Levensverzekeringen: de 80%-regel algemeen uitgewerkt

Dimitri Verbist
Persbericht

Levensverzekeringen: de 80%-regel algemeen uitgewerkt

De 80%‑regel verduidelijkt

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

HEVERLEE – Het academiejaar zit er weer op, de studenten zijn verlost van de examens, de spanning en de stress die dat met zich meebrengt. Zo was dat ook op 28 juni 2004 voor Dimitri Verbist, student Financie‑en Verzekeringswezen van de KHLeuven te Heverlee. Hij slaagde met onderscheiding en kreeg daarenboven de prijs voor het beste eindwerk, dat handelde over de 80%‑regel bij groepsverzekeringen. Hiervoor werd hij beloond met een geldprijs van 150 EUR.

“Zoals voor elke student was het ook voor mij niet gemakkelijk om mijn scriptie tot een goed einde te brengen, maar voor wat hoort wat natuurlijk, dus heb ik mij voor meer dan 100% ingezet”, vertelt Dimitri, die glundert van geluk na afloop van de proclamatie op zijn departement.

“De 80%‑regel is een zeer complex gegeven, maar door dit eindwerk kunnen ook leken te weten komen wat dit eigenlijk inhoud.” Dit was alvast de beoordeling van de jury die de scriptieverdediging bijwoonde.

 
 

Alles draait rond het pensioen van de werknemer. Een groepsverzekering zorgt voor een extra pensioen ter aanvulling van het wettelijk pensioen. Natuurlijk moet men altijd bepaalde regels in acht nemen. Zo stelt de 80%‑regel vast dat het uiteindelijke pensioen niet meer mag bedragen dan 80% van de laatste normale bruto maandbezoldiging van de werknemer.

In de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) kan men uitgebreid alle regels en omkaderingen lezen. Deze wet is opgesteld ter ondersteuning van de 80%‑regel.

Het eindwerk van Dimitri is een goed voorbeeld voor elke student. Het is beknopt, duidelijk en goed gestructu-reerd. De scriptie geeft een duidelijke omkadering van de 80%‑regel, een degelijke theorie en tot slot worden er duidelijke voorbeelden uitgewerkt.

Voor wie zich wil verdiepen in dit werk en graag met cijfers bezig is, kan steeds terecht in de bibliotheek van het Fonds Pascal Decroos.

Dimitri vertelt ons nog dat hij reeds werk gevonden heeft. Vanaf 1 augustus 2004 zal hij als makelaar werken bij Atelia Insurance Brokers te Brussel.

DV

 

 

Universiteit of Hogeschool
Financie- en verzekeringswezen
Publicatiejaar
2004
Share this on: