Functional gait can be affected by noise: effects of age and cognitive function

Margot Buyle
Persbericht

Informatief achtergrondgeluid heeft een slechte invloed op onze dynamische balanscontrole: het effect van leeftijd en cognitie

21,3 miljoen mensen zullen in 2071 een leeftijd van 65 jaar of ouder hebben. Ouder worden leidt tot een achteruitgang van lichaamsfuncties en cognitief functioneren, wat wordt beschouwd als onderdeel van een onvermijdelijk proces. Een belangrijke vraag die gesteld kan worden, is in welke mate dit verouderingsproces, en zijn gerelateerde veranderingen, een invloed op het functioneel looppatroon van een individu heeft? En hoe dragen mogelijke associaties tussen specifieke lichaamsfuncties hiertoe bij?

Vergrijzing 

De demografische leeftijdsverschuiving met een groeiend aantal oudere mensen is opvallend. Het verouderingsproces is gekend om zijn nadelige effecten op onze lichamen. Verscheidene leeftijd gerelateerde veranderingen zijn al gerapporteerd in fysiologische en psychologische systemen. Deze veranderingen worden veroorzaakt door een variatie aan biochemische en moleculaire adaptaties die met veroudering gepaard gaan. Deze veranderingen vinden dus ook plaats in het auditieve systeem, het vestibulaire systeem en het cognitieve systeem. Echter, gaan deze veranderingen vaak samen met sociale isolatie, depressie en een verminderde levenskwaliteit. Hierdoor zijn deze veranderingen die geassocieerd zijn met ouderdom, van groot belang voor de maatschappij. In de literatuur staat beschreven dat een verminderde functionaliteit in het auditieve systeem, het vestibulaire systeem of het cognitieve systeem veelvoudig geassocieerd is met een verminderde functionaliteit in de drie systemen onderling. 

Leeftijdsgebonden gehoorverlies is gerapporteerd bij 40% van de mensen die 65 jaar of ouder zijn. Alsook is het vermogen om spraak te verstaan in een omgeving met achtergrondgeluid een grote zorg bij personen met gehoorverlies, maar ook bij individuen met een normale gehoorfunctie. 

Verschillende studies hebben verder ook een hoge prevalentie van vestibulaire disfuncties bij oudere volwassenen aangetoond. Ongeveer 50% van de mensen ouder dan 60 jaar vertoont enige vorm van vestibulair fysiologisch functieverlies. Deze daling in vestibulair vermogen is frequent gerelateerd aan evenwichtsproblemen, abnormaal stappen en een risico op vallen. 

Als we kijken naar een vermindering in cognitieve functie worden problemen met het werkgeheugen, executieve functies, aandachtigheid en het episodisch geheugen het vaakst vastgesteld. 

Verder blijkt uit onderzoek dat ouderen moeilijkheden vertonen om meerdere taken tegelijkertijd uit te voeren. Bovendien is aangetoond dat mensen van 65 jaar of ouder gevoelig zijn aan auditieve afleiding. Dit wil zeggen dat zij moeilijkheden ondervinden om irrelevante informatie te onderdrukken tijdens het uitvoeren van een specifieke taak. 

Onderzoeksopzet

Het doel van deze studie was om het effect van een auditieve duo-taak te vergelijken tussen gezonde mensen op leeftijd en jonge gezonde volwassenen. Alsook om de algemene impact van mogelijke relaties tussen het auditief vermogen, het cognitief functioneren en de dynamische balanscontrole van een individu te onderzoeken. 

Om deze hypothese te testen hebben 20 gezonde jonge personen met een leeftijd variërend van 18 tot en met 35 jaar oud deelgenomen aan de studie, tezamen met 20 oudere gezonde volwassenen tussen de 65 en 80 jaar oud. Het auditief vermogen werd getest met behulp van twee gehoortesten. De cognitieve functie werd geëvalueerd door middel van een neuropsychologische testbatterij. Een gestandaardiseerde test bestaande uit verscheidene wandeltaken werd gebruikt om de posturale controle van de deelnemer te beoordelen. Dit protocol werd uitgevoerd in een standaard conditie (nl. stilte) en in een conditie waarbij de auditieve duo-taak werd geïmplementeerd. 

Afbeelding 1 en 2: Voorbeeld van de uitvoering van één stap taak in standaard conditie in het looplaboratorium van KCL, waarbij de deelnemer de oefeningen op de aangeduide wandelweg doet en een ervaren fysiotherapeut aan de zijkant begeleidt en beoordeelt. (Bron: KCL, Faculteit Levenswetenschappen en Geneeskunde, CHAPS)Afbeelding 1 en 2: Voorbeeld van de uitvoering van één stap taak in standaard conditie in het looplaboratorium van KCL, waarbij de deelnemer de oefeningen op de aangeduide wandelweg doet en een ervaren fysiotherapeut aan de zijkant begeleidt en beoordeelt. (Bron: KCL, Faculteit Levenswetenschappen en Geneeskunde, CHAPS)

Afbeelding 1 en 2: Voorbeeld van de uitvoering van één wandeltaak in standaard conditie in het looplaboratorium van KCL, waarbij de deelnemer de oefeningen op de aangeduide wandelweg doet en een ervaren fysiotherapeut aan de zijkant begeleidt en beoordeelt. (Bron: KCL, Faculteit Levenswetenschappen en Geneeskunde, CHAPS)

Bevindingen en bedenkingen

Deze studie heeft aangetoond dat er wel degelijk een verschil is in het functionele looppatroon van een individu in een stille omgeving in vergelijking met het uitvoeren van de wandeltesten terwijl men luisterde naar informatief achtergrondgeluid. Merkwaardig was dat een slechtere beoordeling van de dynamische balanscontrole werd geobserveerd in de nagebootste lawaaierige omgeving, ongeacht de leeftijd van het individu. 

Tegen de verwachtingen in werden er significante correlaties gevonden tussen het auditieve systeem, het vestibulaire systeem en het cognitieve systeem in de jongvolwassenen groep maar niet in de groep met oudere volwassenen. Dit toont aan dat ook jonge mensen een cognitieve belasting kunnen ervaren, wat kan leiden tot een tekort aan aandachtscapaciteit om de klinische wandeltaken op een correcte manier uit te voeren. Dit fenomeen wordt ook wel de cognitieve belasting theorie genoemd. 

Deze cognitieve belasting theorie was zeer waarschijnlijk niet te wijten aan opmerkelijk gehoorverlies of cognitieve achteruitgang, vermits onze studiepopulatie bestond uit relatief fysiek en mentaal fitte en gezonde ouderen en er bijgevolg geen compensatie vereist werd voor enig gebrek. 

Vermits ook slechtere scores terug te vinden waren in onze jongvolwassenen groep was het niet uit te sluiten dat ook jonge individuen gevoeligheden kunnen vertonen voor informatieve auditieve afleiding. Het informatieve achtergrondgeluid dat werd gebruikt in deze studie vereiste echter geen actieve cognitieve verwerking. Doch had deze passieve luistertaak het potentieel om een cognitieve belasting te produceren. De literatuur bevestigt dat zelfs spraak waar geen aandacht aan wordt geschonken, attentienetwerken kan activeren. Dit irrelevante geluid zou dan aandachtscapaciteit in beslag nemen, wat in een cognitieve belasting resulteert. Dat zou op zijn beurt dan weer effect hebben op de dynamische balanscontrole en functionele gang van een persoon. Omwille van deze observatie is deze laatst genoemde hypothese het meest waarschijnlijk te presenteren als verklaring voor de slechtere score tijdens de duo-taak bij zowel jong- als oud volwassenen. 

Tot slot

Een gedetailleerde uiteenzetting betreffende dit onderzoek is terug te vinden in het werkstuk zelf. Verdere correlaties en mogelijke voorspellende factoren worden heelhuids besproken, ondersteund door alternatieve verklarende strategieën. Ook wordt er nagedacht over het gebruik van deze zogenoemde duo-taak op een positieve manier, om ouderen te ondersteunen in al hun vormen van achteruitgang. Het stuk eindigt met een prospectie over wat er nu precies belangrijk is om verder te onderzoeken in de toekomst. Nochtans blijkt Romeins staatsman en schrijver Marcus Tullius Cicero het antwoord al lang gevonden te hebben: “De aftakeling op hogere leeftijd is meer te wijten aan de verkeerdheden der jeugd dan aan de ouderdom.

Bibliografie

Agmon, M., Lavie, L., and Doumas, M. (2017). The Association between Hearing Loss, Postural Control, and Mobility in Older Adults: A Systematic Review. Journal of the American Academy of Audiology 28, 575-588.

Al-Yahya, E., Dawes, H., Smith, L., Dennis, A., Howells, K., and Cockburn, J. (2011). Cognitive motor interference while walking: a systematic review and meta-analysis. Neuroscience and biobehavioral reviews 35, 715-728.

Anderson, S., Parbery-Clark, A., Yi, H.G., and Kraus, N. (2011). A neural basis of speech- in-noise perception in older adults. Ear and hearing 32, 750-757. Audiology, B.S.o. (August 2018). Recommended Procedure
Pure-tone air-conduction and bone- conduction threshold audiometry with and without masking.

Beaman, C.P., Bridges, A.M., and Scott, S.K. (2007). From dichotic listening to the irrelevant sound effect: a behavioural and neuroimaging analysis of the processing of unattended speech. Cortex; a journal devoted to the study of the nervous system and behavior 43, 124-134.

Beauchet, O., Dubost, V., Aminian, K., Gonthier, R., and Kressig, R.W. (2005). Dual- task-related gait changes in the elderly: does the type of cognitive task matter? Journal of motor behavior 37, 259-264.

Bento-Torres, N.V., Bento-Torres, J., Tomas, A.M., Costa, V.O., Correa, P.G., Costa, C.N., Jardim, N.Y., and Picanco-Diniz, C.W. (2017). Influence of schooling and age on cognitive performance in healthy older adults. Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas 50, e5892.

Beurskens, R., and Bock, O. (2012). Age-related deficits of dual-task walking: a review. Neural plasticity 2012, 131608.

Bherer, L. (2015). Cognitive plasticity in older adults: effects of cognitive training and physical exercise. Annals of the New York Academy of Sciences 1337, 1-6.

Bigelow, R.T., and Agrawal, Y. (2015). Vestibular involvement in cognition: Visuospatial ability, attention, executive function, and memory. Journal of vestibular research : equilibrium & orientation 25, 73-89.

Billings, C.J., Penman, T.M., McMillan, G.P., and Ellis, E.M. (2015). Electrophysiology and Perception of Speech in Noise in Older Listeners: Effects of Hearing Impairment and Age. Ear and hearing 36, 710-722.

Bloem, B.R., Valkenburg, V.V., Slabbekoorn, M., and Willemsen, M.D. (2001). The Multiple Tasks Test: development and normal strategies. Gait & posture 14, 191-202. Bruce, H., Aponte, D., St-Onge, N., Phillips, N., Gagne, J.P., and Li, K.Z.H. (2019). The Effects of Age and Hearing Loss on Dual-Task Balance and Listening. The journals of gerontology Series B, Psychological sciences and social sciences 74, 275-283.

Cainer, K.E., James, C., and Rajan, R. (2008). Learning speech-in-noise discrimination in adult humans. Hearing research 238, 155-164.

Calandruccio, L., Dhar, S., and Bradlow, A.R. (2010). Speech-on-speech masking with variable access to the linguistic content of the masker speech. The Journal of the Acoustical Society of America 128, 860-869.

Chen, D.S., Betz, J., Yaffe, K., Ayonayon, H.N., Kritchevsky, S., Martin, K.R., Harris, T.B., Purchase-Helzner, E., Satterfield, S., Xue, Q.L., et al. (2015). Association of hearing impairment with declines in physical functioning and the risk of disability in older adults. The journals of gerontology Series A, Biological sciences and medical sciences 70, 654- 661.

Chen, H.C., Schultz, A.B., Ashton-Miller, J.A., Giordani, B., Alexander, N.B., and Guire, K.E. (1996). Stepping over obstacles: dividing attention impairs performance of old more than young adults. The journals of gerontology Series A, Biological sciences and medical sciences 51, M116-122.

Chrysa Spyridakou, S.R., Giorgos Dritsakis and Doris-Eva Bamiou (2019). Adult normative data for the Speech in Babble (SiB) test.

Claes, A.J., Mertens, G., Gilles, A., Hofkens-Van den Brandt, A., Fransen, E., Van Rompaey, V., and Van de Heyning, P. (2016). The Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status for Hearing Impaired Individuals (RBANS-H) before and after Cochlear Implantation: A Protocol for a Prospective, Longitudinal Cohort Study. Frontiers in neuroscience 10, 512.

Claes, A.J., Van de Heyning, P., Gilles, A., Hofkens-Van den Brandt, A., Van Rompaey, V., and Mertens, G. (2018). Impaired Cognitive Functioning in Cochlear Implant Recipients Over the Age of 55 Years: A Cross-Sectional Study Using the Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status for Hearing-Impaired Individuals (RBANS-H). Frontiers in neuroscience 12, 580.

Dawes, P., Emsley, R., Cruickshanks, K.J., Moore, D.R., Fortnum, H., Edmondson-Jones, M., McCormack, A., and Munro, K.J. (2015). Hearing loss and cognition: the role of hearing AIDS, social isolation and depression. PloS one 10, e0119616.

De Luca, C.R., Wood, S.J., Anderson, V., Buchanan, J.A., Proffitt, T.M., Mahony, K., and Pantelis, C. (2003). Normative data from the CANTAB. I: development of executive function over the lifespan. Journal of clinical and experimental neuropsychology 25, 242- 254.

Deary, I.J., Corley, J., Gow, A.J., Harris, S.E., Houlihan, L.M., Marioni, R.E., Penke, L., Rafnsson, S.B., and Starr, J.M. (2009). Age-associated cognitive decline. British medical bulletin 92, 135-152.

Dubost, V., Kressig, R.W., Gonthier, R., Herrmann, F.R., Aminian, K., Najafi, B., and Beauchet, O. (2006). Relationships between dual-task related changes in stride velocity and stride time variability in healthy older adults. Human movement science 25, 372- 382.

Enrietto, J.A., Jacobson, K.M., and Baloh, R.W. (1999). Aging effects on auditory and vestibular responses: a longitudinal study. American journal of otolaryngology 20, 371- 378.

Fabiani, M., Low, K.A., Wee, E., Sable, J.J., and Gratton, G. (2006). Reduced suppression or labile memory? Mechanisms of inefficient filtering of irrelevant information in older adults. Journal of cognitive neuroscience 18, 637-650.

Faulkner, K.A., Redfern, M.S., Cauley, J.A., Landsittel, D.P., Studenski, S.A., Rosano, C., Simonsick, E.M., Harris, T.B., Shorr, R.I., Ayonayon, H.N., et al. (2007). Multitasking: association between poorer performance and a history of recurrent falls. Journal of the American Geriatrics Society 55, 570-576.

Faulkner, K.A., Redfern, M.S., Rosano, C., Landsittel, D.P., Studenski, S.A., Cauley, J.A., Zmuda, J.M., Simonsick, E.M., Kritchevsky, S.B., and Newman, A.B. (2006). Reciprocal influence of concurrent walking and cognitive testing on performance in older adults. Gait & posture 24, 182-189.

Gagne, J.P., Besser, J., and Lemke, U. (2017). Behavioral Assessment of Listening Effort Using a Dual-Task Paradigm. Trends in hearing 21, 2331216516687287.

Gates, G.A., and Mills, J.H. (2005). Presbycusis. Lancet (London, England) 366, 1111- 1120.

Goldberg, J., Wilson,V., Cullen, K. (2012). The Vestibular System. A Sixth Sense. Oxford University Press. Handbook. Chapter 2, 23–40.

Gorecka, M.M., Vasylenko, O., Espenes, J., Waterloo, K., and Rodriguez-Aranda, C. (2018). The impact of age-related hearing loss and lateralized auditory attention on spatiotemporal parameters of gait during dual-tasking among community dwelling older adults. Experimental gerontology 111, 253-262.

Grady, C.L., Yu, H., and Alain, C. (2008). Age-related differences in brain activity underlying working memory for spatial and nonspatial auditory information. Cerebral cortex (New York, NY : 1991) 18, 189-199.

Hallemans, A., Mertens, G., Van de Heyning, P., and Van Rompaey, V. (2017). Playing Music May Improve the Gait Pattern in Patients with Bilateral Caloric Areflexia Wearing a Cochlear Implant: Results from a Pilot Study. Frontiers in neurology 8, 404.

Hamacher, D., Hamacher, D., Herold, F., and Schega, L. (2016). Effect of dual tasks on gait variability in walking to auditory cues in older and young individuals. Experimental brain research 234, 3555-3563.

Hamacher, D., Schley, F., Hollander, K., and Zech, A. (2018). Effects of manipulated auditory information on local dynamic gait stability. Human movement science 58, 219- 223.

Hardy, C.J., Marshall, C.R., Golden, H.L., Clark, C.N., Mummery, C.J., Griffiths, T.D., Bamiou, D.E., and Warren, J.D. (2016). Hearing and dementia. Journal of neurology 263, 2339-2354.

Herman, T., Mirelman, A., Giladi, N., Schweiger, A., and Hausdorff, J.M. (2010). Executive control deficits as a prodrome to falls in healthy older adults: a prospective study linking thinking, walking, and falling. The journals of gerontology Series A, Biological sciences and medical sciences 65, 1086-1092.

Heta Haresh Thakkar, S.K. (2015). Static and dynamic postural stability in subjects with and without chronic low back pain. International Journal of Research in Medical Sciences.

Hickok, G.B., B. (2001). Temporal lobe speech perception systems are part of the verbal working memory circuit: Evidence from two recent fMRI studies. . Behavioral and Brain Sciences 26: 740-741, 2001.

Hitier, M., Besnard, S., and Smith, P.F. (2014). Vestibular pathways involved in cognition. Frontiers in integrative neuroscience 8, 59.

Holtzer, R., Verghese, J., Xue, X., and Lipton, R.B. (2006). Cognitive processes related to gait velocity: results from the Einstein Aging Study. Neuropsychology 20, 215-223.

Jiam, N.T., Li, C., and Agrawal, Y. (2016). Hearing loss and falls: A systematic review and meta-analysis. The Laryngoscope 126, 2587-2596.

Kaipust, J.P., McGrath, D., Mukherjee, M., and Stergiou, N. (2013). Gait variability is altered in older adults when listening to auditory stimuli with differing temporal structures. Annals of biomedical engineering 41, 1595-1603.

Kerr, B., Condon, S.M., and McDonald, L.A. (1985). Cognitive spatial processing and the regulation of posture. Journal of experimental psychology Human perception and performance 11, 617-622.

Ko, S.U., Jerome, G.J., Simonsick, E.M., Studenski, S., Hausdorff, J.M., and Ferrucci, L. (2018). Differential associations between dual-task walking abilities and usual gait patterns in healthy older adults-Results from the Baltimore Longitudinal Study of Aging. Gait & posture 63, 63-67.

Koh, D.H., Lee, J.D., and Lee, H.J. (2015). Relationships among hearing loss, cognition and balance ability in community-dwelling older adults. Journal of physical therapy science 27, 1539-1542.

Kowalewski, V., Patterson, R., Hartos, J., and Bugnariu, N. (2018). Hearing Loss Contributes to Balance Difficulties in both Younger and Older Adults. Journal of preventive medicine 3.

Kunstler, E.C.S., Finke, K., Gunther, A., Klingner, C., Witte, O., and Bublak, P. (2018). Motor-cognitive dual-task performance: effects of a concurrent motor task on distinct components of visual processing capacity. Psychological research 82, 177-185.

Lacour, M., Bernard-Demanze, L., and Dumitrescu, M. (2008). Posture control, aging, and attention resources: models and posture-analysis methods. Neurophysiologie clinique = Clinical neurophysiology 38, 411-421.

Lajoie, Y., Teasdale, N., Bard, C., and Fleury, M. (1993). Attentional demands for static and dynamic equilibrium. Experimental brain research 97, 139-144.

Lajoie, Y., Teasdale, N., Bard, C., and Fleury, M. (1996). Upright standing and gait: are there changes in attentional requirements related to normal aging? Experimental aging research 22, 185-198.

Lavie, L., Banai, K., Attias, J., and Karni, A. (2014). How difficult is difficult? Speech perception in noise in the elderly hearing impaired. Journal of basic and clinical physiology and pharmacology 25, 313-316.

Lee, J.Y. (2015). Aging and Speech Understanding. Journal of audiology & otology 19, 7- 13.

Lenehan, M.E., Summers, M.J., Saunders, N.L., Summers, J.J., and Vickers, J.C. (2016). Does the Cambridge Automated Neuropsychological Test Battery (CANTAB) Distinguish Between Cognitive Domains in Healthy Older Adults? Assessment 23, 163-172.

Li, K.Z.H., Bherer, L., Mirelman, A., Maidan, I., and Hausdorff, J.M. (2018). Cognitive Involvement in Balance, Gait and Dual-Tasking in Aging: A Focused Review From a Neuroscience of Aging Perspective. Frontiers in neurology 9, 913.

Li, L., Simonsick, E.M., Ferrucci, L., and Lin, F.R. (2013). Hearing loss and gait speed among older adults in the United States. Gait & posture 38, 25-29.

Lidestam, B., Holgersson, J., and Moradi, S. (2014). Comparison of informational vs. energetic masking effects on speechreading performance. Frontiers in psychology 5, 639. Lin, F.R., Thorpe, R., Gordon-Salant, S., and Ferrucci, L. (2011). Hearing loss prevalence and risk factors among older adults in the United States. The journals of gerontology Series A, Biological sciences and medical sciences 66, 582-590.

Lin, F.R., Yaffe, K., Xia, J., Xue, Q.L., Harris, T.B., Purchase-Helzner, E., Satterfield, S., Ayonayon, H.N., Ferrucci, L., and Simonsick, E.M. (2013). Hearing loss and cognitive decline in older adults. JAMA internal medicine 173, 293-299.

Lindenberger, U., Marsiske, M., and Baltes, P.B. (2000). Memorizing while walking: increase in dual-task costs from young adulthood to old age. Psychology and aging 15, 417-436.

Lions, C., Bui Quoc, E., Wiener-Vacher, S., and Bucci, M.P. (2014). Postural control in strabismic children: importance of proprioceptive information. Frontiers in physiology 5, 156.

Liston, M.B., Bamiou, D.E., Martin, F., Hopper, A., Koohi, N., Luxon, L., and Pavlou, M. (2014a). Peripheral vestibular dysfunction is prevalent in older adults experiencing multiple non-syncopal falls versus age-matched non-fallers: a pilot study. Age and ageing 43, 38-43.

Liston, M.B., Bergmann, J.H., Keating, N., Green, D.A., and Pavlou, M. (2014b). Postural prioritization is differentially altered in healthy older compared to younger adults during visual and auditory coded spatial multitasking. Gait & posture 39, 198-204.

Loughrey, D.G., Kelly, M.E., Kelley, G.A., Brennan, S., and Lawlor, B.A. (2018). Association of Age-Related Hearing Loss With Cognitive Function, Cognitive Impairment, and Dementia: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA otolaryngology-- head & neck surgery 144, 115-126.

Lugade, V., Lin, V., Farley, A., and Chou, L.S. (2014). An artificial neural network estimation of gait balance control in the elderly using clinical evaluations. PloS one 9, e97595.

Lustig, C., Hasher, L., and Tonev, S.T. (2006). Distraction as a determinant of processing speed. Psychonomic bulletin & review 13, 619-625.

Maltby, M. (2016). Dictionary of Audiology 2nd edition. Oxford University Press.

McArdle, R., and Wilson, R.H. (2008). Predicting word-recognition performance in noise by young listeners with normal hearing using acoustic, phonetic, and lexical variables. Journal of the American Academy of Audiology 19, 507-518.

Miller, S.L., Celone, K., DePeau, K., Diamond, E., Dickerson, B.C., Rentz, D., Pihlajamaki, M., and Sperling, R.A. (2008). Age-related memory impairment associated with loss of parietal deactivation but preserved hippocampal activation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 105, 2181-2186.

Moore, D.R., Edmondson-Jones, M., Dawes, P., Fortnum, H., McCormack, A., Pierzycki, R.H., and Munro, K.J. (2014). Relation between speech-in-noise threshold, hearing loss and cognition from 40-69 years of age. PloS one 9, e107720.

Muller, M.L., Jennings, J.R., Redfern, M.S., and Furman, J.M. (2004). Effect of preparation on dual-task performance in postural control. Journal of motor behavior 36, 137-146.

Muller, M.L., Redfern, M.S., and Jennings, J.R. (2007). Postural prioritization defines the interaction between a reaction time task and postural perturbations. Experimental brain research 183, 447-456.

Neath, I., Farley, L.A., and Surprenant, A.M. (2003). Directly assessing the relationship between irrelevant speech and articulatory suppression. The Quarterly journal of experimental psychology A, Human experimental psychology 56, 1269-1278; discussion 1301-1266.

Peelle, J.E., Troiani, V., Grossman, M., and Wingfield, A. (2011). Hearing loss in older adults affects neural systems supporting speech comprehension. The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience 31, 12638-12643. Peelle, J.E., and Wingfield, A. (2016). The Neural Consequences of Age-Related Hearing Loss. Trends in neurosciences 39, 486-497.

Peterka, R.J. (2002). Sensorimotor integration in human postural control. Journal of neurophysiology 88, 1097-1118.

Popp, P., Wulff, M., Finke, K., Ruhl, M., Brandt, T., and Dieterich, M. (2017). Cognitive deficits in patients with a chronic vestibular failure. Journal of neurology 264, 554-563. Purchase-Helzner, E.L., Cauley, J.A., Faulkner, K.A., Pratt, S., Zmuda, J.M., Talbott, E.O., Hochberg, M.C., Stone, K., and Newman, A. (2004). Hearing sensitivity and the risk of incident falls and fracture in older women: the study of osteoporotic fractures. Annals of epidemiology 14, 311-318.

Redfern, M.S., Muller, M.L., Jennings, J.R., and Furman, J.M. (2002). Attentional dynamics in postural control during perturbations in young and older adults. The journals of gerontology Series A, Biological sciences and medical sciences 57, B298-303. Rimmele, J.M., Zion Golumbic, E., Schroger, E., and Poeppel, D. (2015). The effects of selective attention and speech acoustics on neural speech-tracking in a multi-talker scene. Cortex; a journal devoted to the study of the nervous system and behavior 68, 144-154.

Rizzo, J.R., Raghavan, P., McCrery, J.R., Oh-Park, M., and Verghese, J. (2015). Effects of emotionally charged auditory stimulation on gait performance in the elderly: a preliminary study. Archives of physical medicine and rehabilitation 96, 690-696.

Robbins, T.W., James, M., Owen, A.M., Sahakian, B.J., McInnes, L., and Rabbitt, P. (1994). Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB): a factor analytic study of a large sample of normal elderly volunteers. Dementia (Basel, Switzerland) 5, 266-281.

Rosso, A.L., Cenciarini, M., Sparto, P.J., Loughlin, P.J., Furman, J.M., and Huppert, T.J. (2017). Neuroimaging of an attention demanding dual-task during dynamic postural control. Gait & posture 57, 193-198.
Salzman, B. (2010). Gait and balance disorders in older adults. American family physician 82, 61-68.

Semenov, Y.R., Bigelow, R.T., Xue, Q.L., du Lac, S., and Agrawal, Y. (2016). Association Between Vestibular and Cognitive Function in U.S. Adults: Data From the National Health and Nutrition Examination Survey. The journals of gerontology Series A, Biological sciences and medical sciences 71, 243-250.

Shumway-Cook, A., Woollacott, M., Kerns, K.A., and Baldwin, M. (1997). The effects of two types of cognitive tasks on postural stability in older adults with and without a history of falls. The journals of gerontology Series A, Biological sciences and medical sciences 52, M232-240.

Siu, K.C., Chou, L.S., Mayr, U., van Donkelaar, P., and Woollacott, M.H. (2009). Attentional mechanisms contributing to balance constraints during gait: the effects of balance impairments. Brain research 1248, 59-67.
Smith, P.F. (2017). The vestibular system and cognition. Current opinion in neurology30, 84-89.

Soares, F.C., de Oliveira, T.C., de Macedo, L.D., Tomas, A.M., Picanco-Diniz, D.L., Bento- Torres, J., Bento-Torres, N.V., and Picanco-Diniz, C.W. (2015). CANTAB object recognition and language tests to detect aging cognitive decline: an exploratory comparative study. Clinical interventions in aging 10, 37-48.

Soldan, A., Gazes, Y., Hilton, H.J., and Stern, Y. (2008). Aging does not affect brain patterns of repetition effects associated with perceptual priming of novel objects. Journal of cognitive neuroscience 20, 1762-1776.

Sparrow, W.A., Bradshaw, E.J., Lamoureux, E., and Tirosh, O. (2002). Ageing effects on the attention demands of walking. Human movement science 21, 961-972.

Springer, S., Giladi, N., Peretz, C., Yogev, G., Simon, E.S., and Hausdorff, J.M. (2006). Dual-tasking effects on gait variability: the role of aging, falls, and executive function. Movement disorders : official journal of the Movement Disorder Society 21, 950-957.

Spyridakou, C., Luxon, L.M., and Bamiou, D.E. (2012). Patient-reported speech in noise difficulties and hyperacusis symptoms and correlation with test results. The Laryngoscope 122, 1609-1614.

Stevens, W.D., Hasher, L., Chiew, K.S., and Grady, C.L. (2008). A neural mechanism underlying memory failure in older adults. The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience 28, 12820-12824.

Takakusaki, K. (2017). Functional Neuroanatomy for Posture and Gait Control. Journal of movement disorders 10, 1-17.

Tan, J.L., Tang, J., Lo, S., and Yeak, S. (2016). Investigating the risk factors of vestibular dysfunction and the relationship with presbyacusis in Singapore. The Journal of laryngology and otology 130, 816-821.
The Government Office for Science, L. (2008). Foresight Mental Capital and Wellbeing Project. Final Project report – Executive summary.

Tschernegg, M., Neuper, C., Schmidt, R., Wood, G., Kronbichler, M., Fazekas, F., Enzinger, C., and Koini, M. (2017). FMRI to probe sex-related differences in brain function with multitasking. PloS one 12, e0181554.

Uchida, Y., Sugiura, S., Nishita, Y., Saji, N., Sone, M., and Ueda, H. (2019). Age-related hearing loss and cognitive decline - The potential mechanisms linking the two. Auris, nasus, larynx 46, 1-9.

Vervoort, D., den Otter, A.R., Buurke, T.J.W., Vuillerme, N., Hortobagyi, T., and Lamoth, C.J.C. (2019). Effects of Aging and Task Prioritization on Split-Belt Gait Adaptation. Frontiers in aging neuroscience 11, 10.

Walker, M.L., Austin, A.G., Banke, G.M., Foxx, S.R., Gaetano, L., Gardner, L.A., McElhiney, J., Morris, K., and Penn, L. (2007). Reference group data for the functional gait assessment. Physical therapy 87, 1468-1477.

WHO (2019). Deafness and hearing loss.

Wong, L.L., Yu, J.K., Chan, S.S., and Tong, M.C. (2014). Screening of cognitive function and hearing impairment in older adults: a preliminary study. BioMed research international 2014, 867852.

Woollacott, M., and Shumway-Cook, A. (2002). Attention and the control of posture and gait: a review of an emerging area of research. Gait & posture 16, 1-14.

Wrisley, D.M., and Kumar, N.A. (2010). Functional gait assessment: concurrent, discriminative, and predictive validity in community-dwelling older adults. Physical therapy 90, 761-773.

Wrisley, D.M., Marchetti, G.F., Kuharsky, D.K., and Whitney, S.L. (2004). Reliability, internal consistency, and validity of data obtained with the functional gait assessment. Physical therapy 84, 906-918.

Xie, Y., Bigelow, R.T., Frankenthaler, S.F., Studenski, S.A., Moffat, S.D., and Agrawal, Y. (2017). Vestibular Loss in Older Adults Is Associated with Impaired Spatial Navigation: Data from the Triangle Completion Task. Frontiers in neurology 8, 173.

Yelnik, A., and Bonan, I. (2008). Clinical tools for assessing balance disorders. Neurophysiologie clinique = Clinical neurophysiology 38, 439-445.

Yogev, G., Giladi, N., Peretz, C., Springer, S., Simon, E.S., and Hausdorff, J.M. (2005). Dual tasking, gait rhythmicity, and Parkinson's disease: which aspects of gait are attention demanding? The European journal of neuroscience 22, 1248-1256. Yogev-Seligmann, G., Hausdorff, J.M., and Giladi, N. (2008). The role of executive function and attention in gait. Movement disorders : official journal of the Movement Disorder Society 23, 329-342; quiz 472.

Yogev-Seligmann, G., Hausdorff, J.M., and Giladi, N. (2012). Do we always prioritize balance when walking? Towards an integrated model of task prioritization. Movement disorders : official journal of the Movement Disorder Society 27, 765-770.

Yuri Agrawal, R.V.d.B., Floris Wuyts, Leif Walther, Mans Magnusson, Esther Ohf, Margaret Sharpe, Michael Strupp (2019). Presbyvestibulopathy: Diagnostic CriteriaConsensus document of the Classification Committee of the Bárány Society.

Universiteit of Hogeschool
Biomedical Sciences - Neurosciences
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
prof. dr. Vincent Van Rompaey; prof. dr. Eva-Doris Bamiou
Kernwoorden
Share this on: