Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

HERVORMING PWA-STELSEL NAAR WIJK-WERK: ONDER DE LOEP

Jolien De Hertog
Een hervorming van het PWA-stelsel naar wijk-werk, een transitie met vele gevolgen voor zowel de doelgroep, de PWA-beambten en de gebruikers. Met deze scriptie haalde ik de stem van de PWA-beambten, een belangrijke groep mensen die niet gehoord werden gedurende deze langdurige transitie naar boven.

Zelfevaluatie-instrument voor werkplekleren

Veerle Schraepen
Zelfevaluatie is niet meer weg te denken uit het onderwijs waarin kwaliteitszorg steeds belangrijker wordt. Scholen en leraren worden uitgedaagd om zelf zorg te dragen voor de kwaliteit van hun functioneren. Werkplekleren is een onderdeel van het curriculum binnen het studiegebied Handel waarbij scholen beschikken over een grote autonomie bij het inrichten ervan.

Een exploratief onderzoek naar leeractiviteiten op de leerwerkplek bij studenten verpleegkunde.

Dieter Smis
“Werkplekleren als voorsprong op het echte werk”Laatstejaarsstudenten verpleegkunde die hebben deelgenomen aan de leerwerkplekstage stellen dat ze veel hebben geleerd en zich klaar voelen om te beginnen als verpleegkundige. Dieter Smis (Universiteit Antwerpen), deed in zijn masterscriptie onderzoek naar de meerwaarde van het werkplekleren bij de studenten.Laatstejaarsstudenten van de verpleegkunde-opleiding van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen worden tijdens hun laatste stageperiode ingezet als bijna-volwaardige verpleegkundigen.

Het leren van kenniswerkers op de werkplek: Onderzoek naar leermotivatie, leeraanpak en invloed van het werkplekklimaat

Dorien Noyens
 Kenniswerkers: kwalitatief goed gemotiveerde diepgaande leerders!In Vlaanderen stellen we een stijgende tewerkstelling aan kenniswerkers vast. Kenniswerkers moeten steeds op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen om hun job goed uit te voeren. Omdat kennis snel veroudert, is voortdurend leren essentieel voor een kenniswerker. Elke kenniswerkers leert op een andere manier en heeft andere redenen om zich in te zetten om bij te leren op het werk. In de wetenschappelijke literatuur is hier echter nog maar over geweten.

Werkplekleren binnen de leeronderneming

Gerd Verhaegen
LEREN OP DE WERKPLEKDe leeronderneming, een must voor de toekomstige ondernemer“De leeronderneming, project van Unizo onderwijs en ondernemen, levert binnen het ondernemerschaponderwijs absoluut waardevolle resultaten op, ongeacht de context waarin de leeronderneming georganiseerd wordt.” Tot deze bevinding kwam Gerd Verhaegen, masterstudente opleidings– en onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Als afronding van haar studie heeft zij onderzoek gedaan naar factoren die het werkplekleergedrag van studenten binnen een leeronderneming kunnen verklaren.

De impact van consciëntieusheid en neuroticisme op de participatie aan leeractiviteiten en de motivatie ertoe van Vlaamse leerkrachten secundair onderwijs

Tine van Daal
10/10 voor gewetensvolheid, 10/10 voor openheid = een leergierige leraar?Persoonlijkheidstesten van leerkrachten afnemen om te voorspellen of deze zelf wel voldoende gemotiveerd zijn om bij te leren? Het klinkt als ‘science fiction’, maar vindt niettemin hier en daar ingang in het Vlaamse onderwijs. Omdat hier echter nog geen wetenschappelijk onderzoek naar verricht is, zocht Tine van Daal dit in het kader van haar masterproef uit.

Competentiemanagement anders belicht- Het in praktijk brengen van het competentiebeleid bij Philips Innovative Applications

Chantal Hendrikse
 ‘Competentiemanagement anders belicht’ is niet enkel een speelse titel, met een knipoog naar mijn stageplaats Philips Lighting, het competentiecentrum van de verlichtingsindustrie, maar ook een titel met een dekkende lading. In mijn scriptie heb ik geprobeerd om niet de meest voor de hand liggende elementen rond competentiemanagement te beschrijven, maar ik ben op zoek gegaan naar andere invalshoeken om dit gegeven in te bedden binnen organisatiestructuren.