Vocal Quality in Theatre Actors and the Influence of a Performance on the Vocal Quality

Universiteit Gent
2017
Clara
Leyns
  • Julie
    Daelman
Het onderzoek meet en vergelijkt de objectieve en subjectieve stemkwaliteit van professionele en niet-professionele toneelacteurs en gebruikt als controlegroep professionele dansers. Zo kan er bepaald worden of er risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van stemstoornissen in deze populatie en kan de impact gemeten worden van zware stembelastende voorstellingen op de stemkwaliteit.
Meer lezen