Vriendschap 2.0: Altijd Online - Nooit Alleen

Universiteit Antwerpen
2020
Debra
De Groote
Dit onderzoek gaat na in welke mate jonge adolescenten binnen hun vriendschapsrelaties digitale druk ervaren door het gebruik van digitale technologie en sociale media. Het ervaren van digitale druk doelt op de stress die afkomstig is vanuit de permanente bereikbaarheid die digitale technologie met zich meebrengt.
Meer lezen