 43, p. 47–73.

Dreher, Axel, Nunnenkamp, Peter, Thiel, Susann, & Thiele, Rainer (2010) Aid Allocation by German NGOs: Does the Degree of Public Refinancing Matter? Göttingen, Center for European Governance and Economic Development Research, 24 p.

Dür, Andreas (2008) ‘Measuring Interest Group Influence in the EU: A note on Methodology’. European Union Politics, 9, 4, p. 559-576.

Dür, Andreas (2009) ‘Interest Groups in the European Union: How Powerful Are They?’ West European Politics, 32, 1, 30 p.

Dür, Andreas & Gemma Mateo (2012) ‘Who lobbies the European Union? National interest groups in a multilevel polity’. Journal of European Public Policy, 19, 7, p. 969-987.

Dür, Andreas & Gemma Mateo (2013) ‘Gaining acces or going public? Interest group strategies in five European countries’. European journal of Political Research, 52, p. 660-686.

Dür, Andreas; Bernhagen, Patrick & David Marshall (2015) ‘Interest Group Succes in the European Union: When (and why) Does business lose?’ Comparative Political Studies, p. 1-33.

Dür, Andreas & Gemma Mateo (2016) Insider versus Outsider. Oxford, 
Oxford University Press, 270 p.

EEAS (2017) ‘About the European External Action Service (EEAS)’. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/82/about-the-…, 3/05/2017.

Edwards, M. & D. Hulme (1998) ‘Too close for comfort? The impact of official aid on nongovernmental organizations’. Current issues in comparative education, 1, 1, 21p.

Eising, Rainer (2007) ‘Institutional Context, Organizational Resources and Strategic Choices: Explaining Interest Group Access in the European Union’. European Union Politics, 8, 3, p. 329–362.

Eising, Rainer (2008) ‘Interest groups in EU policy-making’. Living Reviews in European Governance, 3, 4, 32 p.

Escribies (2010) ‘Non-Gouvernementele organisaties’. https://escribies.nl/tag/ngos/, 12/09/2016.

Eur-lex (2008) ‘Joint Statement by the Council and the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council, the European Parliament and the European Commission’. http://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A42008X0130(01), 4/02/2017

Eur-lex (2016) ‘Council regulation (EU) 2016/369 of 15 March 2016 on the provision of emergency support within the Union’. http://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.070.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:070:TOC, 28/10/2016.

Europese Commissie (2011) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal comité en het comité van de regio’s. Brussel, Europese Commissie, 99 p.

European Commission (2013) ‘The use of cash and vouchers in humanitarian crises’. http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/ECHO_Cash_Vouchers_Gui…, 30/04/2017.

European Commission (2016a) ‘Christos Stylianides’. http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/stylianides_en, 28/10/2016.

European Commission (2016b) ‘ECHO factsheet’. https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf, 28/10/2016, 3 p.

European Commission (2017) ‘Emergency support within the EU’. http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/eu_eme…, 2 p., 17/04/2017.

European Parliament (2014) ‘Humanitarian Aid and Crisis Management’. http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Commissioner_hearings/EPRS-Briefing-…, 20/01/2017.

European Parliament (2016) ‘Organisation’. http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00010/Organ…, 25/10/2016.

European Union (2010) ‘The European Parliament’. http://www.europarl.europa.eu/pdf/welcome_brochures/for_you/working_for…, 20/01/2017, 60 p.

European Union (2013) ‘The European Union explained’. http://www.gr2014parliament.eu/Portals/6/PDFFILES/NA0113090ENC_002.pdf, 44 p., 20/01/2017.

European Union (2016a) ‘EU administration - staff, languages and location’. https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/administration_en, 25/10/2016.

European Union (2016b) ‘How EU decisions are made’. https://europa.eu/european-union/eu-law/decision-making/procedures_en, 28/10/2016.

Evans, G., & Sahnoun, M. (2001) ICISS: The Responsibility to Protect. Canada, International Commission on Intervention and State Sovereignty, p. 108.

Favell, Adrian, & Hansen, Randall (2002) ‘Markets against politics: Migration, EU enlargement and the idea of Europe’. Journal of Ethnic and Migration Studies, 28, 4, p. 581-602.

Folger, Jean (2014) ‘What is an NGO (non-governmental organisation)?’ Investopedia, http://www.investopedia.com/ask/answers/13/what-is-non-government-organ…, 21/09/2016.

Fontana, Andrea & James Frey (1994) ‘The Art of Science’. In: Y. Lincoln & N. Denzin (ed.), The Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, Sage, p. 361-376.

Gillham, Bill (2005) Research Interviewing: The Range of Technique. Birkshire, Open University Press, 173 p.

Grant, Wyn (2000) Pressure groups and British politicus. Londen, contemporary political studies, 250 p.

Greenwood, Justin (2011) Interest representation in the European Union. New York, Palgrave MacMillan, 274 p.

Greer, Scott L.; Eliza Massard Da Fonseca & Christopher Adolph (2008) ‘Mobilizing Bias in Europe’. European Union Politics, 9, 3, p. 403-433.

Guéguen, Daniel & Caroline Rosberg (2004) Comitology and other EU committees and expert groups. The hidden power the EU: finally a clear explanation. Brussel, European Public affairs, 91 p.

Gullberg, Anne Therese (2013) ‘Pressure or Information? Lobbying for Binding Renewable Energy Targets in the European Union’. Review of Policy Research, 30, 6, p. 611-628.

Senbeta, Abey Hailu (2003) Non Governmental Organizations and Development with Reference to the Benelux Countries. Louvain, Département des sciences de la population et du développement, 56 p.

Haver, Katherine; e.a. (2012) ‘Evaluation and review of DG ECHO financed livelihood interventions in humanitarian crises’. Humanitarian Outcomes, 107 p.

Haver, Katherine; e.a. (2013) ‘Evaluation of European Commission integrated approach of food security and nutrition in humanitarian context’. Humanitarian Outcomes, 54 p.

Het Nieuwsblad (2004) ‘Lobbyist in de mist’. http://www.nieuwsblad.be/cnt/dma13112004_008, 5/03/2017.

Holland, Martin & Mathew Doidge (2012) The development policy of the European Union. Hamppshire, Palgrave MacMillan, 277 p.

Hughes, James, & Sasse, Gwendolyn (2003) ‘Monitoring the Monitors: EU Enlargement Conditionality and Minority Protection in the CEECs’. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, 1, p. 1-28.

Humanitarian aid and civil protection (2016a) ‘Policy guidelines’. http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/policy-guidelines_en, 16/10/2016.

Humanitarian aid and civil protection (2016b) ‘Humanitarian aid’. http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid_en, 16/10/2016.

Humanitarian aid and civil protection (2017a) ‘Funding for humanitarian aid’. http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-humanitarian-aid_en, 27/01/2017.

Human Rights Watch (2010) ‘EU: A Key Intervention in Roma Expulsions’. http://www.hrw.org/en/news/2010/09/14/eu-key-intervention-roma-expulsio…, 15/09/2016

Humanitarian aid and civil protection (2017a) ‘Funding for humanitarian aid’. http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-humanitarian-aid_en, 27/01/2017.

Humanitarian aid and civil protection (2017b) ‘Assessing needs, vulnerability and risk’. http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/needs-assessments_en, 27/01/2017.

Humanitarian aid and civil protection (2017c) ‘Becoming a partner’. http://ec.europa.eu/echo/partnerships/humanitarian-partners/becoming-a-…, 27/01/2017.

Humanitarian aid and civil protection (2017d) ‘Become a DG ECHO partner’. http://dgecho-partners-helpdesk.eu/become_a_partner/start, 27/01/2017.

Kaika, Maria and Page, Ben (2003) ‘The EU Water Framework Directive: part 1. European policy-making and the changing topography of lobbying’. Eur. Env., 13, p. 314–327.

Kantrowitz, Ricki E. (2016) ‘United Nations: definitions and terms’. American Psychology Association, https://www.apa.org/international/united-nations/acronyms.pdf, 21/09/2016.

Keukeleire, Stephan & Tom Delreux (2014) The foreign policy of the European Union. Hampshire, Palgrave MacMillan, 390 p.

Klüver, Heike (2009) ‘Measuring Interest Group Influence Using Quantitative Text Analysis’. European Union Politics, 10, 4, p. 535–549.

Klüver, Heike (2011a) Lobbying in coalitions: Interest group inuence on European Union policy-making. Oxford, University of Oxford, 36 p.

Klüver, Heike (2011b) ‘The contextual nature of lobbying: Explaining lobbying success in the European Union’. European Union Politics, 12, 4, p. 483–506.

Klüver, Heike (2013) Lobbying in the European Union. Oxford, Oxford University Press, 275 p.

Klüver, Heike; Christine Mahoney & Marc Opper (2015) ‘Framing in context: how interest groups employ framing to lobby the European Commission’. Journal of European Public Policy, 22, 4, p. 481–498.

Kim, Youngwan (2011) The unveiled power ngos: how ngos influence states’ foreign policy behaviors. Iowa, University of Iowa, 181 p.

Koenig, Nicole (2011) ‘The EU and the Libyan Crisis – In Quest of Coherence?’ Italian Journal of International Affairs, 46, 4, p. 11-30.

Kyrou, Dinos (2000) Lobbying the European Commission: the case of air transport. Burlington, Ashgate, 252 p.

Leader, Nicolas (2000) HPG report. The Politics of Principle: the principles of humanitarian action in practice. Londen, ODI Overseas Development Institute. 59 p.

Lewis, David & Nazneen Kanji (2009) Non-Governmental Organizations and Development. Londen/New York, Routledge, 239 p.

Lissabon Treaty (2013) ‘Article 214’. http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-the-functi…, 28/10/2016.

Lowery, David (2013) ‘Lobbying influence: meaning, measurement and missing’. Interest groups and advocacy, 2, 1, p. 1–26.

Mahoney, Christine (2007) ‘Networking vs. allying: the decision of interest groups to join coalitions in the US and the EU’. Journal of European Public Policy, 14, 3, p. 366-383.

Mahoney, Christine (2008) Brussels Versus the Beltway: Advocacy in the United States and the European Union. Washington, Georgetown University Press, 261 p.

Makaroff, Alexandra & Ester Asin Martinez (2016) ‘Opinion: Humanitarian aid — needs-based no more?’. Devex. https://www.devex.com/news/opinion-humanitarian-aid-needs-based-no-more…, 11/01/2017.

Marshall, David (2010) ‘Who to lobby and when: Institutional determinants of interest group strategies in European Parliament committees’. European Union Politics, 11, 4, p. 553–575.

Marshall, David (2015) ‘Explaining Interest Group Interactions with Party Group Members in the European Parliament: Dominant Party Groups and Coalition Formation’. JCMS, 53, 2, p. 311–329.

Mayer, Susan E. (2009) ‘In our interest: The responsibility to protect’. In: R. H. Cooper, & J. V. Kohler (eds.), Responsibility to Protect: The global moral compact for the 21st century. New York, Palgrave Macmillan, p. 43-60.

Michalopoulos, Sarantis (2016) ‘NGOs abandon Greece, oppose EU-Turkey refugee plan’. https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/ngos-abandon-greece…, 27/01/2017.

Michalowitz, Irina (2004) Eu lobbying. Principals, agents and targets. Strategic interest intermediation in EU-policy-making. Berlijn, Deutsches institute für public affairs, 321 p. 

Mortelmans, Dimitri (2013) Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. Leuven, Acco, 563 p.

MSF (2016) ‘MSF to no longer take funds from EU Member States and institutions’. https://www.msf.org.uk/article/msf-no-longer-take-funds-eu-member-state…, 30/04/2017.

Nancy, Gilles, & Boriana Yontcheva (2006) IMF Working Paper No. 06/39. Does NGOAid Go to the Poor? Empirical Evidence from Europe. Washington, International Monetary Fund, 21 p.

Neuman, Lawrence W. (2011) Social Research Methods. Boston, Pearson, 629 p.

OECD (2012) Development assistance peer reviews: European Union. https://books.google.be/books?id=cSs3AAAAQBAJ&pg=PA112&lpg=PA112&dq=dg+…, 18/02/2017.

Opdenakker, Raymond (2006) ‘Advantages and Disadvantages of Four Interview Techniques in Qualitative Research’. Forum: Qualitative Social Research, 7, 4, 13 p.

Orbie, Jan (2009) Theorie van de Europese integratie: ideeën, belangen en instellingen. Leuven/Den Haag, Acco, 217 p.

Orbie, Jan (2012) ‘The EU as an actor in development: just another donor, European norm maker, or eclipsed by superpower temptations?’ In: Sven Grimm, Davina Makhan & Gänzle, Stefan (eds.), The European Union and global development: an enlightened superpower in the making?, Houndsmills, Palgrave, p. 17-36.

Orbie, Jan; Van Elsuwege, Peter & Fabienne Bossuyt (2014) ‘Humanitarian Aid as an Integral Part of the European Union’s External Action:The Challenge of Reconciling Coherence and Independence’. Journal of Contingencies and Crisis Management, 22, 3, p. 1-8.

Ostrand, Nicole (2015) ‘The Syrian Refugee Crisis: A Comparison of Responses by Germany, Sweden, the United Kingdom, and the United States’. Journal on migration and human security, 3, p. 255-279.

Parker, Ben (2016) ‘ECHO budget almost doubles – but migration strings attached’. Irin. http://www.irinnews.org/analysis/2016/09/13/echo-budget-almost-doubles-…, 11/01/2017.

Rasmussen, Maja Kluger (2012) The Influence of Interest Groups in the European Parliament: Does Policy Shape Politics? Londen, Department of Government of the London School of Economics and Political Science, 370 p.  

Rasmussen, Maja Kluger (2015) ‘The Battle for Influence: The Politics of Business Lobbying in the European Parliament’. JCMS, 53, 2. p. 365–382.

Roeder, Larry Winter jr. & Albert Simard (eds.) (2013) Diplomacy and negotations for humanitarian NGOs. New York, Springer Science, 461 p.

Rouse, Margaret (2015) ‘NGO (non-governmental organisation)’. WhatIs.com, http://whatis.techtarget.com/definition/NGO-non-governmental-organizati…, 21/09/2016.

Save The Children (x) Humanitarian advocacy. The Open University, 29 p.

Seibicke, Helena (2014) Understanding “lobbying” as a deliberative process: Contrasting theoretical approaches to interest group advocacy at the EU-level. Austria, Paper presented at the 5th ECPR Graduate Student Conference, 20 p.

Seidman, Irving (2013) Interviewing as Qualitative Research. New York, Teachers College, 177 p.

Simmons, Adele & April Donnellan (2009) ‘Reaching across borders: philanthrophy’s role’. In: Richard Cooper & Juliette Voïnov Kohler (eds.), Responsibility to protect: the global moral compact for the 21st century. Engeland, Palgrave Macmillan, p. 163-179.

Steets, Julia; Reichhold, Urban & Elias Sagmeister (2012) ‘Evaluation and review of humanitarian access strategies in DG ECHO funded interventions’. Global Public Institute, 104 p.

Stoddard, Abby (2003) ‘Humanitarian NGOs: Challenges and Trends’. In: Joanna Macrae and Adele Harmer (eds), Humanitarian Action and the ‘Global War on Terror’: A Review of Trends and Issues. Londen, HPG Report 14, p. 25-36.

Tanasescu, Irina (2009) The European Commission and interest groups: towards a deliberative interpretation of stakeholder involvement in EU Policy-making. Brussel, Brussels University Press, 285 p.

Tenbücken, Marc (2002) Corporate lobbying in the European Union: strategies of multinational companies. Frankfurt, Peter Lang, 194 p.

Thorsen, Dag Einar (2010) ‘The Neoliberal Challenge. What is Neoliberalism?’ Contemporary readings in Law and Social Justice, 2, 2, p. 188-214.

Thiel, Marie & Elisabeth Bauer (2016) ‘EU Transparancy register’. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581950/EPRS_BRI(…, 8 p., 11/11/2016.

Thrall, Trevor A. (2006) ‘The Myth of the Outside Strategy: Mass Media Coverage in Interest Groups’. Political Communication, 23, 4, p. 407-420.

Transparancy international (2016) ‘European Commission’. http://www.integritywatch.eu/ec.html, 31/10/2016

Transparancy international (2017) ‘European Commission’. http://www.integritywatch.eu/ec.html, 18/02/2017.

UNHCR (2017) ‘Syria Regional Refugee Response’. http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php, 4/05/2017.

Unicef (2010) Advocacy Toolkit: a guide to influencing decisions that influence children’s lives. New York, Unicef, 144 p.

Van Elsuwege, Peter; Jan Orbie & Fabienne Bossuyt (2016) Humanitarian aid policy in the EU´s external relations: The post-Lisbon framework. Stockholm, Swedish Institute for European Policy, 68 p.

Van Rooy, Alison (1997) ‘The Frontiers of Influence: NGO Lobbying at the 1974 World Food Conference, The 1992 Earth Summit and Beyond’. World Development, 25, I, p. 93-114.

Van Schendelen, Rinus (2013) The art of lobbying the EU: More Machiavelli in Brussels. Amsterdam, Amsterdam University Press, 387 p.

Vermeersch, P. (2012) ‘Reframing the Roma: EU Initiatives and the Politics of Reinterpretation’ Journal of Ethnic and Migration Studies, 38, 8, p. 1195-1212.

Versluys, Helen (2009) ‘European Union Humanitarian Aid: Lifesaver or political tool?’ In: Jan Orbie (ed.) Europe's Global Role: External Policies of the European Union. Belgium, Ghent University, p. 91-117.

Voltolini, Benedetta (2013) Lobbying in EU foreign policy-making towards the Israeli-Palestinian conflict: Exploring the potential of a constructivist perspective. Londen, Department of International Relations of the London School of Economics, 322 p.

Vos, Hendrik (2015) Besluitvorming in de Europese Unie: een survival kit. Leuven, Acco, 222 p.

Wallace, Helen; Mark A. Pollack & Alasdair R. Young (2005) Policy-making in the European Union. United Kingdom, Oxford University Press, 574 p.

Warleigh, Alex (2000) ‘The hustle: citizenship practice, NGOs and 'policy coalitions' in the European Union - the cases of Auto Oil, drinking water and unit pricing’. Journal of European Public Policy, 7, 2, p. 229-243.

Warleigh, Alex (2001) ‘Europeanizing’ Civil Society: NGOs as Agents of Political Socialization’. Journal of Common Market Studies, 39, 4, p. 619–39.

Warleigh, Alex & Jenny Fairbrass (eds.) (2002) Influence and interest in the European Union: the new politics of persuasion and advocacy. New York, Europa publications-Taylor & Francis group, 217 p.

Weber, Norbert & Tim Christophersen (2002) ‘The influence of non-governmental organisations on the creation of Natura 2000 during the European Policy process’. Forest Policy and Economics, 4, p. 1-12.

While, A. (2013) ‘Collecting data using a semi-structured interview: A discussion paper’. Journal of Advanced Nursing, 19, 2, p. 328-335.

X (2005) Lobbying in the European Union. Londen, Routledge, 4th Edition, 422 p.

Yordanova, Nikoleta (2009) The Effect of Inter-institutional Rules on the Division of Power in the European Parliament: Allocation of Consultation versus Codecision Reports. Los Angeles, 11th Biannual Conference of the European Union Studies Association, 27 p.

 

Universiteit of Hogeschool
Master of science in de EU-studies
Publicatiejaar
2017
Promotor(en)
Sarah Delputte
Kernwoorden
Share this on: