Thuiszorg voor kinderen. Het project Koester: heden en toekomst.

VIVES Hogeschool
2013
Anne-Lore
Scherrens
  • Charline
    Roelandt
Thuiszorg voor kinderen. Project Koester: heden en toekomst.Mede door de maatschappelijke veranderingen zoals kortere ligdagen en minder beschikbare financiële middelen, komt er een grotere druk te liggen op thuiszorg.
Meer lezen