Technische hulpmiddelen in de verpleegkunde: de haarwaskap.

Wendy De Schrijver
Persbericht

Technische hulpmiddelen in de verpleegkunde: de haarwaskap.

Artikel: technische hulpmiddelen in de verpleegkunde: de haarwaskap.

Academiejaar 2004-2005

Opleiding: gegradueerd verpleegkunde optie ziekenhuisverpleegkunde

 

Situering van het probleem: Verpleegkundigen geven in de Belimage studie aan dat er onvoldoende tijd gespendeerd kan worden aan de dagelijkse zorg en het ontwikkelen van een echte patiënt- verpleegkundige relatie. De Haarwassing is een activiteit van het dagelijkse leven die nauwelijks ingevuld wordt in het ziekenhuis door tekort aan tijd. Nochtans is dit een belangrijk kwaliteitsaspect van de verpleegkundige zorg.

Doelstelling: Het doel van deze eindwerkscriptie, tot het behalen van het diploma bachelor in de verpleegkunde aan KaHo Sint Lieven Campus Aalst, was om na te gaan of het verpleegtechnisch hulpmiddel: de haarwaskap, in situaties waar tijd , water en houding (van de patiënt) een hindernis vormen om een haarwassing uit te voeren, een volwaardig alternatief kan zijn.

Onderzoeksopzet: Gedurende een periode van 2 weken in de maand oktober 2004 werden er 40 haarwaskappen uitgetest. Vooraf werd er een nulmeting verricht om kosten en tijd te bereken. Het onderzoek werd verricht in een algemeen ziekenhuis in Aalst . De patiënten werden gerecruteerd uit de volledige patiëntenpopulatie die op dat moment aanwezig was ( convenience sample).

Inclusie en exclusiecriteria werden gebruikt en informed consent werd steeds gevraagd.

Gebruik van de haarwaskap werd besproken met de verpleegkundige die de haarwassing uitvoerden om vertekening te voorkomen.

Via mondelinge enquêtering , werd er bij de verpleegkundigen en de patiënten gepeild naar de gebruikvriendelijkheid van de haarwaskap, kostenbesparing, verhogen van de kwaliteit van de zorg en tijdsbesparing binnen de zorg.

Resultaten: De haarwaskap zorgt voor een tijdsbeparing binnen de zorg met 6,10 minuten per haarwassing. Aangezien de haarwaskap als toiletartikel geregistreerd staat , is de haarwaskap goedkoper voor het ziekenhuis.

De beste resultaten werden behaald bij droog en normaal haar.

Algemeen besluit: De Haarwaskap is een volwaardig alternatief voor de klassieke haarwassing. Door het tijdreducend karakter en de mogelijkheid om dit zowel in staande, zittende als liggende houding bij patiënten toe te passen stijgt het comfort tijdens de zorg. De tijd die vrijkomt kan nuttig gebruikt worden door een gesprek aan te gaan met de patiënt zonder dat men de aandacht verliest door het uitvoeren van allerhande taken.

 

Auteur: De Schrijver Wendy

2005

Bibliografie

Literatuur

 

Compendium 2003; pharma.be; 12de uitgave

 

Cursus dermatologie; 2de jaar verpleegkunde; Dr Aelbrecht; academiejaar 2003-2004

 

Cursus kwaliteitszorg; 3de jaar verpleegkunde; mevr. K. Ringoot; academiejaar 2004-2005

 

Een wolk van een baby; Dr. Stuart Campbell; 2004 The house of books, Vianen/Antwerpen; ISBN 90-443-1080-1

 

Ethiek in een witte jas, zorgzaam omgaan met het leven; Chris Castmans – Kris Dierickx; Davidsfonds/leuven; 2002; ISBN 90-5826-187-5

 

Factuur electrabel voor water en elektriciteit; 1/7/2004 tot 2/8/2004

 

Gezondheid, je kunt er zelf iets aan doen;hygiëne achtergrondinformatie

 

Het staatsblad; hoofdstuk 3 – rechten van de patiënt; 2002-09-26

 

Het verpleegkundig beroep in crisis? Een onderzoek naar het professioneel zelfbeeld van verpleegkundigen; project in opdracht van het ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu; 2001-2003; KU-Leuven

 

Lezen en beoordelen van onderzoekspublicaties; Dr.Th.W.N Dassen, Drs. F.M Keuningen; 6de druk; Hbuitgevers; ISBN 90 5574 248 1

 

Medische en farmaceutische aspecten bij haarverzorging; Dr. Apr. A. Dooms-Goossens; 2de verbeterde uitgave 1987; deel 2

 

Toegepaste verpleegkunde; 1ste jaar verpleegkunde; team verpleegkundige docenten; academiejaar 2002-2003

 

‘van wassen naar Swashen’, enquêtelijst van Dave Allegaert

 

Internet

 

www.haarcentrum.nl

 

notes on nursing: what it is and what not; New-York:Dover; Florence Nightingale 1859/1969

 

http://www.medipost.co.uk/products3.cfm?productid=590&currentcatid=0&cu…

 

www.beautyweb.nl

 

www.desalon.nl

 

www.eucerin.nl

 

www.huidziekten.nl

 

www.hairweb.nl

 

Universiteit of Hogeschool
Verpleegkunde
Publicatiejaar
2005
Share this on: