Hoe wordt sport geïntegreerd in de naschoolse opvang in het lager onderwijs?.

Kara
Hillewaere

Sport in ’t algemeen is gezond en kan een belangrijke invloed hebben op je gezondheid. Het zorgt voor een betere conditie, een betere nachtrust, geeft ontspanning, en vermindert het risico op een groot aantal fysieke en mentale aandoeningen.

We zien ook dat kinderen steeds minder buiten spelen en zitten in plaats daarvan veel vaker voor de televisie of spelen op een tablet, smartphone of computer.

Daarom is het beter om van kleinsaf aan sporten te beginnen. En hoe kunnen we dit beter doen dan via de naschoolse opvang.

Onderzoek

Het leek mij dan ook interessant om uit te zoeken hoe we nog meer kinderen kunnen laten bewegen. Het sporten in de naschoolse opvang kan daarbij helpen, dus ben ik op onderzoek uit gegaan om te kijken of dit al voldoende geïntegreerd is en hoe dit nog beter kan uitgebouwd worden. En ook na te gaan of er voldoende interesse is om dit te doen, zowel vanuit de scholen, ouders, sportorganisaties en vooral de kinderen zelf.

Om hierop een antwoord te krijgen, ben ik gaan kijken hoe ze dit in het buitenland doen en heb ik geprobeerd om via een bevraging meer zicht te krijgen hoe dit in Vlaamse scholen al dan niet al gebeurt.

Conclusie

Hieruit heb ik dan een aantal conclusies getrokken en ben ik zelf aan de slag gegaan om een lesvoorbereiding te maken die zou kunnen gebruikt worden in een naschoolse opvang. Bij deze kan ik besluiten dat er al heel wat scholen in Vlaanderen dit goed doen, waarvan andere scholen zeker kunnen leren en dat er zeker voldoende interesse is gebleken. Het grootste probleem dat wordt ervaren om dit maximaal uit te bouwen is te weinig tijd, personeel en middelen.

Doelgroep

Dit praktijkonderzoek is bedoeld voor de lagere scholen met de bedoeling om na te denken of er in deze scholen eventueel sport geïntegreerd kan worden in de naschoolse opvang.

Download scriptie (3.12 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool West-Vlaanderen
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Dhr. Diederik Maebe