Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Het bouwblok en quality of life: een typologie van de Antwerpse leefomgeving op basis van een sliding neighbourhood-benadering

Kasper Cockx
DE KWALITEIT VAN JE LEVEN IN HET 21STE-EEUWSE GEGEVEN
Moet het nog gezegd worden dat de manier waarop de mens de laatste decennia met de Aarde omspringt kwalijke gevolgen heeft en dreigt te hebben voor de wereld waarin we leven?

Modeonderzoek: persoonlijkheid, zelfbeeld en lichaamsbeeld als predictoren van kledijvoorkeur bij vrouwen.

joyce clarysse
Kledij ontmaskert het raadsel van je persoonlijk
 
Kan men op basis van de kledij van een vrouw iets meer vertellen over haar persoonlijkheid? De huidige web-based studie zoekt een antwoord op deze vraag door op zoek te gaan naar de predictoren van de kledijvoorkeur van vrouwen.
Nederlandstalige vrouwen namen over een tijdspanne van één jaar deel aan het onderzoek door te surfen naar www.modeonderzoek.be. In totaal surften 2763 vrouwen naar de site, 1925 van hen vulden het onderzoek volledig in.