Slachtofferschap waar niemand van ons aan kan ontsnappen

Universiteit Gent
2023
Pearl
De Meulemeester
Onderzoek naar de basisopleiding van penitentiaire bewakingsassistenten en de aandacht binnen de opleiding voor het psychologisch welzijn van deze doelgroep. Daarnaast werden ook interviews afgenomen bij werkzame penitentiaire bewakingsassistenten binnen de gevangenis van Brugge om een beeld te krijgen over het huidig psychologisch welzijn van de doelgroep.
Meer lezen

Agressie en geweld tegen artsen binnen de arts-patiëntrelatie: Een cross-sectioneel onderzoek in België

Vrije Universiteit Brussel
2017
Lennart
de Jager
Geweld tegen artsen is een actueel, maar zeker geen nieuw probleem. Met dit onderzoek werd geprobeerd om voor België actuele informatie te bekomen over agressie en geweld tegen artsen binnen de arts-patiëntrelatie.
Meer lezen

Agressie in het jeugdvoetbal: zoektocht naar de oorzaken van agressie ten aanzien van voetbalscheidsrechters

KU Leuven
2016
Jens
Kowalewski
Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar agressie in het jeugdvoetbal. Zowel de prevalentie en frequentie worden onderzocht als mogelijke oorzaken van verschillende agressievormen.
Meer lezen

THE ROLE OF TEACHER BEHAVIOR IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ RELATIONAL AGGRESSION: A FIVE-WAVE LONGITUDINAL STUDY

KU Leuven
2015
Tessa
Weyns
Roddelen en buitensluiten bij kinderen: de leerkracht doet ertoeStel u de speelplaats van een doorsnee Vlaamse lagere school voor. Kinderen voetballen en roepen ‘Goal!’, spelen al lachend tikkertje, vertellen over hun weekend … Maar naast deze leuke zaken horen we ook andere geluiden, zoals kinderen die zeggen ‘Nee, jij mag niet meespelen.’ of ‘Ik vind Emma niet meer leuk, vanaf nu praten we niet meer met haar.’ Helaas komt dit gedrag, ook wel relationele agressie genoemd, eveneens voor in de lagere school. Wat zorgt ervoor dat kinderen zich zo gedragen? Wat is de invloed van leerkrachten?
Meer lezen

Slachtofferschap van agressie bij en impact van gewelddadig optreden op voetbalscheidsrechters

KU Leuven
2014
Jonas
Visschers
Voetbalscheidsrechters als gebeten (of geslagen?) honden‘Jonge scheidsrechter geveld met karatetrap’, ‘Scheidsrechter van 16 in elkaar geslagen door speler van 18’, ‘Tieners schoppen grensrechter dood’. Het zijn maar enkele voorbeelden van krantenkoppen die de afgelopen twee jaar in de Vlaamse pers zijn verschenen over agressie tegen voetbalscheidsrechters. In de media wordt vaak melding gemaakt van dergelijke gevallen, maar tot op heden bestaan er nauwelijks wetenschappelijke inzichten over agressie tegen voetbalscheidsrechters.
Meer lezen

De politie als slachtoffer van geweld tegen de lichamelijke integriteit

Universiteit Gent
2013
Vanessa
Laureys
De politie: bont en blauw op straat?Politie- en detectiveseries zijn populairder dan ooit. Politieagenten krijgen daarbij vaak heroïsche eigenschappen toebedeeld, staan immer paraat ‘to protect and serve’ en worden vaak als onoverwinnelijk afgeschilderd. Wat men echter in deze series én in de realiteit vaak over het hoofd ziet, is het feit dat politieagenten ook zelf slachtoffer van geweld kunnen worden tijdens het uitoefenen van hun job. Maar liefst 43% van de politieagenten wordt jaarlijks geconfronteerd met fysiek geweld. Intimidatie en bedreigingen worden hier niet bijgeteld.
Meer lezen