Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Een beroerte overleefd, wat nu met het mentale welbevinden?

Chelsea Cle
Momenteel bieden verpleegkundigen nog onvoldoende aandacht aan de mentale gezondheid bij de verzorging van een patiëntenpopulatie. Uit onderzoek blijkt dat dit kan worden verklaard door onvoldoende kennis, competenties en attitude. Als oplossing voor dit gebrek aan educatie heb ik een signaalkaart (prototype) ontwikkeld ter ondersteuning voor de verpleegkundige met daaraan gekoppeld een stappenplan voor uiteindelijke implementatie van de signaalkaart.

Bloed om rust? Detectie van vroegtijdige signalen van automutilatie bij jongeren via de online chathulpverlening binnen het CAW

Shauni Pattyn
Automutilatie bij jongeren is iets dat steeds vaker voorkomt. Steeds meer hulpverleners binnen het CAW krijgen jongeren aan de andere kant van de chat (chathulpverlening) die praten over automutilatie. Vanuit het CAW the Ieper wilden we hieraan iets doen. We moesten om zoek naar een methode om deze jongeren te helpen, maar dat kan enkel als we signalen kunnen opvangen van jongeren die automutileren, ook al vernoemen ze dit gedrag niet. Pas wanneer we signalen opvangen kunnen we preventief inspelen.