Lendert Van den Broeck, genomineerde Klasseprijs 2016

Artikel

Met de uitreiking van de Vlaamse Scriptieprijs nadert ook de ontknoping van de Klasseprijs. We zetten de vijf genomineerden graag in de kijker. Vandaag: Lendert Van den Broeck.

Lendert Van den BroeckLendert Van den Broeck (Master in de Taal-en Letterkunde - VUB)

Scriptie "Het klaslokaal op z'n kop: Een onderzoek naar de invloed van 'the flipped classroom' op het secundair onderwijs"

Het schrijven van een scriptie  is geen werkje dat je zomaar even ‘tussen de soep en de patatten doet’. Het is een huzarenstukje dat bij momenten het uiterste van een mens vraagt.

De scriptie
"Leerlingen die het klaslokaal op z’n kop zetten betekent tegenwoordig niet enkel meer dat ze de boel op stelten zetten. Het kan namelijk ook betekenen dat ze thuis de leerstof verwerken die normaal in de klas gegeven wordt, om nadien tijdens de les te werken aan opdrachten, projecten of meta-cognitieve vaardigheden. Op die manier zou de lestijd een stuk efficiënter gebruikt worden. Deze manier van leren staat beter bekend onder de naam the flipped classroom en is relatief nieuw in het onderwijslandschap. Om die reden is ze nog niet uitgebreid gedocumenteerd of onderzocht. Verder focussen de onderzoeken die wel voorhanden zijn zich doorgaans op leerlingen uit het hoger onderwijs die vakken volgden uit richtingen waar voornamelijk ‘exacte’ wetenschappen gedoceerd worden. Daarom was de opzet van mijn studie om na te gaan of deze manier van lesgeven een gunstig effect kan hebben op het secundair taalonderwijs."

"Dit deed ik door me te focussen op drie pijlers die allen een even belangrijk plaatsje kregen in het project. Zo besteedde ik eerst aandacht aan het engagement van de leerlingen tegenover hun lesvoorbereidingen: de studenten met wie ik samenwerkte moesten namelijk telkens voor ze naar de les kwamen een PowerPoint bekijken met daarin enkele videolessen en instructies. Uiteindelijk bleek dat voornamelijk de meisjes dit deden. De jongens lieten het op hun beurt helaas wat afweten. Vervolgens ging ik na of het toepassen van the flipped classroom een positief effect had op de prestaties van de leerlingen. Uit de resultaten kwam naar voren dat leerlingen van eenzelfde niveau niet enkel de leerstof beter onder de knie hadden, maar deze ook veel efficiënter instudeerden dan studenten in een eerder traditionele setting. Ten slotte en last but not least werden de ervaringen van zowel de studenten als de leerkracht met het concept achterhaald en vergeleken. Dit was zeker geen overbodige maatregel, want beide partijen verschilden af en toe grondig van mening."

Lees meer "Het klaslokaal op z’n kop?"
 

Schrijfproces
"De zoektocht naar een onderwerp voor mijn scriptie is, op zijn zachtst gezegd, niet van een leien dakje gelopen. Vooraleer ik aan de slag ging met the flipped classroom als onderwerp, waren er wel twee andere concepten die allebei uiteindelijk niet geschikt bleken te zijn. Uiteindelijk kwam ik op het idee om iets met de manier van lesgeven te doen toen ik er een artikel over las in het weekblad Humo. Ik voelde me heel opgelucht toen mijn voorstel werd goedgekeurd en eindelijk deftig aan de slag kon. Dus een goede raad voor zij die in hetzelfde schuitje zitten als ik destijds: laat het even los, doe wat inspiratie op in een krant of magazine en uiteindelijk vind je wel iets dat je ligt. Nadien volgde het ‘echte werk’. Het schrijven van zo’n scriptie  is immers niet een werkje dat je zomaar even ‘tussen de soep en de patatten doet’. Het is eerder een huzarenstukje dat bij momenten het uiterste van een mens vraagt. Evenwel krijg je doorgaans maar één keer in je leven de kans om zo’n uniek en persoonlijk werk te schrijven. Daarom wou ik het onderzoek zo professioneel en diepgaand mogelijk aanpakken door me niet enkel te focussen op één aspect maar ook met andere, minder voor de hand liggende factoren rekening te houden. Als het resultaat geslaagd is, dan ben je nog eens zo tevreden!"

Geslaagd! Wat nu?
"Momenteel vertoef ik nog altijd in het onderwijslandschap. Ik besloot na mijn masteropleiding om er nog een jaartje extra aan te breien en volg momenteel een specifieke lerarenopleiding aan de UGent. Tegelijk probeer ik van mijn ‘kortverblijf’ in de mooie provinciestad gebruik te maken door ook wat ervaring op te doen in de bedrijfswereld. Zo heb ik al wat opdrachten als copywriter mogen doen voor Gelotology, een fantastisch leuk marketingbureau in Gent, en heb op die manier al bijvoorbeeld de tekst mogen uitschrijven voor flyers van Sport.Vlaanderen."

Share this on: