Lijst met thesisonderwerpen

Wij willen jou op de goede weg helpen bij het vinden van een onderwerp. Daarom vroegen we aan een aantal organisaties en experten waar zij een thesis over willen zien verschijnen 🕵️‍♂️

De aangereikte suggesties bundelden we op basis van het onderwerp (en dus niet op basis van de invalshoek of studierichting waarbinnen het onderzoek kan worden gevoerd). Suggesties voor deze pagina? Laat het ons weten!

Jouw scriptie is geld waard!

Klaar met je bachelor- of masterproef? Vergeet dan niet dat jouw scriptie geld waard is! Stuur hem in voor de Vlaamse Scriptieprijs, en wie weet ga jij met 2.500 euro naar huis 👀

​Algemeen

Vlaamse Scriptiebank

De Vlaamse Scriptiebank is een gratis online databank waarin je alle scripties (bachelor- en masterproeven) die de voorbije jaren deelnamen aan de Vlaamse Scriptieprijs kan raadplegen. De kennisbank bevat ruim 8.000 werken uit alle mogelijke wetenschappelijke disciplines. Je vindt er een samenvatting, bronnenlijst én full-text versie van elke scriptie. Via een handige zoekmodule kan je de databank doorzoeken op basis van trefwoorden, thema, titel, auteur, publicatiejaar, onderwijsinstelling en studierichting. Laat je er inspireren in je zoektocht naar een onderwerp!
scriptiebank


Wetenschapswinkel

Wil je een nuttige scriptie maken in opdracht van een non-profitorganisatie? Zoek dan een onderwerp in de databank van de Wetenschapswinkel, hét aanspreekpunt voor non-profitorganisaties die wetenschappelijke ondersteuning wensen in de vorm van studentenonderzoek (zoals Sensoa, Wel Jong Niet Hetero, Forum voor Amateurkunsten,...). De Wetenschapswinkel helpt een vraag te vertalen naar een onderzoeksvraag, promoot de onderzoeksvraag bij studenten en bemiddelt tussen organisatie, student-onderzoeker en promotor.
wetenschapswinkel


Green Office

Green Office Living Lab is een overkoepelend platform van de KU Leuven, waar alle informatie te vinden is voor studenten die iets ‘meer’ willen doen met hun thesis. Als student kan je hier terecht voor maatschappelijk relevante onderzoeksvragen en hulp bij het zoeken van een geschikte promotor. Wil je buiten de comfortzone van je eigen opleiding treden, dan vindt je hier info over cross-disciplinair onderzoek en kan je rekenen op de begeleiding van YouRSS (Young Researchers' Society for Sustainability).
Green Office Living Lab


Vraag voor de Wetenschap

Vraag voor de wetenschap verzamelde in totaal 10559 vragen van gewone burgers. Deze meer dan tienduizend vragen werden door honderd experts gebundeld in 82 thema's in de Vlaamse Wetenschapsagenda. Deze agenda dient, onder meer, als inspiratiebron voor toekomstig onderzoek. Ideaal dus om in te kijken als je op zoek bent naar een thema voor je thesis.
Vraag voor de wetenschap

Duurzaamheid

NBN logo

Duurzaamheid is een topic dat centraal staat binnen verschillende normcommisies waarin experten samenwerken om normen te definiëren en bij te werken. NBN vind dan ook dat binnen het brede thema, duurzaamheid, onderstaande onderwerpen zeker een rol binnen jouw scriptie verdienen:

 • Klimaatverandering: mitigation of adaptation
 • Biodiversiteit: monitoring/meting of bescherming/behoud/herstel
 • Waterstof
 • (Hernieuwbare) Energie
 • Ciruclaire economie
 • Landbouw

NBN

NBN Sustainability Award

Gaat jouw scriptie over duurzaamheid? Dan maak je met je deelname aan de Vlaamse Scriptieprijs ook meteen kans op de NBN Sustainability Award. De winnaar van deze prijs gaat naar huis met een prijs t.w.v. 1.500 euro. Drie genomineerden krijgen elk 500 euro.

Erfgoed

Faro

FARO, het Vlaamse Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, lanceert jaarlijks een oproep naar haar leden (musea, archieven, erfgoedcellen, etc.) om geschikte thesisonderwerpen en stageplaatsen te verzamelen. Het resultaat is een lange lijst met interessante onderzoeksthema's die geschikt zijn voor studenten geschiedenis, kunstwetenschap, archeologie, godsdienstwetenschap...

FARO

ETWIE


Ook ETWIE (voluit: het Expertisecentrum Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed) stimuleert thesisonderzoek. ETWIE houdt zich bezig met de roerende en immateriële aspecten van dit erfgoed: het gaat dan bijvoorbeeld om gereedschap, instrumenten, toestellen en machines, maar ook om gebruiken, kennis en technieken. ETWIE wil het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed promoten via de media en via samenwerkingen met andere sectoren zoals onderwijs en toerisme, maar het wil ook aanzetten geven tot verder onderzoek rond relevante thema’s m.b.t. technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed.

ETWIE

​Gender & Gelijkheid

Kifkif

Kif Kif, de interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme, laat zich ook niet onberoerd. Op haar website Kifkif.be heeft de organisatie regelmatig oog voor (goed) relevant masterproefonderzoek.

 • Hoe kijken grote bedrijven aan ten opzichte van verschillende sollicitatiemethodes?
 • Hoe staan ze bvb. tegenover anoniem solliciteren om discriminatie tegen te gaan?
 • Waarom vinden ze dit positief/negatief? Wat zien zij als alternatieven?

Kif kif

Rosa vzw


RoSa vzw, een organisatie die werkt rond gelijke kansen m/v, feminisme en gender biedt op haar website heel wat interessante thesisonderwerpen met een gendersinvalshoek in erg uiteenlopende domeinen (sociaal en politiek, economie en bedrijfsleven, geschiedenis, geneeskunde en gezondheidszorg, filosofie en religie, rechten en criminologie, psychologie, onderwijs, ...)
RoSa vzw

Geschiedenis

Plantin Moretus

In het Plantin-Moretus museum in Antwerpen, gevestigd in originele woonhuis en atelier van de uitgeversfamilie Plantin-Moretus, klinkt de geschiedenis van boek, drukkunst en ondernemingszin door in het krakend eikenhout. Het museum stelt zijn kennis graag tot jouw beschikking. De leeszaal verwelkomt dagelijks onderzoekers en het museum biedt studenten ook enkele scriptievoorstellen aan.

Plantin-Moretus museum

Inclusie & Toegankelijkheid

TolBo

De organisatie Tolbo vzw, Toegankelijkheid Lokale Besturen en Overheidsorganisaties, zet zich in voor het creëren van een toegankelijke samenleving voor allen waarbij het bijzondere aandacht besteedt aan de inclusie van personen met een functiebeperking. Tolbo ziet heel wat mogelijke onderzoeken rond toegankelijkheid en kan geïnteresseerde studenten zelf bijstaan als 'verbindingsassistent'.

 • Exploratief onderzoek naar lokale tewerkstellingsinitiatieven voor mensen met een arbeidshandicap
 • Hoe 'inclusief' zijn speelpleinen in Vlaanderen?
 • Hoe vind ik mijn weg in de naar digitale ‘toegankelijke routes’ in Vlaanderen en Brussel?
 • Hoe gaan lokale besturen om met hun wettelijke verplichtingen die beschreven staan in het VN-verdrag voor personen met een beperking, de Europese, Federale, Vlaamse regelgeving en welke is de rol die de lokale adviesraden van personen met een beperking hierin krijgen/spelen?

Tolbo vzw

Chiro

Jeugdwerking

Ook de Chiro, de populaire jeugdbeweging in Vlaanderen en Brussel, reikt een aantal zeer diverse thesisonderwerpen over de jeugdbeweging in het algemeen en de Chiro in het bijzonder aan.

Chiro

Journalistiek

JournalismFund

Journalismfund.eu vzw (voorheen bekend als Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek vzw) is een onafhankelijke non-profitorganisatie die werd opgericht met als doel om kwaliteitsvolle en diepgaande cross-border journalistiek in Europa te promoten. De organisatie ziet heel wat thesisonderwerpen mogelijk voor Vlaamse studenten journalistiek:

 • Wat is de kennis over de Europese Unie binnen Vlaamse redacties?
 • Hoever reikt de kennis over financiën binnen de Vlaamse journalisten
 • Welke ijkpunt is bruikbaar om de kwaliteit van de Vlaamse journalistiek te meten?
 • Wat moet er veranderen aan de Wet op Openbaarheid van Bestuur (WOB) om gebruiksvriendelijker te maken?
 • Hoe proactief zijn steden en gemeenten op het vlak van openbaarheid van bestuur?
 • Vergelijking Deense en Belgische agentschappen voedselveiligheid in verband met controle op restaurants
 • In hoeverre is er een correlatie tussen transparante staat, kwaliteitsjournalistiek en niveau van corruptie?
 • In hoeverre versterkt de wettelijke bescherming van klokkenluiders de democratie?
 • Studie naar (de hoeveelheid van) cross-border samenwerkingen op Vlaamse redacties
 • Onderzoek naar interactieve (data)verhalen op Vlaamse nieuwssites
 • Het 'chilling effect' in Vlaanderen: correlatie tussen aantal schadeclaims tegen en zelfcensuur van journalisten
 • Vergelijking van de lonen van freelancers in Europa in relatie tot de lokale levensduurte (=kosten van/voor levensonderhoud)
 • Vergelijkende studie naar de opleidingen voor journalisten in Vlaanderen
 • Onderzoek naar herloop van (adjunct-)hoofdredacteurs in Vlaanderen in vergelijking met de rest van Europa

Ook het handboek "Methoden voor journalism studies" (Boom Lemma, 2014) reikt een aantal interessante thesisonderwerpen aan:

 • Een onderzoek naar vertekening in (sociaal-)economische berichtgeving over allochtonen.
 • Persbureaus en sociale media: een nieuwe vorm van brongebruik.
 • De (mis)daden van Assange. Een visuele analyse van nieuwsframes.
 • De stem van de journalist. Een procesanalyse naar het toevoegen van een ‘journalistic voice’ bij pers- en persbureauberichten in De Standaard.
 • Een lezersonderzoek naar het onthouden van kwantitatieve gegevens in nieuwsberichten.
 • Van spreadsheet tot scoop. Een onderzoek naar de workflow van datajournalisten.
 • Twitter in de rechtszaal. Een onderzoek naar het gebruik van Twitter in de rechtszaal door journalisten.
 • De journalist bij Belga. Een onderzoek naar de rol van de journalist bij een persbureau in een veranderd medialandschap.
 • De lezer weet raad: een onderzoek naar de omgang met lezersparticipatie bij verschillende journalistieke websites.
 • De kunst van subjectiviteit. Hoe de journalistieke vertelstem (on)zichtbaar wordt in nieuwsartikelen.
 • Interactiviteit in de journalistiek. De burger spreekt.
 • De interactive ontleed: over de narratieve kracht van interactieve visualisaties

De redactie van het populair-wetenschappelijke maandblad EOS ziet ook twee interessante thesisonderwerpen binnen de (wetenschaps)journalistiek:

 • Hoe is het gesteld met de wetenschappelijke geletterdheid van de journalist?
 • Hoe groot is het vertrouwen van de burger in berichtgeving over wetenschap (of over de klimaatverandering in het bijzonder)?

Journalismfund

Kernenergie

sckcen

Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) biedt op haar website een overzicht van mogelijke bachelor- en masterthesissen die met behulp van het studiecentrum (al dan niet gekoppeld aan een stage) kunnen worden afgewerkt.

SCK-CEN

​Kunst

Veurne

Stad Veurne suggereert een thesis rond kunstschilder Vigor Boucquet. De stad wilt de waardering en kennisgeving van de Veurnse schilder via onderzoek ook verder promoten.

Ze reiken hiervoor een paar invalshoeken aan:

 • Een werk in materiaal en/of schildertechnisch bestuderen
 • Zijn volledig oeuvre iconografisch onderzoeken
 • Of een geschiedkundige blik op zijn volledig werk en leven

Om je op weg te helpen maakten ze alvast een catalogus van zijn werk, gebaseerd op een tentoonstelling van de zomer 2024.

Catalogus Vigor Boucquet

Muziek

VI.BE

VI.BE, het aanspreekpunt voor de popsector in Vlaanderen, organiseert jaarlijks de VI.BE Scriptieprijs met als doel onderzoek naar (pop)muziek en de (pop)muzieksector stimuleren. De organisatie vroeg aan muziekprofessionals waar volgens hen studenten in het kader van een scriptie hun tanden mogen inzetten en dat leidde tot vele suggesties die je hier terugvindt:

 • Het exportbeleid ten aanzien van Vlaamse muziek: analyse van het beleid, aanbevelingen, …
 • Een deftige, met cijfers geargumenteerde evaluatie van de "revival van vinyl"
 • Welke rol spelen kleine concertlocaties (jeugdhuizen, cafés, kleine zaaltjes, …) in de opbouw van de carrière van een artiest? Hoe zorgen ze mee voor een doorstroming van talent naar het circuit van grotere zalen, wedstrijden, festivals, …?

VI.BE

Onderwijs

Klasse

"Daar zouden ze eens onderzoek naar moeten doen!" Het is een uitspraak die meer dan eens valt op het redactie-overleg van KLASSE. De redactie van het vernieuwde multimediaal communicatieplatform voor onderwijs in Vlaanderen bezorgde ons dan ook een waslijst aan mogelijke thesisonderwerpen met betrekking tot onderwijs, netjes gerangschikt onder niveau's school, leraar, ouder en leerling.

School

 • Internationaal vergelijkend onderzoek: waar is Vlaams onderwijs sterk in? En hoe komt dat?
 • Onderzoek naar de waarde van nationale examens. Vlaanderen, waar dergelijke examens nog niet in voege zijn, is eerder uitzondering dan regel. Is dat dan beter of slechter? Vlaanderen is in ieder geval een interessante case daaromtrent.
 • Wat is het echte effect van een brede school? Kan je een school die qua samenstelling gelijk loopt maar niet ‘breed’ is, vergelijken met een school die wél inspanningen doet om breed te zijn? Wat is het verschil cognitief en qua welbevinden?
 • Vergelijking van de aanpak in de specifieke lerarenopleiding in cvo vs. universiteit
 • Hoe machtig is de inrichtende macht?
 • Hoe staat het met seksuele opvoeding op school?
 • Zorgcontinuïteit bij de overgang van basis naar secundair (+ in hoeverre wordt rekening gehouden met advies vanuit basisonderwijs?)
 • Wat zijn goede kwaliteitsindicatoren voor een school die het latere maatschappelijke succes van leerlingen kunnen voorspellen.
 • Welke impact hebben schoolraad, ouderraad, leerlingenraad, in de praktijk op het gevoerde schoolbeleid en wat bepaalt of er meer of minder impact is? (hoogopgeleide ouders, bepaalde beroepsgroepen, democratisch gehalte,...)
 • Welk beleid voeren scholen qua (vrije) internettoegang en smartphones op school en hoe komt dat beleid tot stand?

Leraar

 • Met welk soort aanvangsbegeleiding zijn startende leraren het best geholpen?
 • Welbevinden van de leraar: welke interventies op school kunnen een positieve invloed hebben?
 • Oorzaken van uitval bij starters.
 • Waardering van leraren in de maatschappij (met beleidsadviezen).
 • Hoe worden studenten uit de verschillende lerarenopleidingen voorbereid op diversiteit (specifiek vak of niet?). En hoe effectief is die aanpak als startende leraren die afhaken diversiteit als hoofdreden geven. Wat loopt nog niet goed?
 • Welke lessen geven leraren als opdracht aan stagiairs? De onderwerpen die ze zelf niet graag geven?
 • Gedragen leraren zich als groep anders op sociale media dan andere volwassenen die voor het overige vergelijkbaar zijn?
 • Hoe verhoudt de hedendaagse Vlaamse leraar zich tot collega’s uit de buurlanden. Qua werkuren, verloning, opleiding, klasgrootte, omkadering, enzovoort?
 • Wat bepaalt of een leraar tevreden is in zijn beroep en optimaal functioneert?

Ouder

 • Welke interventies in gezinnen in armoede zijn effectief? Onder welke voorwaarden zijn huisbezoeken dat?
 • Participatie van autochtone en allochtone ouders op school: is er een verschil? Waaraan ligt dat?
 • Welk beelden hebben ouders van de onderwijspraktijk (het leven in de klas) en hoe komt dat tot stand?

Leerling

 • Wat met faalangsttrainingen op school? Zijn die efficiënt? Onder welke voorwaarden?
 • De efficiëntie van OKAN-klassen en vooral ook de zorg het eerste jaar na de OKAN-klas.
 • Wat is de impact van het M-decreet op de houding die gewone leerlingen hebben tegenover kinderen met een handicap?
 • Het schooltraject van OKAN-leerlingen in beeld. In welke studierichting studeren leerlingen uiteindelijk af. En hoe zit dat dan met parameters zoals diploma ouders, (parameters die de schoolloopbaan beïnvloeden).
 • Studiekeuze bij allochtonen vergelijken met niet-allochtonen. Hanteren die jongeren andere parameters om hun studierichting te kiezen?
 • Welke mate van participatie/inspraak verwachten leerlingen op school? Hoe is dat geëvolueerd doorheen de jaren, en hoe zit het in het buitenland?

klasse

Klasseprijs

Als je je scriptie schrijft over een onderwijsgerelateerd thema, kom je automatisch in aanmerking voor de Klasseprijs, een deelprijs van de Vlaamse Scriptieprijs. De winnaar van die prijs sleept 1.500 euro én redactionele aandacht in de kanalen van Klasse in de wacht.

Paarden

Paardenpunt

Ben je (figuurlijk) gebeten door paarden? Dan vind je misschien wel een interessant thesisonderwerp in het overzicht dat Paardenpunt Vlaanderen ter beschikking stelt.

Paardenpunt Vlaanderen

Vrede

Vlaamse Vredesinstituut

In 2004 werd het Vlaams Vredesinstituut opgericht als paraparlementaire instelling bij het Vlaams Parlement. Als onafhankelijk instituut verricht het VVI breed en multidisciplinair vredesonderzoek. Dit gebeurt binnen twee programma's, nl. 'Wapenhandel & -productie' en 'Vrede & samenleving'. Het instituut ziet binnen deze thema's heel wat mogelijke pistes voor thesisonderzoek:

Buitenlands beleid

 • Mensenrechten en Vlaams buitenlands beleid
  Hoe krijgt het Vlaams mensenrechtenbeleid – zoals weergegeven in de Mensenrechtennota van de Vlaamse Regering – vorm in de Vlaamse economische diplomatie (FIT, economische missies, etc.)?
 • Regio’s en vredesopbouw
  Kunnen sub-statelijke regio’s een specifieke bijdrage leveren in het kader van internationale vredesopbouw? (met bv. case study van Catalonië, Emilia-Romagna,…)
 • Vredesopbouw en local ownership
  Een analyse van de denkkaders en modellen om de noden van de lokale bevolking en de doelstellingen van de interveniërende partij(en) op elkaar af te stemmen.

Herinnering

 • Congo in de klas
  Op welke manieren wordt de (post)koloniale geschiedenis van Congo gerepresenteerd in schoolboeken? Is er in scholen gewerkt rond de herdenking van vijftig jaar Congolese onafhankelijkheid?
 • Herinneringseducatie in scholen
  Hoe geven leraren vorm aan de VOET m.b.t. herinneringseducatie? Zetten ze projecten op, of ondernemen ze vooral plaatsbezoeken?
 • Touroperators in de Westhoek
  Naast overheden en musea wordt het toerisme naar de voormalige slagvelden in de Westhoek vorm gegeven door private touroperators en gidsen. Hoe geven deze vorm aan reizen naar de slagvelden? Welke verhalen vertellen ze? Wie zijn de ‘klanten’?

Wapenhandel en -gebruik

 • Illegale wapenmarkt in België
  Wat zijn de kenmerken van de markt voor illegale vuurwapens en munitie in België? Hoe ziet het Belgische beleid ten aanzien van illegale wapens eruit?
 • Europese vuurwapenlobby
  Hoe ziet de Europese vuurwapenlobby eruit? Wie zijn de belangrijkste actoren? Hoe verschillende deze actoren ten aanzien van elkaar op vlak van organisatie en standpunten? Wat is hun invloed op het Europees beleid ten aanzien van vuurwapens?
 • Uitdagingen voor het Europees wapenexportcontrolebeleid
  Het nationaal wapenexportcontrolebeleid van EU-lidstaten wordt in belangrijke mee vorm gegeven door Europese afspraken gericht op grotere harmonisering van dit beleid. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de EU om tot meer harmonisering te komen? Wat zijn mogelijke pistes om deze uitdagingen te overwinnen?

Vlaams Vredesinstituut

Wetenschap

Eos Wetenschap

De redactie van Eos, het populair-wetenschappelijke maandblad, ziet graag deze vragen en thema's getackeld worden in een scriptie:

 • Jongeren roken terug meer: waarom? Met welke strategie zou die trend toch gekeerd kunnen worden?
 • Er wordt wel eens beweerd dat staand of al wandelend werken efficiënter is en de creativiteit meer stimuleert dan zittend werken (aan een bureau). Klopt dat? En zo ja, waarom doen we het dan niet?
 • Welk potentieel is er voor gewassen zoals quinoa of soja in België? Kunnen (verlieslatende) aardappelboeren overstappen op deze gewassen?
 • Waarom zijn Nederlanders altijd beter in sport dan Belgen?
 • Kinderen met een tuin hebben minder risico om later dik te worden, buurtmoestuinen stimuleren de sociale cohesie en natuurgebieden helpen mensen ontspannen. Bieden Vlaamse centrumsteden voldoende groen aan hun burgers? En zo neen, wat zou een ‘vergroening’ van Vlaamse dichtbevolkte gebieden kunnen opbrengen?
 • Welke dieren en planten doen het goed in Vlaanderen dankzij de verstedelijking?
 • Kan openbaar vervoer gratis zijn voor iedereen? Onder andere in het Chinese Chengdu kan het al, daar reizen vier miljoen burgers van 5 tot 7 gratis met alle openbaar vervoer. De ochtend- en de avondspits verdween helemaal. Is zoiets ook voor heel Vlaanderen haalbaar? Wat zou het kosten en wat brengt hetop?
 • Welke impact heeft fietsen naar het werk op iemand? Laat een groep automobilisten die op ‘fietsbare’ afstand van het werk woont een bepaalde periode naar hun werk fietsen. Wat gebeurt er met hun lichaam? Daalt hun biologische leeftijd? Worden ze levenslustiger? Ervaren ze een hogere stressbestendigheid? Wat ondervinden zij zelf? Blijven ze fietsen? Waarom wel? Waarom niet?
 • Citizen Science: burgers helpen onderzoekers. Wat zijn de voor- en nadelen voor het wetenschappelijk onderzoek?
 • Hoe groot is het draagvlak voor ggo's bij Vlaamse landbouwers?
 • Nudging: nut en effectiviteit
 • Reglementering rond drones (met bijzondere aandacht drones & privacy)
 • Politici op sociale media: wel of geen goed idee?
 • Stand van zaken 3D-printing
 • Vergelijking huidige vluchtelingenstroom met die van WOII
 • Hoe juist zijn de historische data in films?
 • In kaart brengen van gameverslaving bij jongeren
 • Helpt gescheiden onderwijs voor meisjes en jongens tegen schooluitval bij jongens?
 • Is er een verband tussen voeding en depressie?
 • Hartscreening voor sporters: nuttig of niet?

Eos wetenschap

Eosprijs

Als je je scriptie schrijft over een thema in de exacte wetenschappen, kom je automatisch in aanmerking voor de Eosprijs, een deelprijs van de Vlaamse Scriptieprijs. De winnaar van die prijs krijgt 1.500 euro én redactionele aandacht in Eos Magazine.