Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Binnen de Zone. Richard Burton, sotadische liefde en homoseksualiteit in de negentiende eeuw

Jaan Van Parys
In de vroege homo-emancipatiebeweging van de negentiende eeuw waren teksten uit de klassieke oudheid van groot belang. Ook Richard Burton (1821-1890) maakte van deze teksten gebruik om homoseksualiteit in een positief daglicht te stellen in zijn 'Terminal Essay', een appendix aan zijn vertaling van de Arabian Nights. De Victoriaanse context waarin dit gebeurde zorgde er echter voor dat hij niet vrij over mannenliefde kon spreken, dus ontwierp hij een gecodeerde tekst waarin hij zijn theorie van de 'sotadische zone' neerschreef

Nationalistische Caesarreceptie in de commentaartraditie

Wouter Vangrieken
Algemeen (secundaire literatuur) wordt er gekeken naar het nationalistisch gebruik van Caesars 'De Bello Gallico'. De eigen bijdrage ligt in het zoeken naar sporen van dergelijke patriottische opeisingen van de antieke verhaalstof bij humanistische en vroegmoderne commentatoren (primair bronnenmateriaal).

Twee Psycho's? Een vergelijkende receptiestudie

Hendrika Van Orshoven
Deze verhandeling bespreekt de theoretische omkadering, de aanloop naar en de resultaten van een vergelijkend receptieonderzoek dat gedaan is naar Psycho (1960) van Hitchcock en zijn remake, Psycho (1998) van Gus Van Sant. Beide films werden vertoond tot en met de douchescène aan een overwegend jong publiek.
 
Er wordt onderzocht hoe dit publiek reageert op beide films of de verschillen tussen de films beleeft. Hiervoor werd hen gevraagd een vragenlijst in te vullen, waarin uiteenlopende onderdelen peilden naar verschillende filmanalytische en filmbeleving-aspecten.