Pricing: A behavioral approach

Universiteit Gent
2018
Pieter
Huycke
  • Jasper
    Dezwaef
In deze thesis wordt een nieuwe methode voor prijsbepaling voorgesteld. Deze methode maakt gebruik van reactietijden om zo accuraat als mogelijk te bepalen hoe de consument werkelijk kijkt naar de prijs die op een product gekleefd werd.
Meer lezen

Anti-rookboodschappen zijn dodelijk: De rol van dreiging en weerstand in effecten van overtuigende anti-rookboodschappen

Universiteit Gent
2016
Tom
Vanderschoot
Deze masterproef tracht een aantal vragen te beantwoorden met betrekking tot het effect van anti-rookboodschappen en de rol die dreiging en weerstand hierin spelen. De uitgevoerde studies geven indicatie voor zowel positieve als negatieve effecten.
Meer lezen