Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Gamified websurveys: De toekomst voor academisch onderzoek?

David Vandenbroeck
In deze thesis wordt aan de hand van een korte literatuurstudie en een online experiment onderzocht of gamification een meerwaarde kan bieden bij het uitvoeren van een academische websurvey.

Jan Modaal of homo musculus?: Voorkeur voor normaal gespierde modellen in reclames

Astrid Nobels
 Jan Modaal of homo musculus?:Gespierdheid van modellen in reclameBeelden in de media promoten vaak een schoonheidsideaal dat onrealistisch is. Mannelijke modellen moeten er uit zien zoals Superman en bijgevolg een voldoende portie spieren hebben. Deze ideale modellen brengen verstoringen teweeg in het lichaamsbeeld van mannen waardoor ze trachten deze reclames te vermijden.

Het verband tussen mediagebruik en risicogedrag in het verkeer

Sara Pabian
Brengt actie op tv risico's met zich mee?
The Fast and the Furious, Ronin, 24 en Flikken. Voor wie van een potje actie houdt zijn deze films en series niet onbekend. Communicatiewetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat actieseries en -films vaak verkeerssituaties tonen die – om het zacht uit te drukken – spectaculair zijn. Media-effecten onderzoek gaat na of blootstelling aan bepaalde media-inhouden leidt  tot ‘beïnvloeding’ van de ontvanger. Wat betreft verkeer is het onderzoek schaars.