Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Impliciet of expliciet? Een oogbewegingsonderzoek naar de invloed van impliciete televisieadvertenties op visuele aandacht, attitude, recall en advertising avoidance

Daphné Vermeiren
Deze masterproef doet onderzoek naar de invloed van impliciete en expliciete televisieadvertenties op visuele aandacht, attitude, recall en advertising avoidance. Door middel van een eyetrackingbril en een survey konden tegenstrijdige, maar ook bevestigende resultaten in lijn met voorgaand onderzoek gevonden worden.

Understanding of actions with an inferable functional outcome level in young typically developing children: an eyetracking study

Lise Van Schuerbeeck Goele Kuipers
Door de ogen van een kind…De omgang met anderen is voor de meeste mensen eenvoudig. Zonder veel nadenken reageer je op wat iemand anders doet. Wanneer je bijvoorbeeld jouw vriend zijn jas ziet aandoen, veronderstel je dat hij weg gaat. Je voorspelt dat hij zal verdwijnen en daardoor kan je op tijd ‘dag’ zeggen. Kortom, doordat je de handelingen van anderen herkent en begrijpt ben je in staat je te gedragen als een sociaal wezen. Volwassenen begrijpen en voorspellen wat anderen doen doordat ze putten uit hun eigen rijke ervaring.