Reconstructie van de deglacatiegeschiedenis in het gebied van Lago Puyehue, zuidelijk Chili, aan de hand van seismische profielen en veldwaarnemingen.

Katrien
Heirman

Katrien Heirman Vlaamse Scriptieprijs 2005

1/4

Na regen komt zonneschijn (?)

Meters, neen kilometers kunststof werden onlangs gebruikt in het Zwitserse Andermatt om

een smeltende gletsjer af te dekken. Een actie, niet bedoeld als kunstzinnig ‘Cristo’project,

maar veeleer een letterlijke pleister op de wonde, een deels economisch, deels ecologisch

getinte wanhoopsdaad van de kleine mens tegen de wispelturigheden van een machtiger

natuur. Verwoestende orkanen (weliswaar met mooie meisjesnamen zoals Katrina),

stortregens die ware aardverschuivingen en overstromingen veroorzaken, … al deze

fenomenen roepen vragen op bij jong en oud, arm en rijk. Vragen waar wetenschappers zich

het hoofd over breken.

‘Het heden vormt de sleutel tot het verleden’, een wijsheid gedebiteerd door Lyell, de ‘vader

van de geologie’ en wie weet kan het verleden wel de toekomst helpen voorspellen. Bodems,

sedimenten, vegetatieresten, archeologische vindplaatsen, … dragen immers sporen in zich

van een ver verleden en kunnen verklaringen bieden voor de huidige gebeurtenissen. Want

veranderingen zijn van alle tijden! In het verre aardverleden deden zich immers al

klimaatveranderingen voor: de dinosaurussen leefden in een superbroeikastijdperk zonder

poolijskappen en mammoeten dwaalden zo’n 30 000 jaar geleden over de ijskoude Europese

vlaktes.

De studie van klimaatveranderingen spitste zich totnogtoe veel minder toe op het zuidelijke

halfrond, waardoor er nog heel wat meer hiaten in het klimaatverhaal bestaan dan voor zijn

noordelijke broertje. Steeds meer feiten wijzen er echter op dat de zuidelijke invloed op het

globale klimaatsysteem wel eens groter zou kunnen zijn dan gedacht!

Het voordeel van de studie van de Chileense klimaatgeschiedenis is dat deze ‘lange

continentale staart’ ver verwijderd is van de thermohaline Atlantische oceaancirculatie die

koud, superzout water naar de evenaar brengt en warm, minder zout, equatoriaal water naar de

polen. Door hun lange, smalle vorm reageren de Zuid-Amerikaanse ijskappen bovendien veel

sneller dan hun logge noordelijke tegenhangers. Ook kent deze zone een rijke vegetatie, die

pollen produceert. Deze pollen worden bewaard in meren en moerassen. Zij vormen een bron

van extra informatie bij de reconstructie van de klimaatgeschiedenis via de studie van de flora

in het verleden, aangezien vele planten alleen in bepaalde klimaatgordels groeien.

Al decennia lang is het Chileense merendistrict, dat geprangd ligt tussen de Andes en de

Cordillera de la Costa, een belangrijke studieregio. Deze streek met zijn vele meren en dense

vegetatie ligt net op de overgangszone tussen twee klimaatgordels waar een globale verkilling

of opwarming van het klimaat sneller gedetecteerd zal worden. De verschillende glaciale

meren zelf bleven echter steeds een ‘zwart gat’ in de zich geleidelijk opbouwende glaciale

dataset! Vandaar werd de studie van het Lago Puyehue-meer opgezet, als een onderdeel van “

a continuous Holocene record of ENSO variability in Southern Chile”, een

samenwerkingsverband tussen o.a. Universiteit Gent en Université de Liège.

Door seismische reflectiedata met een tamelijke diepe penetratie te gebruiken, soms

voldoende om de ganse meeropvulling te kunnen waarnemen, en door een bundeling te

maken van eigen geomorfologische observaties op het land in combinatie met reeds bestaande

kaarten werd de terugtrekking van de Puyehue-gletsjer op het einde van de laatste ijstijd (zo’n

20 000 jaar geleden) ‘gereconstrueerd’.

Katrien Heirman Vlaamse Scriptieprijs 2005

2/4

Situering van het Chileense merendistrict en het studiegebied (Lago Puyehue)

Dankzij de reflectieseismiek konden ook deze leemtes stilaan ontleed en ingevuld worden.

Klimaatveranderingen oefenen namelijk hun invloed uit op de sedimentaanvoer naar

meerbekkens, zoals het instromende

sedimentvolume en de timing ervan. De

reflectieseismiektechniek, oorspronkelijk

ontwikkeld voor de petroleumindustrie,

kan vergeleken worden met het maken

van een echografie. Dankzij

geluidsgolven bekomt men een idee van

wat er onder de aardkorst of meerbodem

zit, zonder het ganse gebied te moeten

afgraven. Afhankelijk van welke

frequentieband men gebruikt, krijgt men

een goede resolutie met een goed

detailbeeld als resultaat (bij hoge

frequenties) of een diepe penetratie in de

ondergrond (bij lage frequenties). De

verschillende op elkaar volgende

sedimentlagen van bv. zand, klei, grind,

… creëren ieder hun eigen

weerkaatsingssignaal.

Uiteindelijk verkrijgt men een beeld

bestaande uit bovenelkaar liggende

lijnen, als weergave van de vlakken

waarop de geluidsgolf reflecteerde. Deze

‘horizonten’ komen meestal goed

overeen met de contactvlakken tussen de Werking van de reflectieseismiektechniek (boven)

verschillende sedimenten die het meer- en een voorbeeld van een tweedimensionele

bekken opvullen. Afhankelijk van o.a. de ‘echo’ van de meeropvulling (onder)

Katrien Heirman Vlaamse Scriptieprijs 2005

3/4

karakteristieken en de locatie van de horizont kan men een hypothese over de aard van de

sedimentlaag opbouwen. Nadien wordt er vaak op een goed uitgekozen plaats een boring

uitgevoerd, die de gedane conclusies omtrent de verschillende soorten sedimenten bevestigt of

ontkracht.

Het voordeel van deze techniek is dat ze snel en tamelijk goedkoop is en het mogelijk maakt

een driedimensioneel beeld van het sedimentpakket te bekomen.

Zeker bij kleine waterbekkens mogen de geomorfologische verschijnselen aan de rand van het

water niet vergeten worden. Zo laten gletsjers op het land vaak puinruggen (morenes) achter,

die vaak de oorzaak van het ontstaan van de glaciale meren zijn, omdat ze een dam vormen

tegen het wegvloeien van het smeltwater. Bovendien gebeurt de terugschrijding van een

ijskap vaak in fases waardoor verschillende morenegordels elkaar opvolgen.

Glaciale meersedimenten zijn bizar genoeg overal ter wereld zeer gelijkend. Ook in de

Chileense meren kwam hetzelfde verhaal tot uiting. Eerst dacht men dat de nabijheid van

grote en zeer actieve Chileense vulkanen zou zorgen voor een andere opvullingsgeschiedenis,

maar blijkbaar brengt een gletsjer zelfs koning ‘vulkaan’ op de knieën. De nabijheid van de

vulkanen zorgt er enkel voor dat er iets meer en makkelijker transporteerbaar materiaal

voorhanden is.

De “nederlaag” van het ijs ten opzichte van de ‘opwarming’ gebeurde echter niet zo

rechtlijnig als gedacht. Fases van herstel en restabilisatie van de ijskap werden

teruggevonden, alsook bewijzen voor het feit dat de ene gletsjer sneller terugschrijdt dan

bijvoorbeeld zijn buurman. Daardoor bevond de Puyehue-gletsjer zich al halverwege het

Puyehue-meer, terwijl de net ten zuiden liggende Rupanco-gletsjer zijn meer nog volledig

bedekte, waardoor de laatste ook zijn sporen achterliet in de sedimentopvulling van Lago

Puyehue.

En terwijl u dit las, regende het in Schotland, scheen de zon in Mexico en woei er een koude

wind over Antartica. Kortom de natuur doet haar zin en tot nu toe kunnen we het weer nog

steeds niet naar onze hand zetten.

Katrien Heirman Vlaamse Scriptieprijs 2005

4/4

Reconstructie van de deglaciatie van de Puyehue-gletsjer met aanduiding van de dominante

richting van sedimentaanvoer

Bibliografie

Referentielijst

Andersen, B.G., Denton, G.H., Heusser, C.J., Lowell, T.V., Moreno, P.I., Hauser, A., Heusser, L.E., Schlüchter, C., Marchants, D.R., 1995. Climate, vegetation and glacier fluctuations in Chile, between 40°30’ and 42°30’S latitude – A short review of preliminary results. Quaternary International 28, 199-201

 

Andersen, B.G., Denton, G.H., Lowell, T.V., 1999. Glacial geomorphologic maps of Llanquihue drift in the area of the southern Lake District, Chile. Geografiska Annaler 81A (2), 155-166

 

Ashley, G.M., 1995. Glaciolacustrine environments. In: Menzies, J. (Ed.), Modern glacial

environments. Processes, dynamics and sediments. Butterworth-Heinemann, Oxford, 417-444

 

Benn, D.I. & Evans, D.J.A., 1998. Glaciers & Glaciations. Arnold, London, 734p.

 

Benn, D.I., Kirkbride, M.P., Owen, L.A., Brazier, V., 2003. Glaciated valley landsystems. In: Evans, D.J.A. (Ed.) Glacial landsystems. Arnold, London, 372-406

 

Bennett, M.R. & Glasser, N.F., 1996. Glacial geology: ice sheets and landforms. John Wiley & Sons Ltd., West Sussex, England, 364p.

 

Bennett, K.D., Haberle, S.G., Lumley, S.H., 2000. The last glacial-Holocene Transition in

Southern Chile. Science 290, 325-328

 

Bentley, M., 1996. The role of lakes in moraine formation, Chilean Lake District. Earth Surface Processes and Landforms 21, 493-507

 

Bentley, M.J., 1997. Relative and radiocarbon chronology of two former glaciers in the Chilean Lake District. Journal of Quaternary Science 12, 25-33

 

Bertrand, S., 2005. Sédimentation lacustre posterieure au dernier maximum glaciare dans les lacs Icalma et Puyehue (Chili méridional) : Réconstitution de la variabilité climatique et des

evenements sismo-tectoniques. Doctoraatsthesis, Université de Liège, België

 

Bertrand, S., Castiaux, J., Juvigné, E., in voorbereiding a. Tephrostratigraphy of Late Glacial and Holocene sediments of Lago Puyehue (Southern Chile, 40°S)

 

 Bertrand, S., Charlet, F., Charlier, B., Renson, V., Fagel, N., in voorbereiding b. Climate

variability of Southern Chile since the Last Glacial Maximum: a continuous sedimentological record from Lago Puyehue (40°S)

 

Boës, X. & Fagel, N., in voorbereiding. Timing of Late Glacial and Younger Dryas-like event in Southern Chile varved sediments.

 

Boggs, S., 1995. Principles of sedimentology and stratigraphy, 2nd edition. Prentice Hall, New Jersey, 774p.

 

Boone, S.J. & Eyles, N., 2001. Geotechnical model for great plains hummocky moraine formed by till deformation below stagnant ice. Geomorphology 38, 109-124

 

Boulton, G.S., 1967. The development of a complex supraglacial moraine at the margin of

Søbreen, Ny Friesland, Vestspitsbergen. Journal of Glaciology 6, 717-735

 

Boulton, G.S., 1978. Boulder shapes and grain-size distributions of debris as indicators of

transport paths through a glacier and till genesis. Sedimentology 25, 773-799

 

Boulton, G.S., 1979. Stability of temperate ice caps and ice sheets resting on beds of deformable sediment. Journal of Glaciology 24 (90), 29-43

 

Boulton, G.S., 1986. Push-moraines and glacier-contact fans in marine and terrestrial

environments. Sedimentology 33, 677-698

 

Campos, H., Steffen, W., Agüero, G., Parra, O., Zúñiga, L., 1989. Estudios limnologicos en el Lago Puyehue (Chile) : Morfometria, factores fisicos y quimicos, plancton y productividad ad primaria. Medio Ambiente 10 (2), 36-53

 

Cembrano, J., Schermer, E., Lavenu, A., Sanhueza, A., 2000. Contrasting nature of deformation along an intra-arc shear zone, the Linquiñe-Ofqui fault zone, southern Chilean Andes. Tectonophysics 319, 129-149

 

Chapron, E., Charlet, F., Bertrand, S., De Batist, M., Pino, M., Urrutia, R. Clastic sedimentation processes in Lago Puyehue: implications for paleoenvironmental recontructions in the Chilean Lake District, 41°S

 

Charlet, F., Chapron, E., De Batist, M., Pino, M., Urrutia, R., in voorbereiding. Geophysical evidence of a voluminous and rapid sediment accumulation during the last deglaciation in Lago Puyehue (41°S, Chilean Lake District)

 

Ciner, A., Deynoux, M., Cörekcioğlu, E., 1999. Hummocky moraines in the Namaras and Susam Valleys Central Taurids, SW Turkey. Quaternary Science Reviews 18, 659-669

 

Clapperton, C.M., 1993. Quaternary geology and geomorphology of South America. Elsevier, Amsterdam, 799p.

 

Clapperton, C.M., 1995. Fluctuations of local glaciers at the termination of the Pleistocene: 18-8 ka BP. Quaternary International 28, 41-50

 

Clapperton, C.M., 1997. Fluctuations of local glaciers 30-8 ka BP: overview. Quaternary

International 38/39, 3-6

 

Cohen, A.S., 2003. Paleolimnology – The history and evolution of lake systems. Oxford

University Press, Oxford, 500p.

 

Davidson, J.P., Dungan, M.A., Ferguson, K.M., Colucci, M.T., 1987. Crust-magma interactions and the evolution of arc magmas: The San Pedro-Pellado volcanic complex, southern Chilean Andes. Geology 15, 443-446

Davis, R.A., 1992. Depositional systems: an introduction to sedimentology and stratigraphy, 2nd edition. Prentice-Hall, New Jersey, 604p.

 

Delaney, C., 2002. Sedimentology of a glaciofluvial landsystem, Lough Ree area, Central Ireland: implications for ice margin characteristics during Devensian deglaciation. Sedimentary Geology 149, 111-126

 

Denton, G.H., Heusser, C.J., Lowell, T.V., Moreno, P.I., Andersen, B.G., Heusser, L.E.,

Schlüchter, C., Marchant, D.R., 1999a. Interhemispheric linkage of paleoclimate during the last glaciation. Geografiska Annaler 81A (2), 107-153

 

Denton, G.H., Lowell, T.V., Heusser, C.J., Schlüchter, C., Andersen, B.G., Heusser, L.E.,

Moreno, P.I., Marchant, D.R., 1999b. Geomorphology, stratigraphy, and radiocarbon chronology of Llanquihue drift in the area of the southern Lake District, Seno Reloncaví, and Isla Grande de Chiloé, Chile. Geografiska Annaler 81A (2), 167-229

 

Desloges, J.R. & Gilbert, R., 1998. Sedimentation in Chilko Lake: a record of the geomorphic environment of the eastern Coast Mountains of British Columbia, Canada. Geomorphology 25, 75- 91

 

Dorsch, K. 2003. Hydrogeologische Untersuchungen der Geothermalfelder van Puyehue und Cordón Caulle, Chile. Ongepubliceerde doctoraatsscriptie, Ludwig-Maximilians-Universität München, 178p.

 

Douglass, D.C., Singer, B.S., Kaplan, M.R., Ackert, R.P., Mickelson, D.M., Caffee, M.W., 2005.

 

Evidence of early Holocene glacial advances in southern South America from cosmogenic

surface-exposure dating. Geology 33 (3), 237-240

 

Dreimanis, A. 1984. Lithofacies types and verticale models; an alternative approach to the

description and environmental interpretation of glacial diamict and diamictite sequences.

Discussion. Sedimentology 31, 885-886

 

Evans, C.D.R., Brett, C.P., James, J.W.C., Holmes, R., 1995. Shallow seismic reflection profiles from the waters of east and southeast Asia – an interpretation manual and atlas. BGS Technical report WC/94/60

 

Evans, D.J.A., 2003. Ice-marginal terrestrial landsystems: active temperate glacier margins. In: Evans, D.J.A. (Ed.) Glacial landsystems. Arnold, London, 12-43

 

Evans, D.J.A. & Twigg, D.R., 2002. The active temperate glacial landsystem: a model based on Brei<eth>amerkurjoÅNkull and Fjallsjökull, Iceland. Quaternary Science Reviews 21, 2143-2177

 

 Eyles, N. & Mullins, H.T., 1997. Seismic-stratigraphy of Shuswap Lake, British Columbia,

Canada. Sedimentary Geology 109, 283-303

 

Eyles, N., Eyles, C.H., Miall, A.D., 1983. Lithofacies types and verticale models; an alternative approach to the description and environmental interpretation of glacial diamict and diamictite sequences. Discussion. Sedimentology 30, 393-410

 

Eyles, N., Boyce, J.I., Barendregt, R.W., 1999a. Hummocky moraine: sedimentary record of

stagnant Laurentide Ice Sheet lobes resting on soft beds. Sedimentary Geology 123, 163-174

 

Eyles, N., Boyce, J.I., Halfman, J.D., Koseoglu, B., 2000. Seismic stratigraphy of Lake Waterton, a sediment-starved glaciated basin in the Rocky Mountains of Alberta, Canada and Montana, USA. Sedimentary Geology 130, 283-311

 

Fagel, N., Boës, X., Loutre, M.F. Climate oscillations recorded in Southern Chilean lacustrine sediments during the last 600 years.

 

Finckh, P., Kelts, K., Lambert, A., 1984. Seismic stratigraphy and bedrock forms in perialpine lakes. Geological Society of America Bulletin 95, 1118-1128

 

Folguera, A., Ramos, V.A., Melnick, D., 2002. Partición de la formación en la zona del arco

volcánico los Andes neuquinos (36-39°S) en los últimos 30 millone de años. Revista geológica de Chile 29 (2), 151-165

 

Forsythe, R.D., Nelson, E.P., Carr, M.J., Kaeding, M.E., Herve, M., Mpodozis, C., Soffia, J.M., Harambour, S., 1986. Pliocene near-trench magmatism in southern Chile: A possible

manifestation of ridge collision. Geology 14, 23-27

 

Gerlach, D.C., Frey, F.A., Moreno-Roa, H., Lopez-Escobar, L., 1988. Recent Volcanism in the Puyehue – Cordon Caulle Region, southern Andes, Chile (40.5°S) : Petrogenesis of evolved lavas. Journal of Petrology 29 (2), 333-382

 

Glasser, N.F. & Hambrey, M.J., 2002. Sedimentary facies and landform genesis at a temperate outlet glacier: Soler Glacier, North Patagonian Icefield. Sedimentology 49, 43-64

 

Glasser, N.F., Harrison, S., Winchester, V., Aniya, M., 2004. Late Pleistocene and Holocene palaeoclimate and glacier fluctuations in Patagonia. Global and Planetary Change 43, 79-101

 

González-Ferrán, O., 1994. Volcanes de Chile. Instituto Geografico Militar, Santiago, 635p.

 

Hambrey, M.J., Huddart, D., Bennett, M.R., Glasser, N.F., 1997. Genesis of ‘hummocky

moraines’ by thrusting in glacier ice: evidence from Svalbard and Britain. Journal of the Geological Society, London 154, 623-632

 

Heusser, C.J., 1974. Vegetation and climate of the southern Chilean Lake District during and since the last interglaciation. Quaternary Research 4, 290-315

 

Heusser, C.J., 1984. Late-glacial – Holocene climate of the Lake District of Chile. Quaternary Research 22, 77-90

 

Heusser, C.J., 1989. Southern westerlies during the last glacial maximum. Quaternary Research 31,423-425

Howe, J.A., Shimmield, T., Austin, W.E.N., Longva, O., 2002. Post-glacial depositional

environments in a mid-high latitude glacially-overdeepened sea loch, innter Loch Etive, western Scotland. Marine Geology 185, 417-433

 

Hubbard, A.L., 1997. Modelling climate, topography and palaeoglacier fluctuations in the Chilean Andes. Earth Surface Processes and Landforms 22, 79-92

 

Hulton, N.R.J., Purves, R.S., McCulloch, R.D., Sugden, D.E., Bentley,M.J., 2002. The last glacial maximum and deglaciation in southern South America. Quaternary Science Reviews 21, 233-241

 

Instituto de Investigaciones Geológicas, 1968. Mapa Geológico de Chile, schaal 1/1 000 000

 

Instituto Geográfico Militar, 1973. Mapa topografico: kaartblad Entre Lagos 4030-7230 en

kaartblad Termás de Puyehue 4030-7215, schaal 1/50 000

 

Iriondo, M.H., 1999. Last Glacial Maximum and Hypsithermal in the Southern Hemisphere. Quaternary International 62, 11-19

 

Iverson, N.R., 2002. Processes of glacial erosion. In: Menzies, J., (Ed.), Modern & Past glacial environments – a revised student edition. Butterworth-Heinemann, Oxford, 131-146

 

Kaplan, M.R., Ackert, R.P., Singer, B.S., Douglass, D.C., Kurz, M.D., 2004. Cosmogenic nuclide chronology of millennial-scale glacial advances during O-isotope stage 2 in Patagonia. Geological Society of America Bulletin 116 (3/4), 308-321

 

Kaplan, M.R., Douglass, D.C., Singer, B.S., Ackert, R.P., Caffee, M.W., 2005. Cosmogenic

nuclide chronology of pre-last glacial maximum moraines at Lago Buenos Aires, 46°S, Argentina. Quaternary Research 63, 301-315

 

Karrow, P.F., 1984. Lithofacies types and verticale models; an alternative approach to the

description and environmental interpretation of glacial diamict and diamictite sequences.

Discussion. Sedimentology 31, 883-884

 

Kemmis, T.J. & Hallberg, G.R., 1984. Lithofacies types and verticale models; an alternative

approach to the description and environmental interpretation of glacial diamict and diamictite sequences. Discussion. Sedimentology 31, 886-890

 

Kilburn, C.R.J., 2004. Lava flows and flow fields. In: Sigurdsson, H., Houghton, B.F., McNutt, S.R., Stix, J. (Eds.), Encyclopedia of volcanoes. Academic Press, San Diego, 291-305

 

King, E.L., Rokoengen, K., Fader, G.B.J., Gunleiksrud, T., 1991. Till-tongue stratigraphy.

Geological Society of America Bulletin 103, 637-659

 

Kirkbride, M.P., 2002. Processes of glacial transportation. In: Menzies, J. (Ed.), Modern & Past glacial environments – a revised student edition. Butterworth-Heinemann, Oxford, 147-170

 

Kjær, K.H. & Krüger, J., 2001. The final phase of dead-ice moraine development: processes and sediment architecture, Kötlyjökull, Iceland. Sedimentology 48, 935-952

 

Knorr, G. & Lohman, G., 2003. Southern origin for the resumption of Atlantic thermohaline circulation during deglaciation. Nature 424, 532-536

 

Lamy, F., Hebbeln, D., Wefer, G., 1999. High-resolution marine record of climatic change in mid-latitude Chile during the last 28,000 years based on terrigenous sediment parameters.

Quaternary Research 51, 83-93

 

Lamy, F., Klump, J., Hebbeln, D., Wefer, G., 2000. Late Quaternary rapid climate change in northern Chile. Terra Nova 12 (1), 8-13

 

Lamy, F., Hebbeln, D., Röhl, U., Wefer, G., 2001. Holocene rainfall variability in southern Chile: a marine record of latitudinal shifts of the Southern Westerlies. Earth and Planetary Science letters 185, 369-382

 

Lamy, F., Kaiser, J., Ninnemann, U., Hebbeln, D., Arz, H.W., Stoner, J., 2004. Antartic timing of surface water changes off Chile and Patagonian Ice Sheet response. Science 304, 1959-1962

 

Langohr, R., 1971. The volcanic ash soils of the Central Valley of Central Chile I. Deposition and origin of the parent materials of the Trumao soils within the Itata River basin. Pédologie XXI (3), 259-293

 

Langohr, R., 1974. The volcanic ash soils of the Central Valley of Central Chile II. The parent materials of the Trumao and Ñadi soils of the Lake District in relation with the geomorphology and quaternary geology. Pédologie XXIV (3), 238-255

 

Lara, L.E., Rodríguez, C., Moreno, H., Pérez De Arce, C., 2001. Geocronología K-Ar y

geoquímica del volcanismo Plioceno superior – Pleistoceno de los Andes del sur (39°-42°S).

Revista Geológica de Chile 28 (1), 67-90

 

Lara, L.E., Naranjo, J.A., Moreno,H., 2004. Rhyodacitic fissure eruption in Southern Andes

(Cordón Caulle; 40.5°S) after the 1960 (Mw: 9.5) Chilean earthquake: a structural interpretation. Journal of Volcanology and Geothermal Research 138, 127-138

 

Laugenie, C., 1982. La region des lacs, Chili méridional. Thèse de doctorat d’état. Université de Bordeaux III, 822p.

 

Lavenu, A. & Cembrano, J., 1999. Compressional- and transpressional-stress pattern for Pliocene and Quaternary brittle deformation in fore arc and intra-arc zones (Andes of Central and Southern Chile). Journal of Structural Geology 21, 1669-1691

 

Lomnitz, C., 1962. On Andean structure. Journal of Geophysical Research 67 (1), 351-363

 

Lønne, I., 1995. Sedimentary facies and depositional architecture of ice contact glaciomarine systems. Sedimentary Geology 98, 13-43

 

Lønne, I. & Syvitski, J.P., 1997. Effects of the readvance of an ice margin on the seismic

character of the underlying sediment. Marine Geology 143, 81-102

 

Maizels, J., 2002. Sediments and landforms of modern proglacial terrestrial environments. In: Menzies, J., (Ed.), Modern & Past glacial environments – a revised student edition. Butterworth- Heinemann, Oxford, 279-316

 

Markgraf, V., 1989. Reply to C.J. Heusser’s “Southern westerlies during the last glacial

maximum”. Quaternary Research 31, 426-432

 

McCulloch, R.D., Bentley, M.J., Purves, R.S., Hulton, N.R.J., Sugden, D.E., Clapperton, C.M., 2000. Climatic inferences from glacial and paleaoecological evidence at the last glacial

termination, southern South America. Journal of Quaternary Science 15 (4), 409-417

 

Menzies, J. & Shilts, W.W., 2002. Subglacial environments. In: Menzies, J., (Ed.), Modern & Past glacial environments – a revised student edition. Butterworth-Heinemann, Oxford, 183-278

 

Mercer, J.H., 1961. The response of fjord glaciers to changes in the firn limit. Journal of Glaciology 10, 850-858

 

Mercer, J.H., 1976a. Glacial history of southernmost South America. Quaternary Research 6, 125- 166

 

Mercer, J.H., 1976b. The last glaciation in Chile: a radiocarbon-dated chronology. Primer

Congresso Geologico Chileno, Santiago, Chile, D55-D68

 

Mitchum, R.M.Jr., Vail, P.R., Sangree, J.B., 1977. Stratigraphic interpretation of seismic reflection patterns in depositional sequences. In: Payton, C.E. (ed.), Seismic stratigraphy applications to the hydrocarbon exploration. AAPG Memoir 26. American Association of Petroleum Geologist 26, Tulsa Oklahoma, 117-133

 

Moernaut, J., in voorbereiding. Lago Puyehue (zuidelijk Chili): seismische stratigrafie en

detailstudie van hellingsinstabiliteiten, licenciaatscriptie, Universiteit Gent

 

Morehead, M.D., Syvitski, J.P., Hutton, E.W.H., 2001. The link between abrupt climate change and basin stratigraphy: a numerical approach. Global and Sedimentary Change 28, 107-127

 

Mullins, H.T. & Halfman, J.D., 2001. High-resolution seismic reflection evidence for middle Holocene environmental change, Owasco Lake, New York. Quaternary research 55, 322-331

 

Paskoff, R.P., 1976. Quaternary of Chile: The state of research. Quaternary Research 8, 2-31

 

Peteet, D., 1995. Global Younger Drias? Quaternary International 28, 93-104

 

Ping, C-L., 2004. Volcanic soils. In: Sigurdsson, H., Houghton, B.F., McNutt, S.R., Stix, J. (Eds.), Encyclopedia of volcanoes. Academic Press, San Diego, 1259-1270

 

Porter, S.C., 1981. Pleistocene glaciation in the southern Lake District of Chile. Quaternary research 16, 263-292

 

Powell, R. & Domack, E., 2002. Modern glaciomarine environments. In: Menzies, J., (Ed.),

Modern & Past glacial environments – a revised student edition. Butterworth-Heinemann,

Oxford, 361-387

 

Schlüchter, C., Gander, P., Lowell, T.V., Denton, G.H., 1999. Glacially folded outwash near Lago Llanquihue, southern Lake District, Chile. Geografiska Annaler 81A (2), 347-358

Sepúlveda, F., Dorsch, K., Lahsen, A., Bender, S., Palacios, C., 2004. Chemical and isotopic

composition of geothermal discharges from the Puyehue-Cordón Caulle area (40.5°S), Southern Chile. Geothermics 33, 655-673

 

Spedding, N. & Evans, D.J.A., 2002. Sediments and landforms at Kvíájökull, southeast Iceland: a reappraisal of the glaciated valley landsystem. Sedimentary Geology 149, 21-43

 

Stauder, W., 1973. Mechanism and spatial distribution of Chilean earthquakes with relation to subduction of the oceanic plate. Journal of Geophysical Research 78 (23), 5033-5061

 

Stercken, M., Verleyen, E., Sabbe, K., Terryn, G., Charlet, F., Bertrand, S., Boës, X., Fagel, N., De Batist, M., Vyverman, W., in voorbereiding. Late Quaternary climatic changes in Southern Chile, as recorded in a diatom sequence of Lago Puyehue (40°40’S).

 

Stern, C. R., 2004. Active Andean volcanism: its geologic and tectonic setting. Revista Geolólogica de Chile 31 (2), 161-206

 

Syvitski, J.P.M. & Lee, H.J., 1997. Postglacial sequence stratigraphy of Lake Melville, Labrador. Marine Geology 143, 55-79

 

Turbek, S.E. & Lowell, T.V., 1999. Glacial deposition along an ice-contact slope: an example from the southern Lake District, Chile. Geografiska Annaler 81A (2), 325-346

 

Van der Zwan, C.J., 2002. The impact of Milankovitch-scale climatic forcing on sediment supply. Sedimentary Geology 147, 271-294

 

Van Rensbergen, P., 1996. Seismic stratigraphic study of the glacial and lacustrine infill of Lakes Annecy and Le Bourget. Doctoraatsthesis, Univerisiteit Gent, België

 

Van Rensbergen, P., De Batist, M., Manalt, F., 1998. High-resolution seismic stratigraphy of late Quaternary fill of Lake Annecy (northwestern Alps): evolution from glacial to interglacial sedimentary processes. Sedimentary Geology 117, 71-96

 

Van Rensbergen, P., De Batist, M., Beck, Ch., Chapron, E., 1999. High-resolution seismic

stratigraphy of glacial to interglacial fill of a deep glaciogenic lake: Lake Le Bourget,

Northwestern Alps, France. Sedimentary Geology 128, 99-129

 

Vargas, L., Roche, E., Gerrienne, P., Hooghiemstra, H., in voorbereiding. Pollen record of

Lateglacial-Holocene climatic variability in Southern Lake District, Chile.

 

Warren, C. & Aniya, M., 1999. The calving glaciers of southern South America. Global and

Planetary Change 22, 59-77

 

Wright, C., 1965. The volcanic ash soils of Chile. F.A.O., Rome, Report n° 2017, 198p.

 

Wyrwoll, K.-H., Dong, B., Valdes, P., 2000. On the position of southern hemisphere westerlies at the Last Glacial Maximum: an outline of AGCM simulation results an evaluation of their implications. Quaternary Science Reviews 19, 881-898

 

Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2005