Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid. Vergelijking tussen DVV (België) en AXA (Frankrijk)

Julie Carlier
Persbericht

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid. Vergelijking tussen DVV (België) en AXA (Frankrijk)

Duurzame autoverzekeringen voor jongeren?

 

“Duurzame ontwikkeling”, duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, het lijkt wel een modetrend de laatste jaren, iedereen doet er aan mee. Maar wat is “duurzame ontwikkeling” nu juist? Velen denken dat dit te maken heeft met respect voor en het behoud van het milieu. Correct, maar duurzaamheid duurzaamheid gaat veel verder. Wil de verzekeringswereld duurzame autoverzekeringen op de markt brengen dan zullen zij rekening moeten houden met de pijlers van de zogenaamde “Triple Bottom Line” of anders gezegd People, Planet en Profit. Dit concept is gebaseerd op een win-win-winsituatie. Men wil namelijk winst voor de samenleving, winst voor het milieu en toereikende, niet maximale, winst voor de verzekeringsmaatschappij.

 

Ethibel, een onafhankelijk adviesbureau, speelt een grote rol in het stimuleren van het duurzaam ondernemen. Dankzij directe contacten met de bedrijven en hun belanghebbenden heeft Ethibel een schema opgesteld van objectieve criteria voor de screening van bedrijven op duurzaamheid. Dit schema bevat duurzaamheidscriteria die een beeld geven van de mate waarin een bedrijf haar maatschappelijke rol ernstig neemt. Het is onderverdeeld in vier domeinen. Allereerst is er het “intern sociaal beleid” die de kwaliteit van de arbeid en de maatschappelijke bijdrage van een bedrijf onder de loep neemt. Vervolgens wordt binnen het “extern sociaal beleid” nagegaan in hoeverre een bedrijf betrokken is bij praktijken die maatschappelijk ter discussie staan. Het “milieubeleid” zal kijken of het bedrijf over een omvattend milieuzorgsysteem beschikt en in welke mate dit extern is gecertifieerd. Tenslotte richt het “ethisch-economisch beleid” zich op de ethische aspecten van het economisch beleid van het bedrijf. Belangrijk hierbij is dat een bedrijf een langdurige en constructieve relatie kan uitbouwen met de klanten, de leveranciers, de aandeelhouders en de overheid. Deze categorieën noemt men ook de “stakeholders” of belanghebbenden.

 

Rond de autoverzekering voor jongeren is er de laatste jaren ook heel wat heisa geweest. Elk voertuig alsook de bestuurder ervan moeten verzekerd zijn. Nu is het zo dat sommige verzekeringsmaatschappijen bepaalde klanten weigeren, met name wanneer de kandidaat-verzekeringsnemer één en ander op zijn automobilistengeweten heeft of indien deze een te groot risico vormt voor de verzekeringsmaatschappij. Zo vallen vele jongeren tussen 18 en 23 jaar uit de boot. Duurzaam zijn betekent dat je een lange termijnrelatie wil opbouwen met je klanten. Jongeren zijn potentiële klanten waarmee verzekeringsmaatschappijen een relatie willen opbouwen om bij te dragen tot die duurzame ontwikkeling.

 

De problematiek van de toegang tot de autoverzekering voor jonge beginnende bestuurders werd aangekaart door de minister van Economie Fientje Moerman en door de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen (BVVO). Op 18 december 2003 bereikten ze hierover een akkoord wat ook wel eens het “29/29-akkoord” wordt genoemd. Het akkoord trad in werking 1 maart 2004 en voorziet in een premie voor jonge bestuurders die gelijk is aan de premie voor een 29-jarige bestuurder verhoogd met maximaal 29 procent, vandaar de naam “29/29-akkoord”.

 

De Volksverzekering (DVV) heeft op basis van dit akkoord een product ontwikkeld die aan de behoeften van de jongeren moet voldoen, “Starter 29/29”. DVV wil een goede dienstverlener zijn voor zijn klanten. Door dit aantrekkelijk contract aan te bieden wil ze ook met de jonge bestuurders een langdurige relatie opbouwen.

 

Ook de Franse verzekeringsmaatschappij AXA, marktleider op het gebied van autoverzekeringen, heeft speciaal voor de jonge bestuurders een contract, “Kit 1ère Assurance Auto”, in het leven geroepen. AXA biedt jongeren de mogelijkheid een voordelige verzekering af te sluiten om zo hun eerste jaren op de openbare weg door te komen zonder financiële verrassingen.

 

Zowel de Belgische DVV als het Franse AXA hebben een duurzaam rapport in hun resultaten opgenomen. Beiden hebben het belang ingezien van duurzame ontwikkeling. Zo tonen ze aan dat ze hun verantwoordelijkheden opnemen tegenover mens en natuur.

 

DVV strijdt voor meer verkeersveiligheid op onze wegen. Ze organiseren acties die allen hetzelfde doel voor ogen hebben, namelijk het gedrag van elke bestuurder, voetganger en fietser aanpassen zodat er minder ongevallen gebeuren. Ook AXA organiseert verkeersveiligheidsacties. Door de verbetering van het rijgedrag van de weggebruikers kan de verkeersveiligheid verzekerd worden.

 

DVV en AXA zijn enorm klantgericht. Alles wordt bekeken vanuit het standpunt van de klant. Iedereen heeft verschillende wensen en behoeften, zo ook de jonge bestuurders. Vanuit deze vaststelling bieden DVV en AXA een autoverzekering aan voor jongeren. Het zijn contracten gemaakt op maat van deze jonge bestuurders.

 

Indien er een schadegeval is, verbindt DVV zich ertoe om binnen een termijn de klant te vergoeden voor de geleden schade. Indien die niet binnen deze termijn gebeurt, legt DVV zich zelf een boeteclausule op.

Universiteit of Hogeschool
Financie- en verzekeringswezen
Publicatiejaar
2004
Share this on: