Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Maghrebijnse senioren en hun (vrije) tijd. Een kwalitatief onderzoek naar de beleving van de 'oude dag' bij de Maghrebijnse man

Fouad El-Hamdi Fouad El-Hamdi Beatrice Zeltner Siham Benmammar
Een vergeten generatie?    Maghrebijnse senioren in Gent aan het woordIn de 60er jaren kwamen de eerste Maghrebijnse migranten naar Gent. De eerste generatie is ondertussen senior geworden. Het is een stille generatie die weinig opvalt. Toch hebben ook zij zorg en aangepaste vrijetijdsbesteding nodig. De Vlaamse organisaties voor senioren zijn echter niet of onvoldoende voorbereid op hun komst.Als student ‘ Sociaal Werk’  heb ik mijn bachelorproef gemaakt over Maghrebijnse senioren en hun vrije tijd. Vrije tijd is maar een deel van iemands leven.

Ouderen aan het woord. Een onderzoek naar inkomen en eenzaamheid bij ouderen in Gent

Sarah Van den Bogaert
Als Oma Opa verliestMensen worden steeds ouder. Dit stelt ons in staat om meer te doen met ons leven.We hebben, in vergelijking met vroeger, meer tijd en middelen om onze dromen te verwezenlijken. Maar op een bepaald moment wil dit ook zeggen dat we geconfronteerd worden met eenzaamheid, een lager inkomen, het verliezen van onze levenspartner. Hoe ervaren ouderen dit? Hoe gaan ze met eenzaamheid om? We proberen onze ouderen alle verzorging te geven die we kunnen, maar denken eveneens vaak dat op pensioen gaan leidt tot een luilekker leventje zonder problemen.

ergotherapie en thuiszorg: is er een taak weggelegd in de thuiszorg voor de ergotherapeut werkend in de Kortrijkse lokale dienstencentra ?

marieke claerbout
 In dit eindwerk ben ik nagegaan of er een taak weggelegd is in de thuiszorg voor de ergotherapeut werkend in de Kortrijkse lokale dienstencentra. In het theoretische gedeelte bespreek ik het belang van thuiszorg aan de hand van de kenmerken van ouderen. Ook bespreek ik waarom ergotherapie in de thuiszorg past en welke meerwaarde ergotherapeutische thuisinterventies kunnen betekenen. Tenslotte leg ik uit wat een lokaal dienstencentrum precies is en waarom ik mijn eindwerk bij deze dienst uitwerkte.