Geldkoeriers eisen erkenning

Nick Arys
Persbericht

Geldkoeriers eisen erkenning

Geldkoeriers zien het niet meer zitten

“De intelligente koffer is het zogenaamde ei van Colombus van minister Dewael. Hij beloofde dat de overvallen hiermee zouden stoppen. Maar niets is minder waar. Het feit dat er nog geen dode is gevallen, is meer geluk dan kunde. Wij willen erkend worden als risicoberoep”, klinkt het in koor. Het geldtransport probeert uit een dal te klimmen en gaat een onzekere toekomst tegemoet. Een verslag over overvallen, intelligente boxen en financiële perikelen.

DOOR NICK ARYS

Sinds de invoering van de euro in het jaar 2000 wordt het aantal geldkoeriers steeds kleiner. De opleiding wordt ook niet meer gegeven. Er zijn een aantal oorzaken. De bankfusies zorgden ervoor dat het aantal bankfilialen drastisch verminderde. Waar je vroeger op elk dorpsplein drie verschillende banken kon terugvinden, is er vandaag slechts één filiaal meer. De invoering van de intelligente koffer heeft voor een afslanking van het personeel gezorgd: de bemanning van elk transport wordt van drie naar twee personen gebracht. Het feit dat er steeds meer mogelijkheden zijn om elektronisch te betalen heeft eveneens zijn tol geëist. Vroeger werden de banken elke dag bezocht, nu is dat hooguit nog één keer per week. Jean-Pierre Smeets, vakbondsvertegenwoordiger van het ABVV bij Group 4 ziet de toekomst somber tegemoet: “Tegen jonge mensen die mij om een baan vragen zeg ik steeds hetzelfde: blijf uit de sector weg! Het is een sector die op sterven na dood is.” Smeets ging samen met de andere vakbondsleden betogen aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Arbeid. Zijn collega-syndicalist Bart Geerinckx licht hun eisen toe. “We zijn het niet eens met de veiligheidsmaatregelen die de overheid ons oplegt: GPS, bepantsering, de koffer, enzovoort. We hebben hiervoor moeten inleveren en zijn onze derde man kwijt geraakt. Minister Dewael heeft ons deze maatregelen opgelegd, maar de overvallen zijn hiermee niet gestopt.” Minister Patrick Dewael van Binnenlandse Zaken is ten stelligste overtuigd van de efficiëntie van de intelligente koffer en verdedigde dit in de Kamer. “Dit jaar hebben er vier pogingen tot overval plaatsgevonden. Ze zijn allemaal mislukt, dankzij het gebruik van de plofkoffer. Mijn beleid is erop gericht het gebruik van neutralisatiesystemen te veralgemenen, waardoor overvallen nutteloos worden. Na verloop van tijd zullen de gangsters dat inzien”, legt de minister uit.

STAKING

Smeets en Geerinckx geloven niet in de onfeilbaarheid van de koffer. “Toen we het nieuws van de overval in Zemst hoorden, konden we onze oren niet geloven. Het stond in drie talen op de wagen dat het geld in intelligente boxen zat. Ook de laatste overvallen waren gericht op transporten met intelligente koffers”, zeggen Smeets en Geerinckx. Voor de geldkoeriers is de emmer stilaan aan het overlopen. “Bij de eerstkomende overval, gaan we in staking.” De vakbonden hebben ook hun bedenkingen over de verrichtingen van de federale politie. “Sinds januari 2005 zijn er veertien overvallen gepleegd en de politie heeft nog geen enkele dader kunnen opsporen. Wij stellen ons daar vragen bij.” Het behoud van de derde man staat ook nog steeds op hun agenda. En ze willen erkend worden als risicoberoep. Deze erkenning wordt bepaald in het paritair comité van het ministerie van Arbeid. Dit statuut zou voor de waardetransporteurs betekenen dat zij betere loonvoorwaarden zouden krijgen, een geldkoerier verdient 12 euro bruto per uur, en dat er een specifieke regeling komt voor een vervroegd pensioen. Bovendien moet het statuut ook garanderen dat slachtoffers van overvallen betere begeleiding krijgen. Een belangrijk aspect in deze onderhandelingen is het feit dat er geen exacte definitie voor een risicoberoep in de privé-sector bestaat. “Ik moet voor mijn levensverzekering het dubbele van mijn vrouw aan de bank betalen. Dat is toch frappant? Voor de banken is het dus wel al een risicoberoep, maar officieel is het niet erkend”, legt Geerinckx uit. “Voor mij blijft het een risicoberoep. Ik blijf erbij, ook al steek je het geld in 25 kubieke meter beton, ze gaan er proberen aan te raken.” Het ministerie van Arbeid en Jan Cappelle, adviseur private veiligheid van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael, wouden hierop nog niet reageren. Het grote overleg tussen de betrokken ministers, de vakbonden, de directeurs van Group 4 en Brink’s en de banken is dan ook deze week net van start gegaan. Nu zal duidelijk worden wat er mogelijk is.

INTELLIGENTE KOFFERS

Vanaf 1 januari 2007 moeten alle waardetransporten, die niet begeleid worden door de federale politie, uitgerust zijn met intelligente boxen. Door deze invoering wordt de derde man in elk transport overbodig. “Want”, zegt Stéphane Bocqué, de woordvoerder van Group 4: “Het wordt voor ons gewoonweg onbetaalbaar als wij drie mensen blijven behouden met deze technologie.” De derde man valt niet enkel om financiële redenen weg. “Hij wordt simpelweg overbodig. Zijn taak bestond erin dat hij naar buiten ging om de omgeving te beveiligen. Wel, is er geen enkel stoeprisico meer. Het bestaat enkel nog op papier, want er zijn geen overvalpogingen meer tijdens dergelijke situaties”, vervolledigt Bocqué. Dominique Pieters, de woordvoerder van Brink’s ziet de koffer niet als een heilig middel. “Het is enkel een toegevoegde waarde, een extra barrière.” De invoering van intelligente koffer is een gigantische investering voor de geldtransportsector. Dominique Pieters van Brink’s schat de kostprijs voor zijn firma op 15 miljoen euro. “Dat is enkel om het systeem te implementeren. Dan denken wij nog niet aan de operationele kosten. Onze aandeelhouders kunnen deze investeringen niet alleen dragen. Het is een kwestie van gezond verstand dat een regering die ons verplicht om op een bepaalde manier te werken, dan ook voor de nodige steun zorgt.” “Wij hebben vandaag duidelijk gekozen voor het systeem met inktinjectie,” zegt Bocqué. “Ik denk dat de dreiging van morgen minder geweld zal gebruiken en meer technologisch zal zijn.” Een intelligente koffer gaat een vijftal jaren mee vooraleer hij technologisch achterhaald wordt. Op dit moment gebruikt Brink’s vooral de Viligerbox, een Zwitsers systeem, eveneens op basis van inktinjectie. Brink’s gaat in de toekomst over heel Europa een ander type box gebruiken. Het zou om een systeem gaan dat op basis van verbranding werkt. “Het is nog iets ingewikkelder, maar het maakt het gebruik van de biljetten echt onmogelijk”, zegt Pieters. Deze koffer kreeg de naam B-box. Volgens een insider bij Brink’s haalde deze koffer onlangs de Belgische normen niet en zou de box door de homologatiecommissie afgewezen zijn. De B-box zou nu vooral in Frankrijk gebruikt worden. Brink’s moet nu een leverancier vinden die in enkele maanden duizenden gehomologeerde koffers kan leveren als het zijn eigen deadline van eind 2006 wil halen.

STRENGE WETGEVING

België heeft de strengste wetgeving ter wereld. Het legt als eerste land de waardetransporteurs het gebruik van de intelligente koffer op. De meningen hierover zijn verdeeld. “Dit kan in de toekomst een goede zaak zijn, maar op dit ogenblik zijn wij wel financieel het slachtoffer. Wij lopen telkens achter de feiten aan, Wij blijven investeren en moeten telkens opnieuw geld aan onze aandeelhouders vragen”, verklaart Pieters van Brink’s. “Wanneer er ooit een harmonisatie van de regelgeving op Europees vlak komt, zullen we zien waar de lat zal liggen. België zal de norm zijn voor de strengste aanpak. Zonder twijfel”, zegt Bocqué van Group 4. De vakbonden hebben ook verschillende standpunten. “België heeft de strengste, maar beste reglementering van heel Europa”, zegt Bart Geerinckx van het ABVV. “Op Europese ondernemingsraden zijn andere landen tegen de Belgische wetgeving want het zou voor hen een te grote kost zijn. In Duitsland zijn er bepaalde regio’s waar je wanneer je als geldtransporteur begint te werken zelf een kogelvrije vest moet kopen.” Michel Hannecart van SETCA, de socialistische bediendevakbond bij Brink’s, heeft een totaal andere visie. “Er zijn te veel wetten. België is een proefland voor Europa. Ze gaan proberen de Belgische wetgeving in Europa te verspreiden. Met dwang, want het zal niet zonder slag of stoot gebeuren. Ik heb schrik voor het vrije verkeer van arbeid, als we de grenzen openen voor alle geldtransportfirma’s. We worden omringd door Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. Als elk land een stuk van zijn grens neemt, blijft er niets meer over voor de Belgische transporteurs”, legt Hannecart uit.

Universiteit of Hogeschool
Journalistiek
Publicatiejaar
2006
Share this on: