Concurrentiële Intelligentie - Competitive Intelligence

Frederik Claeys
 
Concurrentiële intelligentie
 
Ondernemingen kunnen nu niet langer meer vertrouwen op de marktgroei om de verkopen en de opbrengsten te verhogen, ze moeten marktaandeel winnen ten koste van de concurrenten. Er bestaat verwarring omtrent het juiste gebruik van de term concurrentiële intelligentie.

Concurrentiële Intelligentie - Competitive Intelligence

 

Concurrentiële intelligentie

 

Ondernemingen kunnen nu niet langer meer vertrouwen op de marktgroei om de verkopen en de opbrengsten te verhogen, ze moeten marktaandeel winnen ten koste van de concurrenten. Er bestaat verwarring omtrent het juiste gebruik van de term concurrentiële intelligentie. Dit komt enerzijds door culturele verschillen, anderzijds komt dit doordat er vertaalproblemen zijn.

Frederik Claeys 1999 deze scriptie mag worden gelezen maar het is verboden het te kopiëren (r)

 

Wij definiëren concurrentiële intelligentie als het proces dat eruit bestaat, om gegevens die vrij en legaal te verkrijgen zijn over de concurrenten, te verzamelen en te analyseren zodat men de nodige informatie verkrijgt, die moet dienen ter ondersteuning van welbepaalde beslissingen. . Toch zijn er binnen de concurrentiële intelligentiebranche strekkingen die aannemen dat sommige concurrentiële ntelligentieactiviteiten belangrijker zijn dan andere. Sommigen leggen de klemtoon op het verzamelen van gegevens, over de concurrenten, weer anderen vinden de analyse van de concurrentiële gegevens het belangrijkste. Wij zien het veeleer als een continuüm, waarbij al de stappen binnen het concurrentiële intelligentieproces belangrijk zijn.

Met concurrentiële intelligentie is de onderneming beter in staat om de concurrenten te verrassen, doordat het de zwakke punten van de concurrenten beter weet in te schatten. Ook kan het zich beter verdedigen tegen concurrenten die een verrassingsaanval willen uitvoeren. Verder wordt het mogelijk om een beter beeld te hebben van de huidige concurrenten, en ook van de potentiële concurrenten, zoals de leveranciers, klanten en partners. Het is het doel van concurrentiële intelligentie, om de beslissingsnemers en de managers van de onderneming te voorzien van waardevolle concurrentiële informatie, die ze kunnen vertrouwen bij het nemen van welbepaalde beslissingen. Concurrentiële intelligentie moet de beslissingsnemers helpen om die strategieën en tactieken te ontwikkelen die het mogelijk maken om marktaandeel te winnen op de concurrenten. Met concurrentiële intelligentie kunnen antwoorden gevonden worden op vragen betreffende de concurrentiële arena.

In de eerste plaats moet men de concurrentiële arena verstaan. Eenmaal men een goed beeld heeft van een bepaalde sector, kan men dan inzoomen op welbepaalde concurrenten. Hierbij bepaalt men dan de huidige en de potentiële concurrenten. De volgende stap is een bepaling van de concurrentiële intelligentiebehoeftes.

Er zijn veel concurrentiële gegevensbronnen, maar in tegenstelling tot industriële spionage wordt er bij concurrentiële intelligentie op een ‘ethische’ manier gezocht naar de concurrentiële gegevens. Het verzamelen van concurrentiële gegevens is geen nieuwe activiteit, toch is het belangrijk dat er een systeem bestaat die het concurrentiële intelligentieproces enigszins kan ondersteunen. Het concurrentiële intelligentiesysteem is een ononderbroken en op elkaar inwerkende structuur van mensen, uitrusting en processen. Het wordt opgezet ter ondersteuning van het concurrentiële intelligentieproces en meer specifiek voor een concurrentieel intelligentieprogramma. Het is noodzakelijk dat er een intern proces is, dat het concurrentiële intelligentieprogramma op een continue basis stuurt. Zo kan het concurrentiële intelligentieproduct op een continue basis bezorgd worden aan de managers, en dit ter integratie in het strategische planningsproces. Er moet een concurrentiële intelligentieverantwoordelijke aangesteld worden die ervoor moet zorgen dat het concurrentiële intelligentieproces op een goede manier verloopt. Alle bedrijfseenheden en afdelingen moeten actief betrokken worden bij het concurrentiële intelligentieproces.

Maar toch zien veel ondernemingen af van concurrentiële intelligentie, omdat het nog steeds een spionage imago heeft. Hierdoor is het ook niet eenvoudig om concurrentiële intelligentie in de academische sfeer te brengen. Wat een van de doelstellingen is van SCIP (Society of Competitive intelligence professionals).

Bibliografie

BOEKEN

1 AAKER, David A., Strategic Market Management, Vierde editie, New York, John Wiley & Sons Inc., 1995, 379 blz.

2 BARABBA, V.P. en ZALTMAN, G., Hearing the voice of the market: Competitive Advantage through Creative Use of Market Information, Boston, Massachusetts, Harvard business school press, 1991, 294 blz.

3 BERTRAND, Kate, The Global Spyglass, F. Maidment (Guilford), Annual Editions: International Business, 1992, blz .90-92.

4 BLOCH, Alain, L’intelligence économique, Paris, Editions Economica, 1996, 108 blz.

5 COMBS, E. R. en MOORHEAD, John D., Competitive intelligence handbook, Metuchen, Scarecrow Press, 1992, 187 blz.

6 COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU PLAN, Oeuvre collective du Commissariat Général du Plan, Intelligence Économique et stratégie des entreprises, Paris, La Documentation Française, 1994, 211 blz.

7 DAEMS, Herman en DOUMA,S., Concurrentiestrategie en Concernstrategie, Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1989, 310 blz.

8 DE PELSMAKER, P. en VAN KENHOVE, P., Marktonderzoek Merhoden en toepassingen, Leuven/Apeldoorn, Garant, 737 blz.

9 FAHEY, Liam., Outwitting, Outmaneuvering and Outperforming competitors, New York, John Wiley & Sons, 1999, 558 blz.

10 FULD, L. M., Monitoring the competition: Find out what’s really going on over there, New York, John Wiley & Sons Inc., 1988, 204 blz.

11 FULD, L., Competitor Intelligence: How to Get It; How to Use It, New York, John Wiley & Sons, 1985, 479 blz.

12 FULD, Leonard M., The New Competitor Intelligence: the complete resource for finding, analyzing, and using information about your competitors, New York, John Wiley & Sons Inc., 1995, 482 blz.

13 GILAD, B.(ed.) en HERRING, J. P.(ed.), The art and science of business intelligence analysis:Part A. Business Intelligence Theory, Principles, Practices, and uses, London, JAI PRESS Ltd., 1996, 293 blz.

14 GILAD, B.(ed.) en HERRING, J. P.(ed.), The art and science of business intelligence analysis: Part B. Intelligence analysis and its applications, London, JAI PRESS Ltd., 1996, 218 blz.

15 GILAD, Benjamin en GILAD Tamar, The Business Intelligence System, New York, Amacom, 1988, blz 8.

16 GORDON, Ian., Beat the competition ! How to use competitive intelligence to develop winning strategies, Oxford, Basil Blackwell Ltd., 1989, 267 blz.

17 HASSID, L., .JACQUES-GUSTAVE, P. en Moinet, N., Les PME face au défi de l’intelligence économique : les renseignements sans complexe, Paris, Dunod , 1997, 231 blz.

18 HAYEK, F.A., The Meaning of Competition, Essay V in: Hayek, F.A., Individualism and Economic Order, Routledge & Kegan Paul, London, 1976

19 HUIZINGA, H., Engels Marketing Lexicon, Eeserveen, Uitgeverij Sifra, 1991, 256 blz.

20 HUTT, M.D. en SPEH, T. W. , Business Marketing Management, 1995, Vijfde editie, Orlando, The Dryden Press (A Harcourt Brace College Publisher), 757 blz.

21 INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (IMA), Developing Comprehensive Competitive Intelligence. In : Statements on Management Accounting, Number 5D, Montvale, IMA, 1 januari 1996, 53 blz.

22 JAIN, Subash. C., Marketing Planning & Strategy, vierde editie, Cincinnati Ohio, South-Western Publishing, 1993, blz..84-85.

23 KAHANER, Larry, Competitive intelligence: from black ops to boardrooms-how businesses gather, analyze, and use information to succeed in the global marketplace, New York, Simon & Schuster, 1996, 300 blz.

24 LUCEY, T. , Inleiding management informatiesystemen, Brussel, Samsom Uitgeverij, 1982,140 blz.

25 MARTINET, B. en MARTI, Y-M., L’Intelligence économique, Paris, Les Éditions d’Organisation , 1995

26 MARTINET, B., RIBAULT, J.M., La veille technologique, concurrentielle et commerciale, Paris, Les Éditions d’Organisation, 1988

27 McGONAGLE, J.J., en Vella, C. M., Outsmarting the Competition, Naperville, IL, Sourcebooks, 1990, blz. 8.

28 NEUMANN, Seev., Strategic information systems :competition through information technologies, New york, Macmillan College Publishing Company , 1996

29 OBERSON, Philippe., L’internet et L’intelligence économique : Méthode de veille économique par l’internet, Paris, Les éditions d’organisations, 1997, 291 blz.

30 ROMAGNI, Patrick en WILD, Veronique, L’intelligence économique au service de la stratégie d’entreprise : c’est pour demain, la veille, Paris,Les Presses du Management , 1998, 220 blz.

31 ROTSCHILD, William, How to Gain (and Maintain) the Competitive advantage in Business, New York, McGraw Hill, 1984, blz. 179.

32 SALMON, Robert. (Vice-President L’Oreal) en DE LINARSE, Y., L’intelligence Compétitive: Une combinaison subtile pour gagner ensemble, Parijs, Editions Economica, 1997, 225 blz

33 SAMMON, W.L., KURLAND, M.A. en SPITALNIC, R., Business Competitor Intelligence : Methods for Collecting, Organizing, and Using Information, New York, John Wiley & Sons , 1984, 357 blz.

34 SHAKER, S.M. en GEMBICKI, M.P., The Warroom guide to Competitive Intelligence, New York, McGraw-Hill, 1999, 255 blz.

35 TULL, Donald S., KAHLE, L. R. en RHOADES, M., Marketing Management, New York, Macmillan, 1990, 779 blz.

36 VAN ROBAEYS, Noël, Stapstenen : Algemeen beleid en ondernemingsstrategie, Leuven, Acco, 1997, 174 blz..

37 WEGGEMAN, Mathieu, Kennismanagement, Lannoo, 1997, blz.30

38 WILENSKY, Harold. L. , Organizational Intelligence: Knowledge and Policy in Government and industry , New York, Basic Books, 1967, hoofdstuk 2, 226 blz.

TIJDSCHRIFTARTIKELS.

1 ANTONIOU, T., Drilling or mining? Handling and analysis of data betwen now and the year 2000. In: Markting and Research Today, The Journal of The European Society for opinion and Marketing Research, Vol. 25, No. 2, blz. 115-120.

2 ASHTON, W. B. en STACEY, G.S., Technical intelligence in business: understanding technology threats and opportunities, Special Issue on the Management of Technological Flows Across Industrial Boundaries. In : International Journal Technology Management, 1995, Vol. 10, No. 1, blz.79-104.

3 ATTANASIO, D.B., The multiple benefits of competitor intelligence. In: The journal of business strategy, mei/juni 1988, blz. 16-19.

4 BAATZ, E.B., Competitive Intelligence: The Quest for Corporate Smarts. In : CIO Magazine (CIO Communications: http://www.cio.com/archive ), 15 september 1994

5 BAKER, S. En BAKER, K., Mine over matter (Special Focus). In: Journal of Business Strategy, juli/augustus 1998, blz. 22-26

6 BLOCH, Alain, Professeur CNAM – ESCP, L’intelligence économique. In : Travail et Methodes, No. 538, 1998, blz. 3-15.

7 BONNIVARD, Danièle , L’intelligence économique révolutionne l’organisation des entreprises. In : Problèmes économiques, Hebdomadaire n° 2571, woensdag 3 juni 1998, blz.22-23.

8 BORRY, Marc, SCIP-president BeLux, Information, Strategie et intelligence. In : Cahiers de la documentation, 1998-2, blz. 50.

9 BRANDT, W.D., Profiling Rival Dacision Makers. In : The Journal of Business Strategy, januari/februari 1991, blz. 8., blz 8-11.

10 CALL, Melissa P., Using Open Sources for Competitive Intelligence: Myths and Realities. In: Competitive Intelligence Review, Vol. 8, No. 3, 1997, blz. 81-84.

11 CONLEY, David, (Interview) The Practical Analyst: Conley of Honeywell. In : Planning Review, Vol.17, No.3, mei/juni 1989, blz. 14-17.

12 CROCK, Stan, (met SMITH, G., WEBER, J., MELCHER, R.A., HIMELSTEIN, L.), The Corporation (Management): They snoop to conquer. In : Business week, 28 oktober 1996, blz. 72-76.

13 DOU, Henri Jean-Marie, Technology Watch and Competitive Intelligence: The European Way. In : Competitive Intelligence Review, Vol. 8(1), John Wiley & Sons Inc., 1997, blz. 78-84.

14 FAHEY, Liam., Books. In : Planning Review, september/oktober 1987,Vol.15,No.5, blz. 39.

15 FULD, L. M. en BILUS, F., Why bad intelligence happens to good people. In : Marketing News Online, Vol. 31, No. 15, 21 juli 1997, [WWW-document] URL. http://www.mno.com

16 FULD, L., A Recipe for Business Intelligence Success. In : The Journal of Business Strategy, januari/februari 1991, blz. 12-17.

17 GELB, B.D., SAXTON, M.J., ZINKHAN G.M. en ALBERS, N.D., Competitive Intelligence: Insights from Executives. In : Business Horizons, Vol. 34, No. 1, januari/februari 1991, blz.43-47.

18 GILAD, Benjamin, The Role of organized competitive intelligence in corporate strategy. In : The columbia journal of world business, Vol. 14, No. 4, winter 1989, blz 29-35

19 GRAEF, Jean. L., The Montague Institute, Using the internet for competitive intelligence. In : CIO–Magazine, [internet document] URL. http://www.cio.com/cio/arch_0695_cicolumn.html,3 augustus 1999

20 GULLIFORD, James, The challenge of competitor intelligence. In: Management Services, januari 1998, blz. 20-22.

21 HAMILTON, R.D., ESKIN, E.D. en MICHAELS, M.P., Assessing comptitors: the gap betweeen strategic intent and core capability. In: Long Range Planning, vol. 31, no.3, juni 1998, blz 406-417

22 HERRING, J.P., Building a business intelligence system. In : The journal of business strategy, mei/juni 1988, blz. 5-6.

23 HERRING, J.P., Senior Management Must Champion Business Intelligence Programs. In: The journal of business strategy, Vol. 12, No.5, september/oktober 1991, blz.50.

24 HERRING, J.P., The Role of Intelligence in Formulating Strategy. In: Journal of business Strategy, september/oktober 1992, blz.60.

25 HUSSEY, David E. , Competitor analysis-A case History. In : International Review of strategic Management, John Wiley & Sons, 1995, Vol. 6, blz. 221-243.

26 KEISER, B.E., Practical Competitor Intelligence. In: Planning Review, Vol. 15, No. 5, september/oktober 1987, blz. 14-18.

27 KNIGHT, Leila K., Washington Researchers, The Search for intelligence on divisions and subsidiaries. In: Planning Review, mei/juni 1989, blz.40

28 KODAMA, FUMIO, Technology Fusion and the new R&D, Harvard Business Review, Juliaugustus 1992, blz. 70-78.

29 MARKOWITZ, Zane N., Hidden sector competitor analysis. In : Planning Review, Vol. 15, No. 5, Oxford, september/oktober, 1987, blz. 21-22.

30 MEYER, Harvey, My enemy, my friend. In: Journal of Business Strategy, sept/oct 1998, blz.43.

31 MOORMAN, Christine, Market-level effects of information: Competitive responses and consumer dynamics. In: Journal of Marketing research, Vol. 35, februari 1998, blz. 83.

32 MOSER, Frédéric, Veille que vaille ! In : Trends Tendances, Roularta media group, 26-12-1996

33 PAWAR, B.S. en SHARDA, R., Obtaining Intelligence on the Internet. In: Long Range Planning, Vol. 30, No. 1, 1997, blz 110-121.

34 PRESCOTT, J.E. en SMITH, C., The Largest Survey of “Leading-Edge” Competitor Intelligence Managers. In : Planning Review, vol. 17, no. 3, mei/juni 1989, blz 6-13.

35 PRESCOTT, John E. en GIBBONS, P.T., Europe ’92 provides new impetus for competitive intelligence. In : The journal of business strategy, november/december 1991, blz 20-26.

36 PRESCOTT, John. E., associate professor of Business Administration, University of Pittsburgh, M. Katz Graduate School of Business Administration, The evolution of competitive intelligence. In : International Review of Strategic Management, 1995,Vol. 6, blz.76-90.

37 PRESCOTT, John E. en GAURUAB, Bhardwaj, Competitive intelligence practices: A survey.In: Competitive Intelligence Review, Volume 6, Number 2, Summer 1995, blz. 4-14.

38 ROTSCHILD, William E., Who are your future competitors?. In: The journal of business strategy, mei/juni 1988, blz 10-14.

39 SAWKA, KENNETH, A., en HERRING, J. P., Evaluating business intelligence systems: How does your company rate. In: Competitive Intelligence Review, 1996

40 SEURAT, R. en ROUGEAUX, J., Consultants Eurostart, Intelligence Service et Marketing des Projets Industriels. In : Revue Française du Marketing ,No 127-128, 1990/2-3, blz. 40.

41 SOHL, Piere, SCIP-president BeLux, Vive la competitive intelligence ! In: Trends-tendences, Roularta Media Group , 30-10-1997

42 TURNER, Ian, Strategy and organization. In : Manager Update, Vol. 9, No. 2, Winter 1997, blz. 6-7.

43 TYSON, Kirk W. M., The Link Between Competitive intelligence and Strategic Management In : Strategic Leadership Forum, Vol. 26, No. 1, http://strategis.ic.gc.ca , publicatie op 25-08-1998

44 VAN OYEN, Peter, Business Marketing: Leer uw concurrenten kennen. In : Belgian Business & Industrie, april 1999, blz.28-29,

45 VAN SOEST, R, Du Datawarehousing au Datamining: Une nouvelle génération de cheercheurs d’or. In : CM-Corporate, 13 maart 1998, blz. 46-51.

46 VELLA, C.M. en McGONAGLE, J.J., Shadowing markets: a new competitive intelligence technique. In: Planning Review, September/Oktober 1987, blz. 36-38.

KRANTENARTIKELS.

1 BARREZEELE, Kris, Snel beslissen in complexe en onzekere omgeving staat centraal, ‘Think Shop’ haalt informele kennis uit hoofden managers. In: De Financieel-Economische Tijd, zaterdag 9 oktober 1999

2 BARREZEELE, Kris, Visuele oplossing van uiterst complexe managementproblemen wint veld, Arthur D. Little en Duitse Think Tools AG vormen alliantie. In: De Financieel-Economische Tijd, zaterdag 9 oktober 1999; en

3 DRUCKER, MINTZBERG & C°: Vlerick leest ze voor u, Management is saai. In: Vacature (België), zaterdag 2 oktober 1999, p.9

4 FULD, Leonard M., Manager’s Journal, It Doesn’t take a crook to compete. In: The Wall Street Journal, Maandag 28 August 1995

5 RIJNEN, Harry, Is Bill Gates een dekselse monopolist? Uur van waarheid nadert in Microsoftproces. In : De Financieel-Economische Tijd, vrijdag 22 oktober 1999

6 Studie Korn/Ferry maakt profiel van toekomstige leider, Manager van de 21 ste eeuw is een man of een vrouw met visie. In: De Financieel Economische Tijd, Vrijdag 20 december 1996

7 TYLER, Christian, The enemy within: Christian Tyler reports on how cold war spy tactics are being adapted to big business. In : De Financial Times, 12 April 1997

8 VERHEYDE, Stephan, Antwerpen heeft strategie tegen georganiseerde misdaad nodig. In: De Financieel Economische Tijd, 9 oktober 1999.

9 VERHEYDEN, Stephan, ‘Staatsveiligheid overlegt met VBO’. In : De Financieel Economische Tijd, 9 oktober 1999.

10 VERHEYDEN, Stephan, Buitenlandse inlichtingendiensten bespioneren Belgische economie.In: De Financieel Economische Tijd, zaterdag 9 oktober 1999.

11 VERREET, Erik, Exclusief interview met Bill Gates: “Ik heb ook fouten gemaakt” (De fout van de manager). In : Vacature (België), zaterdag 16 oktober 1999, blz. 4.

12 VERREET, Erik., Europa heeft IT-migranten nodig. In : Vacature (België), zaterdag 2 oktober 1999, blz.4

INTERNET.

1 [internetsite] URL. http://peacefire.org/tracerlock , 8 augustus 1999

2 AUKEMAN, M.C., Compaq, Business Intelligence Practice, White Paper, 1 september 1999, blz.1, (blz. 1-20), [internet WORD document] URL. http://www.compaq.com , 29 september 1999

3 BREAKSPEAR, Alan , Benchmarking: an analytical tool?, Question and answer Log, [WWWdocument], URL http://strategis.ic.gc.ca/SSG/mi04697e.html, 12-09-1997

4 BRESNAHAN, J., (jbresnahan@cio.com), Competitive strategies: Legal espionage. In : CIO Enterprise Magazine, 15 juli 1998, [Internet document] URL. http://www.cio.com/archive/enterprise/071598_ci.html, 6 februari 1999.

5 CALOF, Jonathan , University of Ottawa, Conférence sur la veille, Ottawa Comdex 1997, [www-document], URL.École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI), universiteit van Montreal, 21-05-1997

10 GRZANKA, Len, Competitive intelligence: Illuminating the unknown helps firms avoid surprises while providing better organizational focus, (ID=km199904/featureb1), [internetdocument] URL. http://enterprise.supersites.net , en URLhttp://knmag.com/knmagh2/km199904/featureb1.htm , 12 maart 1999

11 HEATH,Rebecca P., Competitive Intelligence. In : Marketing Tools magazine,http://www.demographics.com/publications/mt/96_mt/9607_mt/9607mf01.htm, juli/augustus 1996

12 http://www.scip.org, presentation, SCIP Membership in Europe, 1999

 

13 INTERNATIONAL BUSINESS INTELLIGENCE, http://members.xoom.com/IBI,Importance accrue des services de renseinement concurrentiel, [WWW document], URL.http://strategis.ic.gc.ca/SSG/mi06139e.html, 22 september 1999

14 JOHNSON, Arik. W., arik@aurorawdc.com , What is Competitive Intelligence?, gepubliceerd in 1997, [internet document], URL. http://www.Aurorawdc.com/whatisci.htm , 8 maart 1998

15 KOLB, Guy, Executive Director society of competitive intelligence professionals, Market research and competitive intelligence are two different things,[WWW document] Forum on URL. http://www.fuld.com, 16-07-1999

16 MALHORTA, Yogesh , University of Pittsburgh, An analogy to a competitive intelligence program: the role of measurement in organizational research,(1993), [www document] URLhttp://www.brint.com/papers/compint.htm, 18 maart 1998

17 NAUCKHOFF, F., The market and competitive intelligence conference (ESOMAR): Market and Competitive intelligence: Understanding the impact, Geneva March 1999, [internet document] URL. http://www.esomar.nl

18 NOLAN, John A. , What is Competitive Intelligence and What Can It Do To Us?, http://strategis.ic.gc.ca, 14 augustus 1999

19 PODE, Adam., Loughborough University Business School, Business Information Competitive Intelligence Marketing Warfare Strategic Planning, Industrial Espionage Environmental Scanning, [internet document]URL. http://info.lboro.ac.uk/departments, 1996

20 SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals), General CI Presentation, 1999,[internet document] URL.  CI Primer, Introduction to Competitive Intelligence, [WWW document], URL.http://www.strategis.ic.gc.ca, 19 september 19997 FULD & COMPANY, The Research Casebook, Case5: Consumer Packaged Goods, [WWWdocument]URL. http://www.fuld.com,1999 8 FULD & COMPANY, The Unclaimed Market : Intelligence Software, Cambridge, Massachusetts, Fuld & Company Inc., juli 1998, [internet WORD document] URL. http://www.fuld.com , blz.2-3, (22 blz.) 9 FULD & COMPANY, Travel Industry: Ongoing Competitor Monitoring The Vital Signs, The Research Casebook (Case 6), 10-08-1999, [WWW document], URL.http://www.fuld.com

 

http://www.scip.org, 15 augustus 1999

INTERVIEWS

1 HAEST, Ben ,Consultant strategische marketing, mondelinge mededeling, eigen interview, 6 oktober 1999

2 SOHL, Pierre., Voorzitter Society of Competitive Intelligence (SCIP) BeLux, Sohl & Associates, mondelinge mededeling en presentatie, eigen interview, 13 september 1999.

CONGRESSEN EN PRESENTATIES

1 BORRY, M., SCIP-President BeLux, et. al., Rondetafelgesprek: Veille technologique c’est bien, le faire c’est mieux, Université catholique de Louvain: Faculté de Philosophie et Lettres, Sciences du Livre: section Bibliothéconomie, 15-16-17 september 1998

2 DOU, Henri, Directeur du CRRM, Congres: De la vision et de la stratégie de l’entreprise à l’Intelligence Economique Une introduction générale, Marseille, congres, mei 1998

3 FULD & COMPANY Inc., Cambridge Massachusets, FULD, L., Competitor Intelligence Learn how to... (Seminarie-cursus), Brussel, 24-25 maart 1998

4 JAKOBIAK, François, Vers de nouvelles formes d’informations elaborees, Colloque d’îlle rousse (Les systèmes d’information élaborée, Bibliometrie, Linguistique, Information Stratégique, Veille Technologique, Intelligence économique), conferentie, 12 -16 mei 1997, blz. 65, 76 blz.

5 NAYLOR, Ellen, The Business Intelligence Source Inc., Building a competitive intelligence process, Presentatie voor de Southern California Chapter of SCIP, 1 juni 1998

6 TILQUIN, Christophe, competitive intelligence manager van de Groep Glaverbel, Lancement d’un processus de veille centré sur les informations informelles, Séminaire Veille technologique et intelligence économique: En parler, c’est bien, la faire, c’est mieux !, seminarie,17-09-1998

ANDERE.

1 COGNOS N.V., Leuvensesteenweg 325, 1932 Zaventem, Belgium, Brochure (7 delen), Canada, Cognos, 22 april 1998

2 LOGMAN, Marc., Professor Marketing, Ehsal, cursus Marketingmanagement, 1997-1998

3 RODENBERG TILLMAN ASSOCIATES, Strategic Marketing & Business research Consultants, We challenge you to open New Windows of Opportunities, folder, 1997 (zie ook URL. http://www.rodenberg.nl)

4 ROSTAING, Hervé, Analyse automatique de l’information Des outils pour la veille, CRRM, universiteit van Marseille, conferentie,1998

5 SCIP, Brochure, Third annual SCIP European Conference (About SCIP), 11-13 november 1998

6 SOCIETY OF COMPETITIVE INTELLIGENCE PROFESSIONALS (SCIP), Is a compass the only tool you would use if you were sailing halfway around the world?, Code of Ethics, folder, Visions Ink., 1996, blz.11, 14 blz

7 SOCIETY OF COMPETITIVE INTELLIGENCE PROFESSIONALS (SCIP), nieuwsbrief, Survey: Communication Tops Analysis in Users’ Software Requirments. In: Newsletter of the Society of Competitive Intelligence Professionals, Alexandria (VS), SCIP, Augustus 1998, blz. 2, (7 blz )

8 SVENSSON, Kling Katarina en OXELHEIM, L., The Development of Knowledge and Education in Business Intelligence in Sweden, White Paper, Zweden, Lund University ,1997

9 TYSON, Kirk, Seminarie-cursus, The Competitor Intelligence Group, 1986, blz. III-11

10 VINCK, K., Gedelgeerd bestuurder van Union Miniere en voorzitter van het VEV, Johan op de Beeck interviewt Karel Vinck, In : 7 op Z 19.00 uur, (TV-programma), Zellik, Kanaal Z, 27 november 1999.

 

21 STRATEGY SOFTWARE INC., Competitive Intelligence Software for Superior Strategies, From Raw Data to actionable Intelligence, [www document] URL.http://www.strategy.cc/diagram.htm, 18 februari 1999

22 URL. http://www.cognos.com , http://www.sas.com , http://www.businessobjects.com, 15 maart 1998

23 WASHINGTON RESEARCHERS LTD., Wish List For Competitive Research, 1998,[internet Document] URL. http://www.researchers.com ,Washington DC, 6 februari 1999

24 ZANASI, A., IBM Data Mining, Data Mining, Business and Competitive Intelligence through Internet, [internet document] URL. http://www.ianus.cineca.it/venus/monitor/datam/zanasi.htm , 3 november 1999

25 URL. http://www.thinktools.com, 10 oktober 1999