Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

De invloed van kredietbeoordelaars in de financiële markten

Leentje Moortgat
Credit rating agencies (CRAs) of kredietbeoordelaars zijn machtige spelers in de financiële markten. Hun taak bestaat uit het toekennen van ratings aan emittenten van schulden. Hoe hoger de rating, hoe groter de kans dat de schuldenaar zijn schulden zal terugbetalen. Alles ging goed met de credit rating agencies tot aan de financiële aardbeving in 2007. Als een lopend vuurtje besmette de financiële crisis de hele wereldeconomie. Al snel werd duidelijk dat kredietbeoordelaars mee verantwoordelijk waren voor het ontstaan van de crisis en dat ze grote fouten hadden gemaakt.