Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Evalueren in niet-confessionele zedenleer, een procesdoelengerichte evaluatietool

Stéphanie De Roeck
KIEM is een online tool om niet-confessionele zedenleer te evalueren. Het is een procesevaluatie die competentiegericht en procesdoelengerelateerd werkt. De leerling zal reflecteren over eigen leerproces.