Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Media, attitudes over en aanvaarding van seksueel geweld: Pornografie en de seksuele overtuigingen bij Vlaamse jongvolwassenen

Laurens Wittevronghel
In dit onderzoek werd aangetoond dat hoe vaker de gemiddelde Vlaamse jongvolwassene naar pornografie kijkt, hoe meer hij of zij gelooft in verschillende vertekende opvattingen omtrent seksualiteit. Van zulke opvattingen is aangetoond dat ze kunnen samenhangen met agressief seksueel gedrag. Op deze manier werd het bekijken van pornografie indirect gekoppeld aan zorgwekkend seksueel gedrag.

Seksuele ontwikkeling bij jongeren in Vlaanderen: Het verband tussen puberale timing en seksuele timing longitudinaal verklaard

Lisa Devoogdt
We vonden bij 295 Vlaamse jongeren dat een vroege puberale timing ook een vroegere eerste leeftijd van zelfseks en een vroegere seksuele carrière voorspelt. Er werden mediatie-effecten en indirecte verbanden gevonden via subjectieve puberale timing en permissieve seksuele attitudes. In deze verbanden werden er ook verschillen gevonden tussen jongens en meisjes.

“Mama mag ik porno kijken?” Onderzoek naar de invloed van seksueel getinte media op de attitudes en het seksueel gedrag van Vlaamse jongeren. Kan opvoeding deze invloed beperken?

Tiffany Gribbe
Porno doet niet vroeger in de koffer duikenSeks is alom tegenwoordig. Zet je televisie of computer aan en je wordt overvallen door een veelheid aan seksueel getinte beelden. Seks verkoopt en is overal aanwezig. U stelt zich vast ook wel de vraag welke invloed dit heeft op het seksuele gedrag en denken van jongeren? Om dit te onderzoeken, vulden 419 Vlaamse jongeren tussen 12 en 18 jaar een vragenlijst in die peilde naar hun seksuele ontwikkeling en opvattingen.   Invloed van pornoDe bevindingen waren enigszins geruststellend.