Horen in een nieuw tijdperk

Evie
Westerterp

Horen in een nieuw tijdperk gaat onder andere over hoe slechthorende volwassenen zich informeren over hoorhulpmiddelen. In deze bachelorproef is er bewust gekozen om twee kanten te belichten en wordt er intensief onderzoek gedaan door met verschillende methoden aan de slag te gaan.Enerzijds wordt er onderzocht welke problemen slechthorenden in deze tijd hebben met hoe ze informatie over het gehoor en de diensten en producten verzamelen. Hierbij is één van de kernvragen op welk vlak verschillende hoorhulpmiddelen kunnen helpen en hoe deze in een categorie geplaatst worden.

En anderzijds één mogelijk onafhankelijke design oplossing voor deze problemen in de vorm van een website.

Deze bachelorproef is het resultaat van onderzoek dat gevoerd werd door de eigen interesse en ervaring als slechthorende. En om gericht tot de kern van het probleem te komen is er gekeken naar een verscheidenheid aan literatuur bronnen, is er uitgebreid deskresearch gedaan, zijn er enquêtes opgesteld én interviews afgenomen met externe experten.

In eerste instantie wordt er kort besproken wat slechthorendheid inhoudt en welke hulpmiddelen daarvoor bestaan en beschikbaar zijn. Hierbij wordt er verder ingezoomd op de bestaande hoorhulpmiddelen. Ook online platformen en de manier waarop informatie rondom dit thema wordt gepresenteerd worden onder de loep genomen, waarna het onderzoek afgesloten wordt met zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve analyse. Daarmee begint het gedeelte waarin een mogelijke oplossing wordt gepresenteerd in de vorm van een ontwerp.

Download scriptie (22.65 MB)
Universiteit of Hogeschool
AP Hogeschool Antwerpen
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Bavo van Hecke, Erwin Listheaghe, Jolien Desmet, Geert de Coninck