Dorien Van Weyenberg, genomineerde Klasseprijs 2016

Artikel

Met de uitreiking van de Vlaamse Scriptieprijs nadert ook de ontknoping van de Klasseprijs. We zetten de vijf genomineerden graag in de kijker. Vandaag: Dorien Van Weyenberg.

Dorien Van WeyenbergDorien Van Weyenberg (Master in de Pedagogische wetenschappen - UGent)

Scriptie "Inclusief competent: exploratief onderzoek naar de competenties van leraren voor een inclusieve praktijk in het secundair onderwijs." 

 

De leraren zijn de spilfiguren: zij staan in voor het al dan niet slagen van inclusief onderwijs. 

 

De scriptie
"Sinds de invoering van het M-decreet is inclusief onderwijs in Vlaanderen actueel. Dit decreet tracht elk kind, ongeacht zijn beperking, een plaats te bieden in het regulier onderwijs. De leraren zijn hierbij de spilfiguren: zij staan in voor het al dan niet slagen van inclusief onderwijs. Maar leraren voelen zich vaak niet competent en onvoldoende voorbereid om les te geven aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Toch blijkt uit onderzoek dat zij al beschikken over de nodige competenties om inclusief onderwijs te realiseren. In dit onderzoek, waar de focus ligt op leraren uit het secundair onderwijs, wordt aan de hand van een kwalitatief interview nagegaan hoe zij de ‘Basiscompetenties voor Inclusie’ toepassen in de praktijk. Hieruit blijkt dat leraren deze competenties trachten toe te passen, maar dient er meer ingezet te worden op enkele elementen die aan de basis liggen van kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen."

Lees meer "Inclusief de leraar" 

Scriptie schrijven
"Na mijn opleiding ergotherapie besloot ik om een masteropleiding bij te studeren. Onvermijdelijk hierbij: het schrijven van een masterproef. Met de komst van het M-decreet en vanuit persoonlijke interesses was de keuze voor mijn onderwerp snel gemaakt. Ondanks enkele – voor de meeste wel gekende - stressmomentjes verliep het schrijven van mijn masterproef vrij vlot. Voor mij persoonlijk was het een uitdagend en soms ook vermoeiend proces (lees: uittypen van interviews en deze coderen), maar dit was het zeker waard. Zo heb ik veel meer bijgeleerd over de principes van inclusief onderwijs dan ik ooit had verwacht."

Het leven na de scriptie
"Momenteel werk ik als ergotherapeute in het buitengewoon onderwijs. Ik hou ervan wanneer mijn leerlingen iets kleins bereiken en ze zelf enorm fier zijn op wat ze bereikt hebben. Ik zou mij graag verder verdiepen in de ontwikkelingen met betrekking tot inclusief onderwijs en ik hoop zo snel mogelijk leraren te kunnen begeleiden en coachen in dit proces als pedagoge." 

 

Share this on: