Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Het verband tussen het gebruik van digitale media en welzijn: een verkennend onderzoek bij kinderen van 9 tot 12 jaar

Helena Bruggeman
In deze masterproef bestudeerden we de relatie tussen schermgebruik, sociale relaties en subjectief welbevinden bij kinderen tussen 9 en 12 jaar. We vonden een belangrijke samenhang tussen zowel de kwaliteit als de kwantiteit van hun sociaal netwerk met hun subjectief welbevinden. We vonden geen betekenisvolle relatie tussen schermgebruik en subjectief welbevinden enerzijds en sociaal netwerk anderzijds.

Het zilveren goud: WELBEVINDEN BIJ 45-PLUSSERS

Sharna Rediers
EN ONDERZOEK BIJ ALURAL LUMMEN NV
NAAR DE KWALITEIT VAN DE ARBEID

Naar aanleiding van de vergrijzing van de Belgische bevolking en de gevolgen op de arbeidsorganisatie, is het in kaart brengen van de oudere werknemers meer en meer een must. Daarom wordt dit project rond welbevinden bij 45-plussers opgestart in samenwerking met Alural Lummen.
Meer ouderen tewerkstellen en de bestaande medewerkers langer aan het werk houden is een uitdaging voor iedere organisatie. Met de CAO 104 verplicht de wetgever de onderneming om een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers uit te werken. We brengen de arbeidstevredenheid en de kwaliteit van de arbeid in kaart met als doel het aantal 45-plussers in een bedrijf te behouden of te bevorderen.
We tonen de mogelijkheid om bij het ervaringsfonds een aanvraag in te dienen met maatregelen die betrekking hebben op het fysiek en mentaal draagbaar maken van het werk. Hierbij denken we aan het aanpassen van arbeidsmiddelen en arbeidsomstandigheden.Kernwoorden: welbevinden, kwaliteit van de arbeid, regeerakkoord, leeftijdsbewust personeelsbeleid, cao 104, ervaringsfonds

Wat Maakt u Gelukkig? Triangulatie van positieve psychologie studies en een wereldwijde kwalitatieve studie

Hein Zegers
 
Wat maakt u gelukkig?
 
Wat maakt u gelukkig? Talloze geluksgoeroes verkopen hét antwoord in dure workshops "geluk in 5 stappen!" en kleurrijke boeken met gele smileys op de kaft. Wij volgden een ander pad op zoek naar de oorsprong van het geluk. Enerzijds bestudeerden we de wetenschappelijke literatuur rond de vraag wat mensen gelukkig maakt.