Muziek en internet

Ruben Reginald
Luyten

Muziek en internet:

analyse van de nieuwe mogelijkheden en problemen vanuit musicologisch perspectief

 

Ruben Reginald Luyten

 

Ondanks de miljoenen websites die bestaan met muziek als onderwerp, gebeurt er bijzonder weinig wetenschappelijk onderzoek naar de recente mogelijkheden en problemen in verband met muziek op het internet. Een degelijk onderzoek duurt lang, slechts weinigen zijn op de hoogte van alle aspecten die erbij komen kijken en elk hoofdstuk dat je schrijft is voorbijgestreefd vooraleer je het on line kunt plaatsen, laat staan kunt publiceren. Als antwoord op de aandacht die het onderwerp krijgt in de pers en in de wereld van het commerciële marktonderzoek, beschouwde Ruben Reginald Luyten het als een uitdaging om met zijn thesis in de Kunstwetenschappen (optie musicologie) een wetenschappelijk document af te leveren over de pijlsnelle evolutie die muziek op het internet vandaag de dag meemaakt en over de problemen die zich daarbij voordoen.

 

Het digitaal opslaan en verwerken van informatie is beslist één van de meest ingrijpende revoluties van de voorbije eeuw. Hoewel deze digitalisering onmiskenbare voordelen had, ontwikkelden zich in haar kielzog een aantal problemen. Zo werd het door de MP3-compressie mogelijk om muziek verkleind op te slaan, maar tegelijk was dit een belangrijke katalysator voor het illegaal kopiëren van muziek via het web. Om deze problematiek te onderzoeken, vertrekt deze thesis van een geschiedkundig overzicht van de technologische ontwikkelingen tot aan de muziek op het internet (van wassen rollen tot de SACD) en beschrijft zij daarenboven de hedendaagse technologieën vanaf de muziek op het internet. Vanuit musicologisch perspectief wordt een totaalbeeld geschetst en een wetenschappelijke analyse gemaakt van de recente mogelijkheden en problemen in verband met muziek op het internet. Daarbij komen zeer verscheiden invalshoeken aan bod, van muzieksociologie over communicatietechnologie tot het auteursrecht en marketingstrategie.

 

Kernpunten in dit onderzoek zijn het auteursrecht, de problematiek van de illegale piraterij, de zogenaamde “peer-to-peer” distributie (o.a. via het programma KaZaA), “burning-on-demand” (het verkopen van een cd, samengesteld volgens de wensen van de consument) en de (onmogelijkheid tot) waterdichte beveiliging van digitale muziekbestanden. Naast de analyse van deze problemen, komen ook de toekomstige mogelijkheden aan bod, waarvan de muziekindustrie hoopt dat ze een nieuw tijdperk zullen inluiden. Het mobiele internet, met i-Mode, GPRS en de mogelijkheid tot micro-payments, zal daarin een belangrijke rol spelen.

 

Er wordt ook ruimschoots aandacht besteed aan de structuur en de rol van de muziekindustrie in heel deze problematiek. Daarbij wordt kritisch onderzocht in hoeverre het beeld van de noodlijdende muziekindustrie overeenkomt met de werkelijkheid, hoe groot het aandeel van het internet is in deze malaise en of de muziekindustrie de huidige problemen niet had kunnen beperken door sneller te reageren op belangrijke marktevoluties.

 

Wat doorheen deze thesis vooral naar voren komt, is de noodzaak tot het ontwikkelen van alternatieve handelsmodellen. Eind 2001 is de muziekindustrie gestart met een aantal initiatieven om muziek on line te verhandelen in de vorm van abonnementen. Pressplay en MusicNet, de twee grootste van deze ondernemingen, moeten het opnemen tegen kleinere, onafhankelijke initiatieven waarvan Weblisten.com zowat de meest succesvolle is. Uit een diepgaande case study blijkt dat deze kleine sites in de praktijk een aantal belangrijke voordelen hebben tegenover die van de grote platenmaatschappijen. Niet alleen is hun aanbod groter, ze zijn ook flexibeler, goedkoper en gebruiksvriendelijker. Het lijkt erop dat de muziekindustrie opnieuw de boot zal missen, want om consumenten ertoe te overhalen voortaan te betalen voor digitale muziekdistibutie, zal ze zich moeten aanpassen aan de nieuwe economische regels van het net.

Universiteit of Hogeschool
Andere
Thesis jaar
2002