Uitgebluste leerkrachten bij de les houden?

Scriptie

Uitgebluste leerkrachten bij de les houden?
Geen betere stimulans om je best te doen op school, dan een gemotiveerde leerkracht. Iemand die met plezier en passie voor zijn job voor de klas staat. Helaas is dat voor een deel van de leerkrachten uit het basisonderwijs vandaag een onhaalbare kaart. De lont is op en ze hebben geen energie meer. “De directeurs voelden zich niet voldoende competent om het probleem aan te pakken.”

De verantwoordelijkheid is nochtans groot. Student onderwijswetenschappen Mohamed Louarroudi (Universiteit Antwerpen): “Uitgebluste leerkrachten worden kort van stof en ze tonen weinig empathie. De leerling voelt zich niet meer veilig en durft geen vragen meer stellen. Hierdoor gaan de leerkansen achteruit. Leerlingen die bij zulke leerkrachten terechtkomen, presteren duidelijk minder dan andere kinderen.”

Een deel van de gedemotiveerde leerkrachten ontkent het probleem, wat de aanpak bemoeilijkt

Voor zijn thesis contacteerde Louarroudi verschillende directeurs van basisscholen in de Antwerpse omgeving. Hij selecteerde er twaalf, op basis van onderwijsnet, onderwijskoepel en het aantal jaar ervaring. Met deze mensen ging hij praten.

Nood aan omkadering
De directeurs erkennen het probleem en hebben er allemaal al mee te maken gehad: “Uitgebluste leraren klagen voortdurend, voeren geen taken uit, nemen zelden initiatief, zijn te veel afwezig, zonderen zich af van de omgeving en werken hun frustraties uit op de kinderen. Bovendien ontkent een deel van de gedemotiveerde leraren het probleem, wat de aanpak bemoeilijkt.”

Groeikansen, opleidingen en bijscholingen geven leerkrachten zin om te werken

Helaas voelen de directeurs zich vaak onvoldoende competent om er iets aan te doen. Ook een gebrek aan tijd is voor velen een struikelblok, hun huidige aanpak is eerder op korte termijn gericht. Er is nood aan meer omkadering vanuit de overheid. Meer begeleiding en training voor de directeurs zou al een deel van het probleem oplossen.

Groeikansen en opleidingen
Toch doen veel directeurs vandaag al hun best om gedemotiveerd gedrag te vermijden. “Ze proberen oog te hebben voor de noden van de leerkrachten: door co-teaching en vrijwilligers in de refter kunnen ze het preventief werk ontlasten.”

“Van de kleur van de muren tot de inhoud van het takenpakket: leraren worden graag betrokken in het beslissingsproces en directeurs willen daar graag rekening mee houden. Wie trekt de kinderraad en wie is het aanspreekpunt voor de ICT? Niet iedereen heeft dezelfde talenten. Ook groeikansen, opleidingen en bijscholingen geven leerkrachten zin om te werken. Soms moet je iemand laten doorgroeien, al betekent dat vaak ook dat je een goede leerkracht verliest.”


Lees de scriptie

Promotor: prof. dr. Jan Vanhoof