Het sociaal netwerk van minderjarige vluchtelingen binnen een stedelijke context: hun huidige ervaringen en hun toekomstige noden

Vrije Universiteit Brussel
2018
Ellen
De Broyer
Dit kwalitatief onderzoek focust op het informeel sociaal netwerk van minderjarige vluchtelingen. Het onderzoek heeft als doel het huidig sociaal netwerk te beschrijven en het gewenst sociaal netwerk in kaart te brengen.
Meer lezen

Starting from scratch: prevalence, methods, and functions of non-suicidal self-injury among (unaccompanied) refugee minors in Belgium.

Vrije Universiteit Brussel
2017
Sarah
Verroken
Deze pilootstudie onderzoekt de prevalentie, methoden en functies van niet-suicidale zelfverwonding bij minderjarige vluchtelingen. Tegen de verwachtingen in verschillen de resultaten nauwelijks van data over de Westerse jeugd. Er worden echter wel ernstiger vormen van zelfverwonding alsook een groter risico op klinisch significante problemen vastgesteld. Ook het risico op zelfdoding lijkt groter bij de zelfverwondende groep. Meer onderzoek is nodig om de resultaten te bevestigen.
Meer lezen