Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België. “Een vergeten generatie?”. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België. “Portret van een generatie op de vlucht”.

Sofie Van der Straeten
Persbericht

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België. “Een vergeten generatie?”. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België. “Portret van een generatie op de vlucht”.

Bibliografie

Bronnenlijst onderzoeksgedeelte:

 

Boeken, brochures, programmaboekjes, jaarverslagen

 

1. Boeken:

 

- VANLERBERGHE (J.), Een mens op de vlucht de klapdeur van onze gastvrijheid, Roeselare, Roularta Books, 2002, 220p.

- KINDERRECHTSWINKELS, De juridische positie van de minderjarige in de praktijk, Heule, UGA, 2002, 370 p.

- DEMYTTENAERE (B.), HANNES (N.), TIELEMANS (D.), Verkeerde tijd, verkeerde plaats, Roularta Books, Roeselare, 2005, 167 p.

- PLYSIER (S.), Kinderen met een tweede huid, onthaal van kinderen op de vlucht, Antwerpen, Garant, 2003, 128 p.

- SMULDERS (M.), COX (S), ABDULLHAK (R.), Ik weet dat ik altijd kan bellen, werkwijze en ervaring maatjesproject AMA + 18, Tilburg, s.n., 2005, 71 p.

- DESMET (S.), Profiel en trajectmonitoring van de niet-begeleide minderjarige asielzoekers in België, Brussel, s.n., 2005, 111 p.

- DERLUYN (I.), WILLE (B.), DESMET (T.), BROECKAERT (E.), Op weg; psycho-sociale en therapeutische begeleiding van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, Antwerpen, Garant, 2005, 140 p.

 

2. Programmaboekjes en brochures:

 

- De Clynsen (M.), Proceduregids voor asielzoekers in België, vzw CIRE, s.n., 2004, 80 p.

- NUYTTEN (G.), Voorstellingsbrochure opvangcentra voor minderjarige asielzoekers, De Lier en de Bilck, s.l., s.n.,13 p.

- VAN HOUTRYVE (V.), Jij en het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg, , Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,1999, 39 p.

 

3. Jaarverslagen:

 

- Jaarverslag CGVS, Brussel, s.n., 2004, 43p.

- Minor Ndako vzw, Brussel, s.n., 2005, 40 p.

 

Tijdschriften- en krantenartikels, nieuwsbrieven

 

1. Tijdschriftenartikels:

 

- FREDERIX (S.), Illegalen: strenger beleid leidt tot overlevingcriminaliteit. In: MO* Mondiaal Magazine, 30 (02/2006) 2, pp.18-20.

 

2. Nieuwsbrieven:

 

- MATTHYS (G.), Nieuwsbrieven Vlaams Minderhedencentrum, vreemdelingenrecht, per mail geabonneerd.

- ODICE Nieuwsbrief “Nieuwkomers, Vluchtelingen, Mensen zonder Papieren en Woonwagenbewoners”, ING-ODiCe, nr. 4, per mail geabonneerd.

- HAVENTEAM, DE ACHT, vluchtelingenteam, nieuwsbrief, per mail geabonneerd.

- LIGA VOOR MENSENRECHTEN, nieuwsbrief, per mail geabonneerd.

- AMNESTY INTERNATIONAL, nieuwsbrief, per mail geabonneerd.

 

Cursussen, eindwerken, persdossiers

 

Eindwerken en persdossier:

 

- PROOST (B.), Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België: een onderzoek naar hun juridisch statuut, opvang en begeleiding, Gent, Hogeschool Gent, 2004-2005, 103 p.

- VAN DER STRAETEN (S.), Alleenstaande minderjarige asielzoekers in België, Gent, Arteveldehogeschool, 2004-2005, 74 p.

- WIEME (E.), Een analyse van verblijfsstrategiën bij “mensen zonder wettig verblijf” in Gent, Gent, UGent, 2002-2003, 109 p.

 

Multimedia

 

- BREULS (P.), Verloren generatie, VRT-Canvas (Kwesties), 12/041999.

 

- IKON, Terug naar Angola, Nederland 1, 26/05/2005

 

Interviews

 

-D’HERDE (M.), medewerker jongerenwerking Protestants Sociaal Centrum, geïnterviewd te Antwerpen, 02/03/2006.

-VAN EEPOEL (K.), medewerker sociale dienst transitcentrum 127 te Melsbroek, telefonisch gecontacteerd, 07/04/2006.

-BEN TOUHAMI (S.), medewerker Dienst Voogdij, geïnterviewd te Brussel, 02/02/2006 en 17/02/2006.

- Het Huis in Aalst, 04/04/2006.

- DEBIOURGE (H.), coördinatrice ama’s, rondleiding in het CGVS, 08/02/2006.

- Het bijwonen van een verhoor bij DVZ, Sofie Depuydt, medewerker Dienst Vreemdelingenzaken, 13/02/2006,

- CLERIN (N.), medewerker REAB-project, telefonisch contact, 05/04/2006.

- BEECKMAN (I.), medewerker Dienst Minderjarigen van de directie toegang en verblijf, geïnterviewd te Brussel, Dienst Vreemdelingenzaken, 20/01/2006.;

- VANOVERBERGHE L., attaché Cel Minderjarigen, DVZ, geïnterviewd te Brussel, 08/02/2006.

- ROOSEMONT (F.), Directeur-Generaal bij de DVZ, telefonisch gecontacteerd,13/02/2006

- DE BIOURGE (H.), verantwoordelijke voor ama’s in het CGVS, geïnterviewd te Brussel, 08/02/2006.

- WIEME (E.), lid van het Vluchtelingen Aktie Comité (VAK) in Gent, geïnterviewd te Gent, 04/O4/2006.

- DE SMET (T.), pedagogisch stafmedewerker in het opvangcentrum De Lier voor ama’s in Ieper, 21/02/2006.

- VAN DEN BOSSCHE (P.), medewerker dienst MENA, DVZ. Gesproken te Brussel, 20/01/2006.

- AERTS (V.), medewerker dienst MENA, DVZ, rondleiding in de DVZ, Brussel, 08/02/2006.

- LOWYCK (D.), professioneel voogd onder Caritas, geïnterviewd te Brussel, 10/02/2006 en 17/02/2006.

- DE SMET(S.), medewerker Child Focus, telefonisch gecontacteerd, 05/04/2006..

- MEDEWERKER CEL ZAVENTEM, DVZ , 08/02/2006

- DAVIDS (T.), privé-voogd jongere geïnterviewd op het verhoor

- CLOET (M.), directrice Minor Ndako, opvangcentrum voor NBMV niet-asielaanvragers en slachtoffers van mensenhandel, gesproken te Brussel, 10/04/2006

- DE METS (A.), consulente Bijzondere Jeugdzorg Gent, geïnterviewd te Gent, 23/02/2006.

- MEDEWERKER FEDASIL, bevoegd voor de opvang van asielzoekers, telefonisch contact, 05/04/2006.

- DE SMET (S.), medewerker CHILD FOCUS, telefonisch contact, 04/04/2006.

- BEECKMAN (S.), juridisch medewerker Pagasa, geïnterviewd te Brussel, 13/02/2006.

- MEDEWERKER MINOR NDAKO, telefonisch contact, 04/04/2006.

- DE BISSCHOP (S.), gesproken te Brussel, 06/02/2005.

- LODEWIJCKX (C.), medewerker Bijzondere Jeugddienst en contactpersoon van de dienstnota 01/2006, geïnterviewd te Brussel, 13/04/2006.

 

Elektronische communicatie

 

e-mails naar Sofie Van Der Straeten, sofievanderstraeten@hotmail.com:

 

- Frederik Triest, TRIEST@unhcr.org, 11/04/2006

- Geert Beeckmans geert.beeckmans@cawdeterp.be 11/04/2006

- Bart Moorhaye Bart.Morrhaye@fedasil.be, 11/0/2006

- Patricia Van Den Bossche patricia.vandenbossche@dofi.fgov.be, 10/04/2006, 25/01/2006

- Nasseema Clerin, nclerin@iom.int 07/04/2006

- Marijke D’Herde marijke.dherde@cawdeterp.be 07/04/2006

- Carl Lodewijckx carl.lodewijckx@wcvvlaanderen.be 06/04/2006

- Veerle veerle@medimmigrant.be, 06/04/2006

- Cis Dewaele, cis.dewaele@steunpunt.be 06/04/2006

- Inge Demeulenaere ingedemeulenaere@mechelen.be 06/04/2006

- David Lowyck d.lowyck@caritasint.be 05/04/2006, 16/03/2006

- Stephanie De Smet stéphanie.desmet@childfocus.be 04/04/2006

- Saida Ben Touhami, saida.bentouhami@just.fgov.be 03/04/2006

- Manu Wiebe, info@vluchteling.be 27/03/2006, 21/03/2006

- Margot Cloet, minorndako@sjynet.be 25/03/2006

- Vreemdelingenrecht, helpdesk@vmc.be 17/03/2006 en 08/03/2006

- Tinne De Smet, tinne.desmet@onstehuis.net 06/03/2006, 13/02/2006, 24/02/2006

- Marieke Nys, marieke.nys@cvloost.org 24/02/2006

- Björn Decoster, bjorn.decoster@dofi.fgov.be, 20/02/2006

- Leen Van Overberghe, leen.vanoverberghe@dofi.fgov.be, 15/02/2006

- Colette Van Lul, colettevanlul@dofi.fgov.be, 09/02/2006, 14/02/2006

- Bart Proost, B_proost@scarlet.be, 28/01/2006

- Kris Pollet, kris@vluchtelingenwerk.be, 23/01/2006

 

Informatie van het internet

 

- AMNESTY INTERNATIONAL, Frontale aanval op de nieuwe asielprocedure, on line op: www.aivl.be, 18/02/2006

- DIENST VREEMDELINGENZAKEN, on line op: www.dofi.fgov.be, doorlopend.

- FEDASIL, on line op: www.fedasil.be, doorlopend

- VLAAMS MINDERHEDENCENTRUM, on line op: www.vmw.be, doorlopend.

- CGVS, on line op: www.belgium.be/cgvs, doorlopend.

- GOOGLE, on line op: www.google.be, doorlopend.

- VREEMDELINGENRECHT, on line op: www.vreemdelingenrecht.be, doorlopend.

- CHILD FOCUS, on line op: www.childfocus.be, doorlopend.

- CHILD FOCUS, dossier over de verdwijning van NBMV en slachtoffers van mensenhandel, on line op: www.childfocus.be, 18/03/2006.

- FOD JUSTITIE, De voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. On line op: www.just.fgov.be, 16/03/2006.

 

Illustraties

 

- FEDASIL/LAYLA AERTS, Foto’s van NBMV, voor Fedasil, verkregen per e-mail, 06/04/2006.

 

Wetteksten, omzendbrieven en dienstnota

 

- P.DEWAEL, Omzendbrief betreffende het verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Brussel, 15/09/2005

- FOD BINNENLANDSE ZAKEN, De wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Brussel, 15/12/1980.

 

- VLAAMSE GEMEENSCHAP, BIJZONDERE JEUGDZORG, Dienstnota 01/2006, betreffende de opvang van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen in de Bijzondere jeugdbijstand, 01/2006.

 

Technische fiche Journalistiek dossier

 

De vijftienjarige Nigerese visverkoper in Ghana 2

De onvoorziene reis van Akin uit Niger, naar België

 

Genre? Ik heb voor ‘de persoonlijke verhaal-stijl’ gekozen omdat ik volledig de nadruk wilde leggen op de jongere. Ik heb hiervoor bewust niet gewerkt met een vaste vragenlijst, om niet de indruk te wekken dat ze op een verhoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken zitten. Een spontane babbel waarin je het gesprek stuurt door gerichte vragen te stellen is hiervoor de beste methode, het creëert minder afstand en een groter vertrouwen.

 

Aantal woorden en tekens: 791 woorden en 4148 tekens

 

Aantal illustraties: 1 foto van straatkinderen in Niger. Bron: Eotas.

 

Bronnen: David Lowyck, professioneel voogd van Akin, heeft me met Akin en zijn pleegvader in contact gebracht.

 

“Tussen de mazen van het net” 4

Het Protestants Sociaal Centrum helpt jonge vluchtelingen die ‘uit de boot vallen’

 

Genre? Interview. Hier is het beter om vragen te stellen. De vragen trekken mee de aandacht naar het hetgeen verteld wordt, het zorgt voor afwisseling tussen de reportagestukken van de jongeren. Het gaat niet om het persoonlijk verhaal van de vrouw, maar over de verhalen van de jongeren die ze aanhaalt, een ‘persoonlijk verhaal-stijl’ zou hier niet goed passen.

 

Aantal woorden en tekens: 1789 woorden en 10435 tekens

 

Illustraties? – Foto van minderjarige vluchteling. Copyright: Layla Aerts en Fedasil.

  • Foto Marijke D’Herde: eigen foto.

 

Bronnen? Contact met het Protestants Sociaal Centrum in Antwerpen: vluchtelingenwerk@cawdeterp.be

 

“Geen geld, geen dak, gaan familie” 5

Wanneer straatprostitutie de enige uitweg lijkt…

 

Genre? Zie Akin.

Aantal woorden en tekens? 806 woorden, 4690 tekens

 

Illustraties? Amoc dhv: centrum voor straatprostitutie in Amsterdam

 

Bronnen? - Minor Ndako, contactpersoon Margot Cloet. minorndako@skynet.be

- Boysproject Antwerpen, contactpersoon Geert Beeckmans. Geert.beeckmans@cawdeterp.be

 

“Voor veel jongeren is België het beloofde land” 9

Een gesprek met één van de eerste professionele voogden in België

 

Genre? Zie Marijke D’Herde

Aantal woorden en tekens? 921 woorden en 5453 tekens

 

Illustraties? Copyright Layla Aerts/Fedasil. Foto’s verkregen via communicatiemedewerker Fedasil.

 

Bronnen? In contact gekomen met David Lowyck via Patricia Van Den Bossche, medewerker dienst MENA, dienst vreemdelingenzaken. 10/04/2006 en 17/04/2006

 

“Mijn vader was lid van het Talibanregime” 11

Wanneer je land niet meer veilig voor je is

 

Genre? Zie Akin

 

Aantal woorden en tekens? 2329 woorden en 13088 tekens

 

Illustraties? – Luke Powell

  • NOS (Bevolkingskaart Afghanistan)

  • Dienekes’ Antropology Blog (foto Hazara jongere)

  • Pravda (foto taliban)

 

Bronnen? Tinne De Smet, pedagogisch stafmedewerker in het opvangcentrum voor alleenstaande minderjarige asielzoekers: De Lier in Ieper. 28/01/2006

 

Van de éne doolhof in de andere 15

De weg langs de asielprocedure voor alleenstaande minderjarige asielzoekers

 

Genre? Sfeerverslag: om de etappes in de asielprocedure met woorden beter te kunnen visualiseren.

Aantal woorden en tekens? 1514 woorden en 9369 tekens.

 

Illustraties? – Eigen foto’s: DVZ

  • Foto CGVS: CGVS

  • Foto wachtzaal DVZ: VRT

 

Bronnen? – CGVS: Hedwige De Biourge hedwige.debiourge@ibz.fgov.be

 

“In Pakistan had ik altijd een wapen op zak” 18

In de handen van een tirannieke nonkel

Genre? Zie Akin.

 

Aantal woorden en tekens? 1188 woorden en 6686 tekens.

 

Illustraties? Straatbeeld Pakistan, Michael Bantle.

 

Bronnen? Tinne De Smet.

 

Universiteit of Hogeschool
Communicatiebeheer - Pers en voorlichting
Publicatiejaar
2006
Share this on: