Het geheime recept van Ketnet ontsluierd

Johanna
Rediers

Ketnetrecept geproefd en goedgekeurd

 

-LUMMEN- Sinds de oprichting van Ketnet in 1997 is de kindertelevisiezender populairder dan ooit. Met kijkcijferrecords waar de commerciële omroepen jaloers op zijn, is Ketnet op weg om het meest succesvolle kindernet in België te worden. Dat is niet niks, en zeker niet voor een net dat overkoepeld wordt door de openbare omroep VRT-tv.

 

Het is niet evident voor een sponsorvrij tv-net om grote successen te boeken tegenover de commerciële televisienetten. Toch is Ketnet daarin geslaagd want het is het favoriete televisienet van de Vlaamse kinderen. Het is tevens het enige Vlaamse net dat zich specifiek profileert ten opzichte van de doelgroep 4- tot 12-jarigen. Daardoor onderscheidt Ketnet zich van andere Belgische televisiezenders.

 

Analyse programmering

Nu is de vraag natuurlijk wat de ingrediënten zijn van het succesvolle Ketnetrecept. Het antwoord op deze is te vinden in de programmering van Ketnet. Een analyse van typeschema’s van de verschillende seizoenen is hierbij primordiaal.

 

Een eerste vaststelling is dat Ketnet een uitgekiende mix is van interne en externe elementen. Door de typeschema’s van de verschillende seizoenen met elkaar te vergelijken, is het mogelijk om volgende conclusie te trekken: het belangrijkste interne element is de horizontale programmering van Ketnet.

Door elke dag dezelfde of gelijkaardige programma’s uit te zenden, biedt Ketnet de kijkers een stevige houvast aan binnen de steeds sneller veranderende televisiewereld. Een horizontale programmering houdt in dat er vaste afspraken gemaakt kunnen worden, zowel met de ouders als met de kinderen.

Opvallend is ook dat Ketnet rekening houdt met de leeftijdsdifferentiatie binnen de doelgroep 4- tot 12-jarigen. De horizontale programmering wordt gerangschikt volgens leeftijd en genre, zodat er voor elke leeftijdsgroep een apart slot (uitzendblok) ontstaat. Ook hanteert Ketnet hierbij een uitgewerkte herhalingspolitiek om nog meer kijkers te bereiken.

 

Pedagogisch verantwoord

Heel belangrijk is ook dat alle programma’s die Ketnet uitzendt, moeten voldoen aan de vastgelegde Ketnetwaarden, beter bekend als de zes Ketmerken. Ze zijn bedoeld als leidraad voor de programmamakers. De Ketmerken worden niet expliciet gecommuniceerd op het scherm, maar ze zijn: ‘veilig’, ‘onder vrienden’, ‘fantastisch’, ‘avontuurlijk’, ‘echt’ en ‘speels’. De Ketmerken getuigen van een morele en quasi-pedagogische aanpak, hetgeen twee unieke kenmerken zijn binnen het Belgische televisiewezen.

 

De VRT-tv heeft al jarenlang een samenwerkingsakkoord met de Vlaamse Audiovisuele Regie (VAR) om hen de merchandising te laten organiseren van VRT tv- en radio-programma’s.

VRT-tv heeft als preferentiële partner het productiehuis Studio100 gekozen, deze laatsten zorgen ook voor de merchandising van Ketnetgerelateerde programma’s. De televisieprogramma’s die door Studio100 gemaakt worden (in opdracht van Ketnet), zoals onder andere Spring!, worden dan ook gemerchandised via Studio100 zelf. Op de website van Ketnet wordt geen reclame gemaakt voor producten die aan deze programma’s gelieerd zijn. Deze zijn enkel terug te vinden op de website van Studio100 zelf (www.studio100.be).

 

Extra’s

Reken bij deze zorgvuldig uitgewerkte interne elementen ook nog eens het uitgebreide aanbod van externe Ketnetactiviteiten, zoals evenementen, shows en optredens van muziekbands. Deze waaier aan actieve items maakt de zender extra aantrekkelijk voor de kinderen. Ketnet maakt zichzelf dus immens populair op én naast het televisiescherm. Om Koen Cornil, programmamanager van Ketnet, te citeren: “Ketnet is zoals een ballenbad. De kinderen kunnen er in spelen en het is erg veilig. De ouders kunnen er bij zitten en meekijken.”

 

Ketnet is een succesvol net omdat het aanvoelt wat kinderen willen zien en willen meemaken. De kijker(tje)s hebben het gevoel dat ze erbij horen, en de ouders weten dat het een veilig net is. Ketnet is een succesrecept dat uit een uitgekiende ingrediëntencombinatie bestaat én zich daarbij onderscheidt door een morele en pedagogisch verantwoorde aanpak. Het is dan ook zeker goedgekeurd.

 

Johanna Rediers

Download scriptie (332.15 KB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2004