Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

De perceptie van 'succes' van e-commerce voor consumenten

Martijn Severijns
In deze scriptie werd een nieuw succesmodel gecreëerd om e-commerce succes voor de consument te analyseren. Vervolgens werd dit model getest door data uit een enquête te verwerken (primaire dataverzameling) via 'partial leas squares path modelling. Ten slotte vond er een validatie plaats via bootstrapping resampling.

Jan Modaal of homo musculus?: Voorkeur voor normaal gespierde modellen in reclames

Astrid Nobels
 Jan Modaal of homo musculus?:Gespierdheid van modellen in reclameBeelden in de media promoten vaak een schoonheidsideaal dat onrealistisch is. Mannelijke modellen moeten er uit zien zoals Superman en bijgevolg een voldoende portie spieren hebben. Deze ideale modellen brengen verstoringen teweeg in het lichaamsbeeld van mannen waardoor ze trachten deze reclames te vermijden.