Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Innovatief werkgedrag onder de loep: De relatie tussen bevlogenheid en de drie verschillende fasen van innovatief werkgedrag

Bert Vermeersch
De resultaten rapporteerden een significante positieve invloed van bevlogenheidop innovatief werkgedrag. In de lijn van wat verwacht werd op basis van het JD-Rmodel van Bakker et al. (2003), had elke opgenomen leiderschapsstijl een invloed opinnovatief werkgedrag, die volledig gemedieerd werd door bevlogenheid. Risicogedragen proactiviteit werden gerapporteerd als partiële mediatoren in de relatie tussenbevlogenheid en innovatief werkgedrag.