Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

De antimisbruikbepaling inzake registratierechten en successierechten: rechtsonzekerheid troef?

Eveline Vanhulle
zie bijlage