Verlies,verdriet en rouw. Een draaiboek ten bate van scholieren.

Lisette
Janssen

VERLIES, VERDRIET EN ROUW, een draaiboek ten bate van scholieren.

 

Deze praktische scriptie is een handreiking voor leerkrachten in het voortgezet onderwijs die geconfronteerd worden met jongeren met verdriet en rouw.

Ze helpt de leerkracht om efficiënt en snel inzicht te krijgen in de complexe problematiek van het rouwverwerkingsproces.

Er wordt aandacht besteed aan de rol die de school kan spelen wanneer een leerling of een verwante overlijdt en er worden een aantal handreikingen geformuleerd voor rouwzorg in het algemeen, individueel en/of in groep op school.

Een derde aandachtspunt is het leren omgaan met “het afscheidsmoment”. Op school kan er een draaiboek worden samengesteld waarin stap voor stap, vanaf het overlijden van een klasgenoot, een gezinslid, een personeelslid… tot en met de begrafenis de initiatieven worden uiteengezet die de school neemt.

Een vierde en laatste stap is de nazorg.

Het is belangrijk dat leerlingen die na het overlijden van een dierbare terugkeren in de klas, op een gepaste manier worden opgevangen.

Via een groot aantal voorbeelden wordt geïllustreerd hoe de rouwverwerkingsprocessen kunnen verlopen en hoe de leerling kan geholpen worden om het verlies een plek te geven.

 

Lisette Janssen

Weertersteenweg 259

3640 Kinrooi

 

Universiteit of Hogeschool
Andere
Thesis jaar
2005