Scriptiebank overzicht

De Vlaamse Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de

De vroedvrouw, een gids op de weg van moederschapsrust naar werkhervatting

UC Leuven-Limburg
2020
Gitte
Dehandschutter
  • Irina
    Jeurissen
  • Lotte
    Bauwens
  • Yasmin
    Van De Sande
Wij zijn op zoek gegaan, aan de hand van literatuur, welke rol de vroedvrouw kan hebben bij de begeleiding van de terugkeer naar het werk na moederschapsrust.
Meer lezen