De kracht van de middencategorie in de WTO. Een analyse van de rol en het beleid van India als opkomend ontwikkelingsland

Karoline Van den Brande
Persbericht

De kracht van de middencategorie in de WTO. Een analyse van de rol en het beleid van India als opkomend ontwikkelingsland

 India is shining

 
 

Met deze boodschap trachtte de vorige eerste minister van India, Atal Bihari Vajpayee, de Indische kiezers te overtuigen terug voor hem en zijn partij, de Bharatiya Janata Party, te stemmen tijdens de nationale parlementsverkiezingen van mei 2004. Op dat moment was er in India op economisch vlak immers sprake van een sterke economische groei die het gevolg was van een goede moesson en ook op politiek vlak liep alles op wieltjes aangezien mogelijk een historische schikking zou getroffen worden met Pakistan. Na enkele moeilijke jaren leek voor India uiteindelijk het begin van een ‘Indisch tijdperk’ te ontluiken.

 

Dit optimisme had de Indische politici en journalisten heel wat zelfvertrouwen gegeven over de toekomst van hun land. Het kwam daarom verrassend aan toen bleek dat Sonia Gandhi met haar Congrespartij en niet Vajpayee met zijn Indiase Volkspartij de verkiezingen had gewonnen. De optimistische slogan “India is shining” was blijkbaar toch niet overtuigend genoeg geweest voor de meerderheid van de Indische bevolking. De arme rurale bevolking, die meer dan drie vierde van de Indische bevolking uitmaakt, was ontgoocheld over het beleid van premier Vajpayee. Dit beleid had zich volgens hen voornamelijk toegespitst op de belangen van de opkomende urbane Indische middenklasse, waarbij het de noden van de meerderheid van de Indische bevolking had verwaarloosd.

 

Ondanks het teleurstellende effect van de propagandaslogan van Vajpayee in het binnenland, kan toch niet ontkend worden dat India voor de buitenwereld wel lijkt te ‘schitteren’. Zo beschikt India, als opkomend ontwikkelingsland, over een aantal economische, sociale en politieke troeven die ervoor zorgen dat het tot de middencategorie van de WTO (World Trade Organisation – Wereld Handels-organisatie) kan gerekend worden en die bepalend zijn voor de invloed die India kan uitoefenen op de beslissingen die in de WTO genomen worden.

 

Eerst en vooral is er de snelle groei en de omvang van de Indische economie. India heeft immers (in termen van koopkrachtpariteit) de vierde grootste economie ter wereld en dit geeft India een sterke economische positie bij de onderhandelingen in de WTO.

 

Een tweede troef is het hoge Indische bevolkingsaantal. India is hierdoor niet alleen het tweede meest bevolkte land ter wereld, maar beschikt bijgevolg ook over een enorme afzetmarkt met een aanzienlijk groeipotentieel, wat verklaard kan worden door haar omvangrijke opkomende middenklasse. Daarnaast zorgt het groot aantal universitair afgestudeerden voor de beschikbaarheid van veel geschoolde arbeidskrachten. Al deze factoren maken India zeer aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders en producenten en maken een verdere integratie van de Indische econo-mie in de wereldhandel wenselijk.

 

 

India is dus een land met een overvloedige beschikbaarheid van de productiefactor arbeid, wat lage arbeidskosten tot gevolg heeft. Dit maakt India (volgens het Heckscher-Ohlin theorema) uitermate geschikt voor de productie van arbeidsintensieve goederen zoals textiel- en landbouwproducten. Beide sectoren zijn zeer belangrijk voor India en ook op het gebied van wereldhandel spelen deze sectoren een belangrijke rol. De textielsector biedt heel wat exportmoge-lijkheden en de landbouwsector zorgt voor de tewerkstelling van twee derde van de Indische werkkrachten. Daarnaast ziet India in de toekomst nog een belangrijke rol weggelegd voor de export van Indische landbouwproducten. Het belang van beide sectoren blijkt ook uit de klemtoon die hier door India werd op gelegd tijdens de onderhandelingen van de WTO.

 

Een vierde troef is het Indisch internationaal competitief voordeel in kennisgebaseerde industrieën en diensten, waarvan haar bloeiende IT-sector een duidelijk voorbeeld is. Deze sector biedt veel toekomstpotentieel omwille van de geschoolde en goedkope Indische ‘arbeidspoel’, de grote jaarlijkse output van wetenschappers en ingenieurs en de vlotte kennis van het Engels waarover vele Indische afgestudeerden beschikken. In het kader van de WTO-onderhandelingen is het voor India zeer belangrijk dat de onderhandelingen over de verdere libera-lisering van het verkeer van natuurlijke personen hoog op de agenda geplaatst worden.

 

Ten vijfde bezit India één van de meest democratische politieke systemen van alle ontwikkelingslanden en door het hoge Indische bevolkingsaantal is India één van de grootste democratieën ter wereld.

 

Een zesde troef heeft te maken met de onderhandelingscapaciteiten van India in de WTO. India heeft zich in toenemende mate geïntegreerd in de wereldhandels-netwerken en aanzienlijke ervaring opge-daan tijdens de onderhandelingsronden van de GATT. De landen uit de midden-categorie van de WTO, waaronder India, hebben permanente vertegenwoordigers in de WTO en tevens voldoende onder-steunend personeel aanwezig in Genève. Deze landen zijn ook actief in de werking van de WTO-comité’s, de onderhan-delingen en de geschillenregeling. Zeer belangrijk is ook het feit dat India door de vorming van gelijkgezinde coalities binnen de WTO meestal haar krachten heeft weten te bundelen met die van andere ontwikkelingslanden, waardoor het steeds meer invloed heeft kunnen uitoefenen op de beslissingen in de WTO.

 

Tot slot moet nog gewezen worden op het feit dat India na de financieel economische crisis van 1991 belangrijke economische hervormingen heeft door-gevoerd. Hierdoor werd de Indische economie opengesteld voor de inter-nationale handel en kon India iets doen aan haar zwakke positie in de wereldhandel. Dankzij deze hervormingen was India klaargestoomd om in 1995 lid te worden van de WTO en kon het mee genieten van de voordelen die een vrije internationale handelsmarkt zou opleveren.

 

India speelt omwille van de hierboven opgesomde troeven een steeds grotere rol in de onderhandelingsronden van de WTO en de kracht van India om het beleid in de WTO in haar voordeel te beïnvloeden neemt steeds toe. Dit is duidelijk tot uiting gekomen tijdens de Ministeriële Conferentie van Cancún, Mexico, in 2003. Sinds Cancún lijkt de machtsbalans in de WTO gewijzigd te zijn en dit voornamelijk doordat de ontwikkelingslanden de macht van het getal lijken te hebben ontdekt. Maar niet alleen de Indische invloed stijgt zienderogen, daarnaast blijkt het leiderschap van India – en andere opkomende ontwikkelingslanden uit de middencategorie van de WTO - steeds noodzakelijker te worden voor een succesvolle afloop van de onderhan-delingen van de WTO. Aangezien India zowel een onmogelijk te negeren áls een onmisbaar lid van de WTO wordt, lijkt India dus enigszins wel te ‘schitteren’ of toch zeker in het kader van de WTO.

 

Bibliografie

Referenties

 

Boeken

Agnihotri, V.K.,& Dar, R.K. (2004). Governance Reforms in India: Responsible Civil Servants’ View from the Inside. In S. Munshi, & B.P. Abraham, Good Governance, Democratic Societies and Globalisation. (pp.232-252). New Delhi: SAGE Publications.

Ahluwalia, I.J. (1992). Productivity and Growth in Indian Manufacturing. Delhi: Oxford University Press.

Alexander, P.C. (2003). Civil Service. Continuity and Change. In B. Chakrabarty,& M. Bhattacharya, Public Administration. A Reader. (pp. 279-294). New Delhi: Oxford University Press.

Chadha, G.K. (2003). India and WTO: Some suggestions for Internal Corrections and External Initiatives. In G.K.Chadha, WTO and the Indian Economy. (pp. 22-55). New Delhi: Deep & Deep Publications.

Chakrabarty, B.,& Bhattacharya, M. (2003). Public Administration. A Reader. New Delhi: Oxford University Press.

Chandrasekhar, C.P. (1992). Investment Behaviour, Economies of Scale and Efficiency in an Import-Substituting Regime: A Study of Two Industries. In A. Ghosh, K.K. Subrahmanian, M. Eapen, & H.A. Drabu, Indian Industrialization. Structure and Policy Issues (pp.80-107). Delhi: Oxford University Press.

Chatterjee, B.,& Sen, R. (2003). Environment Standards, WTO, and the Indian Economy. In G.K.Chadha, WTO and the Indian Economy. (pp. 281-297). New Delhi: Deep & Deep Publications.

Debraj, R. (1998). Development Economics. Princeton: Princeton University Press.

Devos, G. (2001). Armoede in India - een duale ontwikkelingstheorie [Licenciaatsthesis]. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.

Eswaran, M., & Kotwal, A. (1995). Why poverty persists in India – an analytical framework for understanding the Indian Economy. Delhi: Oxford University Press.

Frieden, J.A., & Rogowski, R. (1996). The Impact of International economy on National Policies: An Analytical Overview. In R.O. Keohane, & H.V. Milner, Internationalization and Domestic Policies (pp. 25-47). Cambridge: Cambridge University Press.

 

Garrett, G., & Lange, P. (1996). Internationalization, Institutions, and Political Change. In R.O. Keohane, & H.V. Milner, Internationalization and Domestic Policies (pp.47-75). Cambridge: Cambridge University Press.

Gulati, A. (2003). Indian Agriculture and the WTO: Preparing for the New Millennium. In G.K.Chadha, WTO and the Indian Economy. (pp.115-136). New Delhi: Deep & Deep Publications.

Guleria, A.S., & Singh, N. (2003). WTO and Prospects of Indian Agriculture. In G.K.Chadha, WTO and the Indian Economy. (pp. 148-158). New Delhi: Deep & Deep Publications.

Kanti Das, T. (1992). Pricing, Productivity and Competitiveness of the Indian Steel Industry: Constraints and Prospects. In A. Ghosh, K.K. Subrahmanian, M. Eapen, & H.A. Drabu, Indian Industrialization. Structure and Policy Issues (pp.269-292). Delhi: Oxford University Press.

Kerremans, B. (2001). Internationale Politieke Economie. Leuven: K.U.Leuven.

Kishor Mishra, H. (2003). Impact of WTO on Indian Economy. In G.K.Chadha, WTO and the Indian Economy. (pp. 99-111). New Delhi: Deep & Deep Publications.

Mathur, K. (2004). Administrative Reform in India: Policy Prescriptions and Outcomes. In S. Munshi, & B.P. Abraham, Good Governance, Democratic Societies and Globalisation. (pp.214-231). New Delhi: SAGE Publications.

Mathur, V. (2003). India: Foreign Trade Policy and WTO. 1991-2003. Delhi: New Century Publications.

Rudolph S.H.,& Rudolph, L.I. (2003). The State and Its Permanent Government. In B. Chakrabarty,& M. Bhattacharya, Public Administration. A Reader. (pp. 265-278). New Delhi: Oxford University Press.

Sen, J.,& Chatterjee, B. (2001). Negotiating the TRIPs Agreement: India’s experience and some domestic policy issues. Jaipur: CUTS Centre for International Trade, Economics & Environment.

Singh, A. (2001). India. In M. Ali, Agricultural Diversification and International Competitiveness. (pp.115-129). Tokyo: Asian Productivity Organization.

Singh, M.P.,& Kumar Jha, P. (2003). India and the World Trade Organization: An Exploitative Compass of TRIPS. In G.K.Chadha, WTO and the Indian Economy (pp. 171-179). New Delhi: Deep & Deep Publications.

Srinavasan, T.N.,& Tendulkar, S.D. (2002). Reintegrating India with the World Economy. Washington, DC: Institute for International Economics.

 

Thakur, R. (1995). The Government and Politics of India. Houndmills: Macmillan Distribution Ltd.

Underhill, G.R.D. (1999). Industrial Crises and the Open Economy. Politics, Global Trade and The Textile Industry in the Advanced Economies. Basingstoke: McMillan.

Verma, S. (2003). Impact of WTO Agreement on Indian Textile and Clothing Industry. In G.K.Chadha, WTO and the Indian Economy. (pp. 251-267). New Delhi: Deep & Deep Publications.

 

Gevolgde cursus

 

Kerremans, B. (Leuven, 24.11.2004). Vak International Political Economy [Cursus gevolgd door K.Van den Brande].

Kerremans, B. (Leuven, 01.12.2004). Vak International Political Economy [Cursus gevolgd door K.Van den Brande].

 

Internetsites

 

Ahluwalia, I.J. (1999). Third Ministerial Conference of the WTO: Agenda for India. [19.04.05, Indian Council for Research on International Economic Relations: http://www.icrier.res.in/pdf/Discussion.PDF].

Belgium. (06.04.05). [12.04.05, Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Belgium].

Bergsten, C.F. (1999). Annual Commencement Day Lecture: India and the Global Trading System. Mumbai: Export-Import Bank of India. [23.04.05, Export-Import Bank of India: http://202.162.227.14/open/biz/exim/lec990511.html].

Bhavani, T.A. (2002). Employment, efficiency and technology in the Indian small enterprises: A re-examination of the basic issues. [06.03.05, National Institute of Science, Technology and Development Studies: http://nistads.res.in/contents/oct2002/articles/nn22_05.htm].

Callick, R. (08.05.04). Bengal’s tiger prospects are burning bright. Australian Financial Review. [12.04.05, Ministry of External affairs: http://meaindia.nic.in/bestoftheweb/2004/05/08bw01.htm].

Composition of trade. (2004). [12.04.05, Ministry of Finance: http://indiabudget.nic.in/es2003-04/chapt2004/chap65.pdf].

 

Deardorff, A.V., & Stern, R.M. (2004). Enhancing the benefits for India and other developing countries in the Doha Development Agenda Negotiations. Michigan: University of Michigan. [19.04.05, G.R.Ford School of Public Policy: http://www.fordschool.umich.edu/rsie/workingpapers/Papers501-525/r514.p…].

Direction of trade. (2004). [12.04.05, Ministry of Finance: http://indiabudget.nic.in/es2003-04/chapt2004/chap65.pdf].

Economy of India. (21.03.05). [12.04.05, Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_India].

Electoral reform goals, (z.d.). [04.04.05, Lok Satta: http://www.loksatta.org/elec%20goals.pdf].

Electoral System of India. (z.d.). [02.04.05, Election Commission of India: http://www.eci.gov.in/ElectoralSystem/index.htm].

Export and import of Agricultural Products. (2000). [14.03.05, Ministry of Finance: http://indiabudget.nic.in/es2000-01/chap820.pdf].

First Past the Post electoral system. (2005). [02.04.05, Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/First_Past_the_Post_electoral_system].

Freedom in the world 2004: India. (23.08.04). FreedomHouse. [31.03.05, Freedom House: www.freedomhouse.org/research/freeworld/2004/countryratings/india.htm ].

Highlights of some industries. (2005). [03.03.05, Ministry of Finance: http://indiabudget.nic.in/es2004-05/chapt2005/chap73.pdf].

India & the World Trade Organization. (2000). [04.05.05, Indian Embassy: http://www.indianembassy.org/policy/WTO/overview.html].

India Staatsinrichting. (z.d.). [31.02.05, Landenweb: http://www.landenweb.com/bevolking.cfm?LANDID=160&INDIA].

India. (01.07.04). [12.04.05, Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland: http://www.minbuza.nl/default.asp?CMS_ITEM=58E2FEF984E44A979B1131D97276…].

India. (11.04.05). [12.04.05, Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/India].

India: June 2002. Indian reform contributes to growth: reforms need to continue to achieve growth and reduce poverty.(21.06.02). Geneva: World Trade Organization. [12.04.05, World Trade Organization: http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp195_e.htm].

India: staatsinrichting. (01.07.04). [31.03.05, Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland: http://www.minbuza.nl/default.asp?CMS_ITEM=58E2FEF984E44A979B1131D97276…].

 

Indian Auto Industry. (z.d.). [05.05.05, Investment and Trade Promotion Division: http://indiainbusiness.nic.in/languages/English/IndianAutoIndustry.pdf].

Jaitley, A. (2003). India and the G-20. [20.04.05, Ministry of Commerce and Industry: http://commerce.nic.in/wtodec2003.htm].

Lewis’s Dual Sector Model of Development: The theory of trickle down (z.d.). [07.02.05, Bi/zed: http://www.bized.ac.uk/virtual/dc/copper/theory/th8.htm].

Mahesh, R., & Vijay, P. (2001). India-First past the post on a grand scale. [02.04.05: http://www.aceproject.org/main/english/es/esy_in.htm].

Ministry of Small Scale Industries (z.d.). List of items reserved for exclusive manufacture in small scale sector. [05.03.05, Ministry of Small Scale Industries: http://www.laghu-udyog.com/publications/reserveditems/resvex.htm].

No deal is better than a bad deal. (2003). [20.04.05, Ministry of Commerce and Industry: http://commerce.nic.in/india_cancun.pdf].

Oldenburg, P. (z.d.). India. [12.04.05, Microsoft Encarta Online Encyclopaedia 2005: http://encarta.msn.com/encnet/refpages/RefArtTextonly.aspx?refid=761557…]

Panagariya, A. (2001). India Arrives at the WTO. Economic Times. [04.05.05, Columbia University: http://www.columbia.edu/~ap2231/ET/et33-nov01.htm].

Panagariya, A. (2004). Reforms do have a human face. Economic Times. [19.02.05, Economic Times: http://www.columbia.edu/~ap2231/ET/et65-May19-04.htm].

Panitchpakdi, S. (2004). The paradigm change in world trade. India is at the centre of a rapidly evolving global trading system. [29.04.05, The Financial Express: http://www.financialexpress.com/print.php?content_id=75710].

People’s Republic of China. (10.04.05). [12.04.05, Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Republic_of_China].

Planning Commission (2001). Tenth Five Year Plan. Chapter 5.1. Agriculture. [04.02.05, Planning Commission: http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/10th/volume2/v2_c…].

Prakash, L.S.J. (2004). 2004 Indian Elections Results. Victory of People of India. New Delhi: Indian Social Institute. [03.04.05, Centre of Concern: http://www.coc.org/resources/articles/prakash.pdf].

Rao, K.V. (1997). Headline: the revolution so far. [05.04.05: http://www.indnet.org/demog/0008.html].

 

Real word meaning and definition of democracy. (z.d.) [31.03.05, Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy].

Saxena, N.C. (z.d.). Administration and the People: Higher bureaucracy needs radical reforms. [04.03.05, Planning Commission: http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/ias-nird.htm].

Setback for India at Seattle. (1999). [04.05.05, The Tribune: http://www.tribuneindia.com/1999/99dec04/head3.htm].

Singh, M. (2005). Inaugural Address by Dr. Manmohan Singh, Hon’ble Prime Minister of India. [29.04.05, Pravasi Bharatiya Divas: http://www.indiaday.org/speeches/pbd3-manmohan.asp].

Small Scale Industries. (2005). [03.03.05, Ministry of Finance: http://indiabudget.nic.in/es2004-05/chapt2005/chap710.pdf].

Small Scale Industries. (z.d). [15.03.05, IndiaMART InterMESH Limited: http://exim.indiamart.com/ssi-corner/].

The Rise of Civil Society. (z.d.). [31.03.05, Country Studies: http://www.country-studies.com/india/the-rise-of-civil-society.html].

Trade Policy Review Body (2002). Trade Policy Review: India – Report by the Secretariat. [04.02.05, World Trade Organization – Documents Online: http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp_rep_e.htm#bycountry].

Vittal, N. (1998). Role of Bureaucracy in a Democracy. [31.03.05, Central Vigilance Commission: http://cvc.nic.in/vscvc/cvcspeeches/98dec9.html].

Wadhva, C.,& Jun, Z. (2005). India-China 2020: Great Leap Forward? London: The Foreign Press Association. [29.04.05, The Foreign Policy Centre: http://fpc.org.uk/fsblob/425.pdf].

Why India is opposing negotiations on new issues. (07.11.01). [20.04.05, Ministry of Commerce: http://commerce.nic.in/nov01_release].

World Trade Organization (1996a). India. Statement by Dr. B.B.Ramaiah, Minister of Commerce. Geneva: World Trade Organization. [19.04.05: WTO: http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min96_e/st27.htm].

World Trade Organization (1996b). Singapore Ministerial Declaration, adopted on 17/12/96. Geneva: World Trade Organization. [04.05.05, World Trade Organization: http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/ùin96_e/wtodec_e.htm].

World Trade Organization (1999). India. Statement by H.E. Mr. Murasoli Maran, Minister of Commerce and Industry. Geneva: World Trade Organization. [19.04.05: WTO: http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min99_e/english/state_e/d5…].

 

World Trade Organization (2001). India. Statement by the Honourable Murasoli Maran, Minister of Commerce and Industry. Geneva: World Trade Organization. [19.04.05: WTO: http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/statements_e/st10…].

World Trade Organization (2003). India. Statement by H.E. Mr. Arun Jaitley, Minister of Commerce and Industry and Law and Justice. Geneva: World Trade Organization. [19.04.05, WTO: http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min03_e/statements_e/st7.p…].

World Trade Organization (z.d.; a). Anti-dumping, subsidies, safeguards: contingencies, etc. Geneva: World Trade Organization. [09.05.05, WTO: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm8_e.htm].

World Trade Organization (z.d.; b). Work on special and differential provisions. Geneva: World Trade Organization. [27.04.05, WTO: http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/dev_special_differential_pr…].

WTO bereikt akkoord over voortzetting onderhandelingen. (2004). [02.08.04, De Standaard Online: http://www.standaard.be/Misc/print.asp?ID=G947OQF9].

WTO issues and India’s concerns. (1998). [04.05.05, Indian Embassy: http://www.indianembassy.org/policy/WTO/wto_india/issue_india_98.htm].

 

Krantenartikel

 

Turner, M. (25.02.05). India’s Population ‘to outstrip China by 2030’. Financial Times, p.1.

 

(Working)papers

 

Abrol, I.P. (2003). Agriculture in India. Centre for Advancement of Sustainable Agriculture. [23.02.05, Planning Commission: http://planningcommission.nic.in/reports/sereport/ser/vision2025/agricu…].

Bardhan, P. (1999). Democracy and Development: A complex Relationship. Berkely: University of California. [04.04.05, Institute of International Studies: http://globetrotter.berkeley.edu/macarthur/inequality/papers/BardhanDem…].

 

Bhattacherjee, D. (1999). Organized labour and economic liberalization India: Past, present, future. Calcutta: Indian Institute of Management. [19.02.05, Indian Institute of Management: http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/papers/1999/dp105/].

Chadha, R., Brown, D.K., Deardorff, A.V., & Stern R.M. (2000). Research Seminar in International Economics. Computational Analysis of the Impact on India of the Uruguay Round and the Forthcoming WTO Trade Negotiations. Michigan: University of Michigan. [20.02.05, School of Public Policy: http://www.fordschool.umich.edu/research/rsie/workingpapers/Papers451-4…].

Desai, A.V. (2000). India’s reforms - achievements and arrears. Stanford: Stanford University. [04.04.05, Centre for research on economic development and policy reform, http://scid.stanford.edu/pdf/credpr67.pdf].

Devesh, K. (2002). The role of India’s institutions in explaining democratic durability and economic performance. Department of Government. [04.04.05, Harvard University: http://www.people.fas.harvard.edu/~dkapur/images/dk_role.pdf].

Draper, P.,& Sally, R. (2004). Developing country coalitions in multilateral trade negotiations. London: London School of Economics. [29.04.05, London School of Economics: http://www.lse.ac.uk/collections/internationaltradepolicyunit/Razeen_ar…].

Grote, U. (2001). New challenges and old constraints for agricultural exports from developing countries in a liberalizing world. Bonn: Centre for Development Research.

Hee Ng, T. (2002). Factor Endowments and the distribution of industrial production across the world. Working Paper No 6. [20.02.05: http://www.unido.org/userfiles/PuffK/SIN_WPS06.pdf].

Humphrey, J. (1999). Globalisation and Supply Chain Networks: the Auto Industry in Brazil and India. Sussex: University of Sussex. [05.05.05, Institute of Development Studies: http://www.ids.ac.uk/ids/global/pdfs/jhilo.pdf].

Madhava Rao, P. (2002). Social security for the unorganized in India – an approach paper. [29.03.05, Eldis: http://www.eldis.org/fulltext/raosocial.pdf].

Nath, H.K. (1997). Relative Efficiency of Modern Small Scale Industries in India: An Inter-State Comparison. (unpublished manuscript). Southern Methodist University.

Planning Commission (2002). Report of the Steering Group on Agriculture and Allied Sectors for the Tenth Five Year Plan 2002-2007. New Delhi: Government of India. [23.02.05,

 

Planning Commission: http://planningcommission.nic.in/aboutus/committee/strgrp/stgp_agri.pdf].

 

Tijdschriftartikels

 

Balasubramanyam, V.N. (2003). India: Trade Policy Review. World Economy, 26 (9), pp.1357-1368.

Banik, D. (2001). The Transfer Raj: Indian Civil Servants on the move. The European Journal of Development Research, 13 (1), pp.106-134.

Chadha, R., Pohit, S., Deardorff, A.V., & Stern, R.M. (1998). Analysis of India’s policy reforms. World Economy, 21 (2), pp.235-260.

Debroy, B. (2004). The Indian Economy in 2040. Futures 36, pp.693-702.

Hiscox, M. (2001). Class versus Industry Cleavages: Inter-Industry Factor Mobility and the Politics of Trade. International Organization, 55 (1), pp. 1-46.

India links services offer to improved agriculture offers in Doha talks. (08.04.05). Inside U.S. Trade. pp. 3-4.

Indian Commerce Secretary blames EU, G10 members for slow WTO talks. (15.04.05). Inside U.S. Trade. p.13.

Kapur, D., & Ramamurti, R. (2001). India’s emerging competitiveness in tradable services. Academy of Management Executive, 15 (2), pp.1-23.

Kashyap, S.P. (1988). Growth of Small-size Enterprises in India: Its Nature and Content. Word Development, 16 (6), pp.667-681.

Kohli, A. (1989). Politics of Economic Liberalization in India. World Development, 17 (3), pp.305-328.

Lall, S. (1999). India’s Manufactured Exports: Comparative Structure and Prospects. World Development, 27 (10), pp.1769-1786.

Parekh, B. (2004). Towards a multicultural democracy: some thoughts on the recent Indian elections. Global Networks, 4 (4), pp.409-412.

Pedersen, J.D. (2000). Explaining Economic Liberalization in India: State and Society Perspectives. World Development, 28 (2), pp.265-282.

Siggenl, E. (2001). India’s Trade Policy Reforms and Industry Competitiveness in the 1980s. World Economy, 24 (2), pp.159-183.

 

Singh, N. (2004). Some Economic Consequences of India’s Institutions of Governance: A Conceptual Framework. India Review, 3 (2), pp.114-146.

Wereldbank

Brahmbhatt, M., Srinivasan, T.G., & Murrell, K. (1996). India in the Global Economy. Policy Research Working Paper 1681. Washington: The Word Bank – International Economics Department.

Kathuria, S., Martin, W., & Bhardwaj, A. (2001). Implications for South Asian Countries of Abolishing the Multifibre Arrangement. Policy Research Working Paper 2721. Washington: The World Bank Development Research Group - Trade and South Asia Region.

Little, I.M., Mazumdar, D., & Page Jr, J.M. (1987). Small Manufacturing Enterprises. A Comparative Analysis of India and Other Economies. [A World Bank Research Publication: 10118]. Oxford: The World Bank.

World Bank (1999). India Cotton and Textile Industries: Reforming to Compete. Volume I. Washington: World Bank – Rural Development Sector Unit – South Asia Region.

World Bank Country Study: 10927 (1989). India. An Industrializing Economy in Transition. Washington, D.C.: World Bank.

 

Universiteit of Hogeschool
Politieke Wetenschappen
Publicatiejaar
2005
Share this on: