Een gewapend bestaan: leven met een pantserlong.

Caroline
ten Hove

Journalistiek: Een gewapend bestaan: Leven met een pantserlong!

 

Er zijn mooie momenten in je leven waarvoor je al het andere zou willen opgeven.

Die momenten van liefde en geluk moeten soms plaats maken voor droefheid en leed.

Dan ga je bij jezelf ten rade… wat heb ik verkeerd gedaan waardoor ik me zo anders voel? Maar wat als je zelf niet de schuldige bent aan dit lijden?

            Binnen hun zoektocht naar de oorzaak van hun problematiek raakten ze hun scherpte kwijt, maar niet de angsten rond het begrip asbest.

Vele mensen kennen het begrip, maar begrijpen er de gevolgen niet van.

Door het lezen van bepaalde artikels en de ervaringen met mijn eigen vader ben ik verder opzoekwerk gaan verrichten.

Zo stuitte ik ondermeer op volgende uitspraak: “Het is al sinds 1906 bekend dat asbest kanker veroorzaakt, maar ze hebben het gebruik ervan in België pas in 1998 verboden! Dat is collectieve moord met voorbedachte rade!” (Artikel omtrent asbestslachtoffers verschenen in Gazet van Antwerpen).

Een gewaagde uitspraak om even bij stil te staan!

Mijn doel met dit werk is het publiek bereiken; asbestlijders een beeld geven van wat hun kansen zijn binnen de ziekten die deze stof kan veroorzaken!

Door de lange incubatietijden is het nú dat de overheid moet ingrijpen, aangezien er zich binnen dit en de komende 10 jaar nog veel patiënten zullen melden met aandoeningen ten gevolge van de asbestblootstelling.

In samenwerking met dokter M. Potvin, verbonden aan het Sint Augustinus ziekenhuis te Wilrijk, werd het mogelijk om gegevens te bundelen tot een tastbaar werk!

Hierin wordt een duidelijk beeld geschetst van de verschillende ziekten en ongemakken die asbestbesmetting teweeg kan brengen en hoe belangrijk het is deze strikt van elkaar te scheiden.

Asbestbesmetting kan ziekten veroorzaken ter hoogte van het buikvlies, de slokdarm en de longen. In de scriptie spitsen we ons enkel toe op de longaandoeningen.

Sommige vormen van besmetting veroorzaken een weefselverkalking van het longvlies.

Deze verkalking noemt men een pantserlong.

Er moet dringend worden stilgestaan bij de lijdensweg van de slachtoffers en het is van groot belang hun ongemakken en onzekerheden niet langer onder stoelen en banken te steken!

Bied geen goedkope troost, maar help hen bij het zoeken van oplossingen; wapen hen voor de onzekerheid!

“Een gewapend bestaan: leven met een pantserlong!”, een scriptie die je doet nadenken en antwoord biedt op de meest gestelde vragen…

Het is slechts een begin, maar open je ogen en realiseer je dat de slachtoffers zich ook in jou hechte kringen kunnen voordoen…

Bibliografie

Bronvermelding:

 

Dr. J.Van Cleemput, arbeidsgeneesheer, edpb MSR-Famedi, Comité's PBW, KoB en Tisselt, 23 en 24 oktober 2000: Toelichtingen over asbestziekten ten behoeve van de nieuwe CPBW-leden.

J. B. West: De fysiologie van de ademhaling: deel 1 en deel 2. Uitgeverij Lemma BV – Utrecht, 1994.

L. De Man, Ginette Janssens. Psychologie: deel 1 en deel 2. Uitgeverij De Sikkel NV, 1998-1999.

Mary C. Townsed: Verpleegkundige diagnostiek in de psychiatrie. Een handleiding voor het maken van een verpleegplan. Elsevier gezondheidszorg, Maarssen 1998.

 

http://www.medischestartpagina.nl/ziektenbeelden/A/asbestose

http://www.bloedjesasbestsanering.nl/html/body_soorten.html

 

Lok Magazine: Maandelijks informatieblad voor Lokwerkgroepen; nr.14 - Oktober 2001 / Med Medica VZW (pagina 25 tem29)

M. Potvin, C. Vaerenberg, G. Parizel: Tijdschrift voor geneeskunde, 41 nr. 7, 1985

 

Patiëntbrochure: Wat u moet weten over inhaleren met een poederinhalator. AZ Sint-Augustinus vzw Wilrijk

 

Verpleegkundige wetenschappen en verpleegkunde; verpleegkundige theorievorming; systematisch verpleegkundig handelen: W.Peetermans, P.Van Meel, J.Bosmans

 

Download scriptie (1.15 MB)
Universiteit of Hogeschool
AP Hogeschool Antwerpen
Thesis jaar
2005