Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Leidt de ontmanteling van de brugpensioenen tot een toename van de arbeidsongeschiktheid bij oudere werkenden?

Thomas Reheul
Deze thesis onderzoekt of de hervorming van het brugpensioenstelsel in 2008 ervoor heeft gezorgd dat 55-plussers andere wegen in het vervroegd pensioen hebben gezocht en gevonden, meer bepaald in de arbeidsongeschiktheid.

Solidariteit onder druk. Op zoek naar een leeftijdskloof in solidariteitsbereidheid tussen jong en oud

Frederik Vanhuysse
 Jong versus oud, wie trekt er aan het langste eind?                                 Frederik Vanhuysse
 
De laatste tijd lijkt er heel veel te doen om de pensioenen en de zorg voor ouderen in het algemeen. Wie goed het nieuws gevolgd heeft, weet dat er in de komende decennia steeds meer ouderen zullen zijn in vergelijking met het aantal werkende mensen of jongeren. Dit proces heet de vergrijzing (Pelfrenne, 2009, pp. 59-60). We vragen ons af of de jongeren in de (nabije) toekomst nog wel solidair willen zijn met de ouderen.

Financiële prikkels bij de vervroegde uittrede van vijftigplussers uit de arbeidsmarkt: België bekeken vanuit een internationaal perspectief

Dorien Van Looy


Alle baat helpt, zei de schipper, en hij blies in ’t zeil
 
‘België Luilekkerland’! Een stigma dat ons door buitenlanders met regelmaat van de klok en met het nodige automatisme wordt opgekleefd, maar bij ons Belgen nog steeds verscheurend in de oren klinkt. Zijn wij Belgen dan werkelijk een luilekkervolkje? Hoe dan ook, de cijfers liegen er niet om. Met een totale tewerkstellingsgraad van 32% onder vijftigplussers, loopt België helemaal achteraan het rijtje van de EU-15 landen.