projectstage onderzoekscentrum Duurzame Mobiliteit

Jonathan Put
Hierin vindt u het stappenplan van de aanpak die werd gehanteerd tijdens het onderzoek. Ik heb op bepaalde onderdelen een voetnoot toegevoegd met een belangrijke mededeling. Dit is vertrouwelijke informatie die nog niet publiek mag gemaakt worden.

Het brein onder de motorkap

Het brein onder de motorkap

Ondervindt u ook het probleem dat u een tekort aan voertuiginformatie hebt tijdens het rijden? Bent u graag op de hoogte van de verschillende onderdelen die presteren na het intrappen van het gaspedaal?

 Het eerste functioneel prototype als resultaat van het project.

 

Er zijn veel zaken die kunnen mislopen onder zware belasting waar u niets van afweet tot het te laat is. Het hiernavolgend systeem is DE oplossing voor bovenstaande problemen, waarbij alles op een dynamische en gepersonaliseerde manier wordt weergegeven.

breinmotorkapVeel mensen die een auto hebben van enkele jaren oud, vinden maar weinig gegevens op hun midden-display. De enige beschikbare gegevens zijn bijvoorbeeld een analoge klok en het huidig verbruik per tijdseenheid. Verder zijn de meeste standaardfuncties meestal wel aanwezig zoals: navigatie, radio, bluetooth-bellen en basisinstellingen.

 

Lay-out van het prototype

 

breinmotorkap

Stel dat u een auto bezit van enkele jaren oud of ouder waarmee u regelmatig op circuit rijdt. Om vlot te kunnen rijden denkt u waarschijnlijk aan vermogensverbetering. Een gespecialiseerde firma kan dit verwezenlijken door een “re-mapping” van de motor ECU te doen.

Hierdoor zullen de injectie tijdstippen verbeterd worden en de inlaatdrukken verhoogd worden. Wenst u nog dat stapje verder te gaan dan kan u nog kiezen voor het “upgraden” van bepaalde onderdelen. Dit zal leiden tot een enorme verbetering in rijprestaties. Een verbetering in vermogen en koppel is zeer aangenaam om mee te rijden maar vergt wel meer aandacht: de onderdelen worden zwaarder belast dan waarvoor ze origineel ontwikkeld werden. Door de juiste tuner te laten werken aan uw vermogen-verbetering zullen de onderdelen afgesteld worden op hun maximumcapaciteit met een minimum aan slijtage. Toch merken we dat door foutief gebruik of door een langdurige inspanning van deze wagens er regelmatig problemen optreden die grote kosten als gevolg kunnen hebben.
 

Er zijn al systemen op de markt die extra informatie uit een voertuig kunnen halen. Een aantal van deze systemen werden tijdens het project getest. We kunnen als conclusie stellen dat hier nog veel problemen waren met onder andere de snelheid waarmee de signalen werden afgetapt en weergegeven. Tijdens het accelereren kunnen de drukken en krachten in de motor zo snel variëren dat vele van deze systemen het niet exact konden bijhouden, waardoor er belangrijke en essentiële informatie verloren gaat. Door een gericht onderzoek te doen, kon er tijdens het project achterhaald worden welke principes hiervoor werden toegepast. Er werd een nieuwe methode/systeem bedacht om informatie uit het communicatienetwerk te halen, zonder enige vertragingen. Het nieuwe systeem is in staat om elke signaal dat verstuurd wordt tussen verschillende componenten te onderscheppen.
Het ontwikkelde systeem is in staat om real-live data weer te geven zonder enige vertraging. Elke waarde kan zo gecontroleerd worden binnen de voorgeschreven normen na de vermogensverbetering. Wanneer er een mechanisch probleem is of wanneer een waarde boven zijn grens gaat, zal hier een melding van worden gegeven. Hierdoor ontstaat meer connectiviteit met de wagen. Er ontstaat als het ware de mogelijkheid om in het brein onder de motorkap te kijken.

Er werden verschillende onderverdelingen ontwikkeld voor de weergave van extra motor- en voertuiginformatie. Een algemeen overzicht werd ontwikkeld voor het zien van bijvoorbeeld: de procentuele tankinhoud, de posities van de gas- en rempedaal, enz.  De temperaturen van het koelwater en de motorolie worden gecontroleerd en zullen de “ready to go” lamp doen branden nadat de juiste waarden zijn bereikt. Bij de meeste voertuigen is enkel de temperatuur te zien van het koelwater en niet van de motorolie.

******
“Rij snel met de wagen maar doe het verstandig … met ons systeem”
******

Verder is het mogelijk om het volgende te kunnen opvolgen: welke temperaturen er aangezogen worden van buitenaf, temperatuur na compressie van de turbo, temperatuur na afkoeling van de intercooler, de gecomprimeerde lucht die uiteindelijk  in de motor wordt geblazen en  de inlaatdruk.  Er is een mogelijkheid om G-kracht metingen uit te voeren tijdens het rijden. Opgewekt motorvermogen-en koppelgrafieken zitten mee in de mogelijkheden van het systeem. Een mooi product is geboren en is klaar om volwassen te worden.

Graag wil ik hierbij ook een dankwoord uitspreken aan al de schoolpromotors voor de ondersteuning tijdens mijn project.
Kris Martens ( Onderzoekscoördinator /onderzoeker Expertisecentrum Duurzame Mobiliteit ) en  Koen Soontjens ( Lector /onderzoeker aan  Karel De Grote Hogeschool & IT-Consultant ) en 
Marc Hilgert ( Lector aan Karel De Grote Hogeschool ) Autotechnologie.

 

Jonathan Put

 

Bibliografie

zie projectplan voor bronnen.

Universiteit of Hogeschool
Jonathan Put
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
Kris Martens , Koen Soontjens , Marc Hilgert
Kernwoorden
Share this on: