Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Het effect van overnames op skill upgrading

Laure Coppens
In deze scriptie wordt aan de hand van zes scholingscategorieën onderzocht of er een wijziging is in het scholingsniveau van werknemers in targetbedrijven na een overname. In het onderzoek werd een subtiel skill upgradend effect gevonden. Daarnaast werd ook nagegaan of hierin een verschil is tussen Belgische en buitenlandse overnames.

Het effect van overnames op skill upgrading

Laure Coppens
Dit onderzoek gaat aan de hand van vier scholingscategorieën na of er een wijziging is in het scholingsniveau bij werknemers in targetbedrijven na een overname. Er is een subtiel skill upgradend effect te zien. Daarnaast worden hierin Belgische overnames ook vergeleken met buitenlandse overnames.