Kansarmen verdienen beter

An
Feytons

Kansarmen verdienen beter

 

HASSELT - Kansarmen verdienen beter is de dubbelzinnige titel van de scriptie geschreven door An Feytons, studente grafische en reclamevormgeving. De scriptie is een opmerkelijke studie naar kansarmoede en de nood van een uitzendbureau voor kansarmen.

Het eerste deel bestaat uit een studie naar armoede in België waaruit we kunnen opmaken dat meer dan 700.000 Belgen in armoede leven, wat een schrijnende vaststelling is. Het volgenden deel is een studie naar kansarmoede en instanties voor kansarmen. Hierin bespreekt An verschillende instanties voor kansarmen uit het Brusselse. Verder vind men een onderzoek naar een sociaal uitzendkantoor dat lijd naar het praktisch eindwerk, een reclamecampagne rond een sociaal uitzendbureau voor kansarmen in de scriptie terug.

Volgens An zijn mensen die niet in armoede leven zich nauwelijks van het probleem bewust of kijken ze er liever overheen. Maar armoede verdwijnt volgens haar niet door er de ogen voor te sluiten. Mensen die in armoede leven merken volgens An dag in dag uit dat ze geen toegang hebben tot kansen en mogelijkheden die anderen wél krijgen.

Er kunnen uit de scriptie besluiten worden getrokken die betrekking hebben tot haar praktisch eindwerk. An heeft voor haar praktisch eindwerk dan ook gekozen om een reclamecampagne voor een sociaal uitzendbureau uit te werken voor mensen aan de rand van onze samenleving die bij een gewoon uitzendbureau niet in aanmerking komen. De bedoeling is dat via dit uitzendbureau mensen beroep kunnen doen op kansarmen die kleine klussen aan huis uitvoeren voor mensen die deze klussen zelf niet (meer) kunnen doen. Het doel van het uitzendbureau is de situatie van kansarmen te verbeteren. Via massamedia gaat An de mensen bekend maken met het sociaal uitzendbureau. Het is een leuk en realistisch initiatief.

Als men deze scriptie leest krijgt men een ander beeld over kansarmoede en maakt u kennis met de vele kloven tussen arm en rijk. De scriptie is boeiend en afwisselend, het bevat serieuze studies en cijfers maar ook leuke anekdotes en aangrijpende verhalen rond kansarmoede.

Universiteit of Hogeschool
Hogeschool PXL
Thesis jaar
2004