Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Stylized Facts of Economic Metrics: Modeling Real and Virtual Worlds.

Olivier Heyndrickx
De prevalentie van zogenaamde "gestileerde feiten" van financiële prijsverschillen werd onderzocht in markten van de echte wereld, en van de wereld van het computerspel EVE Online. Een agent-gebaseerd model werd vervolgens gemaakt om de oorzaak van de gestileerde feiten te onderzoeken.

The value of stock recommendations for investors: buy-and-hold abnormal returns in China

Bernard Clerinx Marc Iannucci
Onze studie onderzocht rendementen op de beurs in China nadat financiële analisten een aanbeveling maakten. Eerst onderzochten we de investeringswaarde van aanbevelingen die financiële analisten vooropstelden. Vervolgens onderzochten we welke rol de analist speelt in het behalen van abnormale returns. We onderzochten achtereenvolgens de toegevoegde waarde van aanbevelingen gemaakt door financiële analisten. Hierbij maakten we een onderscheid tussen analisten die via hun bank betrokken waren bij de beursgang van het bedrijf en analisten die een sterrenstatus verkregen hadden.

Can Active portfolio management outperform 'Monkey Portfolios'?

Tim Vandaele Sylvie Vanhoenackere
Bijna 50 jaar geleden heeft de Nobelprijswinnaar Eugène Fama de ‘Efficient Market Hypothesis’ ontwikkeld. Deze theorie stelt dat de prijzen van aandelen op elk moment correct zijn. Aandelen zouden dus bijgevolg nooit onder- of overgewaardeerd aangezien financiële markten efficiënt zijn en deze nieuwe financiële informatie onmiddellijk geïncorporeerd wordt in de prijs. Dit heeft tot gevolg dat financiële handel gebaseerd op fundamentele of technische analyse niet zal leiden tot hogere rendementen.

De verdelingsfunctie van aandelenreturns

Gertjan Verdickt
 De beurs voorspellen? Het is mogelijk!Steeds zal het iemands bedoeling zijn om een comfortabele return te krijgen op het geld dat hij/zij zal beleggen. Met return bedoelen we het percentage groei van een effect, eventueel met dividenden, over een bepaalde periode. Risico en return zijn twee samenhangende componenten bij de prestaties van beleggingen. Wanneer iemand zijn gewenste return weet, weet hij ook het risico die aan de bepaalde belegging verbonden is. De return van beleggingen kan het beste worden beschreven volgens een verdelingsfunctie.

De reactie van financiële markten op nieuwsfeiten: Een studie van de volatiliteit

Dries Gillis
Wat bepaalt de volatiliteit van indices?In mijn masterproef heb ik de volatiliteit van vijf belangrijke beursindices onderzocht. Een onderzoek naar de volatiliteit betekent dat je de schommelingen van deze indices bestudeert. In deze zeer woelige periode voor de aandelenmarkten is een betere kennis van de volatiliteit een meerwaarde voor alle banken en zelfs beursgenoteerde ondernemingen.De vijf marktindices die in mijn studie aan bod kwamen zijn de  BEL20-, de AEX-, de CAC40-, de FTSE100- en de S&P500-index.