SEPA, The Single Euro Payments Area

Willems Joeri
Persbericht

SEPA, The Single Euro Payments Area

 SEPA

Waarvoor staat SEPA? Dikwijls gehoord: “Ik weet het niet”, of in het Frans: “Je ne sais pas …”.

Op het eerste zicht één van die vele niet te plaatsen afkortingen uit één of ander vakjargon? Ongekend en  dus wellicht onbelangrijk, maar vooral ook onbemind? Blijkbaar wel. Heel veel mensen hebben nog nooit over SEPA gehoord, of weten op z’n minst niet waarvoor SEPA staat. En, indien wel, liggen de meesten onder ons er op zijn minst niet direct wakker van

Een wat vreemde vaststelling toch. SEPA kan en zal ons leven immers behoorlijk impacteren in de komende jaren.

SEPA staat voor the Single Euro Payments Area en voorspelt niet minder dan een revolutie te worden  in het Europese girale betalingsverkeer. Eentje die daarenboven ook nog eens heel dicht voor de deur staat. Vanaf januari 2008 wordt SEPA werkelijkheid, en kan iedere Europese burger en elk Europees bedrijf op een transparante, uniforme manier betalen naar, of innen van om het even wie binnen het Europese grondgebied.

Na de invoering van de Euro, die vooral de chartale intra-Europese markt op z’n kop zette, betekent SEPA een nieuwe, belangrijke wending in de Europese éénwording. Overschrijvingen, domiciliëringsopdrachten en kaartbetalingen worden binnenkort een Europees gegeven, ontdaan van om het even welke nationale gebruiken of toepassingen.

Wat betekent SEPA in werkelijkheid? En vooral, wat is de voorspelde impact van de SEPA producten SCT, de SEPA Credit Transfer, en SDD, de SEPA Direct Debit, op de Belgische consument, de Belgische bedrijven en de Belgische banken?

Een feitelijke benadering van wat SEPA is, en wie de betrokken spelers zijn. Gevolgd door de resultaten van een bevraging van particulieren en een uitgebreide enquête bij vele grote bedrijven en alle Belgische grootbanken. Een analyse van een mogelijke nieuw spanningsveld tussen de aanbieders van het product, de banken enerzijds, en de afnemers ervan, de particulieren en bedrijven anderzijds.  Waar ontstaan tegenstrijdige stanpunten of belangen en waar vinden ze elkaar?

Met als hamvraag: zullen betalingen in België al dan niet duurder worden?

Bibliografie

Lijst van geraadpleegde bronnen

 

Tijdschriften en kranten

 De Standaard, (2006),SEPA zal betalen in België duurder maken’, 28 maart, p. 1.

De Tijd, (2005), Bankieren wordt duurder en complexer’, 17 september, p. 1.

 De Tijd, (2006), ‘Belgische banken willen cheque binnen 4 jaar zien verdwijnen’, 13 april, p. 1.

 De Tijd, (2006), ‘EU eist goedkoper betalen met kaart’, 13 april, p. 7.

 De Tijd, (2006), ‘EU opent front tegen dure betaalkaarten’,13 april, p. 7.

 Simon Lelieveldt, (2005), ‘De prijs van één Europa’ in: NVBulletin, nr. 1, maart, p. 1-4.

 

Andere gepubliceerde bronnen

 BVB, (2006), Gecodeerde berichtgeving (CODA) V2.1.C – WP/WP1402.DOC, 13 december, p. 1, <www.abb-bvb.be/gen/downloads/CODA-versie2.1.pdf&gt;.

 Capgemini/EFMA/ING, (2005), World Retail Banking Report 2005, p. 1-31,   <www.cz.capgemini.com/resources/thought_leadership/by_industry/financial…;.

 de Schrevel, G., (2006), ‘Moving towards the Single Euro Payments Area –

the challenge’ in: Banking Technology, April, <www.swift.com/index.cfm?item_id=59561&gt;).

 DEXIA, (2006), ‘Domiciliëringen, SEPA Direct Debit’ in: Accent nr. 1, augustus, p. 1-4

 EACHA, (2006), European Automated Clearing House Association – EACHA, Brussel, 9 oktober, p. 1, : <www.bundesbank.de/download/zahlungsverkehr/zv_announcement_eacha.pdf>

 EC, (2005), Implementing the Community Lisbon program – COM2005 0603, 1 december, p. 1-54, <eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0603en01.pdf>.

 ECB, (2006), Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied - Single Euro Payments Area, 4 mei, <www.ecb.int/press/pr/date/2006&gt;.

 ECB, (2006), Charter of the European Payments Council  coordinated version, 20 juni, p. 1, <www.europeanpaymentscouncil.eu/documents/EPC0632_EPC%20Charter%20V2.0%20June06%20ENG_.pdf>.

 ECB, (2006), Information brochure: SEPA - An integrated retail payments market, 13 november, p. 1-32, <www.ecb.int/paym/sepa/html/index.en.html#more&gt;.

 ECB, (2007), Richtlijn Betalingsdiensten, 24 april, p. 1-1,

<www.ecb.eu/press/pr/date/2007/html/pr070424.nl.html&gt; (persbericht).

 ECB, (2007), Summary of the 13th meeting of the Contact Group euro payments strategy,  2 februari, p. 1-11, <www.ecb.int/paym/groups/pdf/COGEPS_summary_061121.pdf >.

ECB, (2006), The European Central Bank, the Eurosystem, the European System of Central Banks, mei, p. 26-28, <www.ecb.int/pub/html/index.en.html&gt;.

 ECB, (2006), Towards a Single Euro Payments Area, Objectives and deadlines, Fourth Progress Report, februari, p. 1-25, <http://www.ecb.int/press/pr/date/2006/html/pr060217.en.html&gt;.

 ECB, (2007), Towards a Single Euro Payments Area, Objectives and deadlines, Fifth Progress Report, juli, p. 1-31, <www.ecb.int/press/pr/date/2007/html/pr070720.en.html&gt;.

 ECBS, (2003), IBAN: International Bank Account Number - EBS204 V3.2, augustus, p. 1-17, <www.ecbs.org/iban/iban.htm&gt;.

 EPC, (z.j.), Roadmap 2004-2010 - Roadmap public version 4th April, p. 1-16, <www.europeanpaymentscouncil.org/documents/Roadmap%20public%20version%204th%20April.pdf>.

 EPC, (2006), SEPA Cards Framework V2.0 - EPC125_05,  8 maart, p. 1-23,

<www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_detail.cfm?documents_id=1…;.

 EPC, (2007), SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook V2.2 - EPC125_05 ECT RB V2.2 approved including clarification 20070315), 15 maart, p. 1-71,

www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank.cfm).

EPC, (2007), SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook V2.3 - EPC125_05,  19 juni, p. 1-104, <www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_detail.cfm?documents_id=4…;.

 EPC, (2007), SEPA Credit Transfer Scheme Implementation Guidelines V2.3 - EPC115_06,  19 juni, p. 1-45, <www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_detail.cfm?documents_id=5…;.

 EPC, (2007), SEPA Direct Debit Scheme Rulebook V2.3 – EPC016, 19 juni, p. 1-149,

<www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_detail.cfm?documents_id=5…;

 EPC, (2006), SEPA Direct Debit Scheme Implementation Guidelines V2.2 - EPC114_06 DDIGV2.2 approved, 13 december, p. 1-63, <www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank.cfm&gt;.

 EPC, (2007), SEPA Direct Debit Scheme Implementation Guidelines V2.3 - EPC114_06, 19 juni, p. 1-66, <http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_detail.cfm?documen…;.

 EPC, (2002), SEPA Whitepaper 0520021 – Summary, Workshop Participants and the 3 ECSAs, 25-26 maart , p. 1-7, <www.europeanpaymentscouncil.org/documents/EPC175_05_EPC_press_release_S…;.

 Febelfin, (2006), Brochure SEPA, p. 1-18, <www.sepabelgium.be/nl/node/134&gt; (brochure).

 Febelfin, (2007), Geen Bancontact/Mister Cash migratie op 1/1/2008, Brussel, p. 1-2,

<www.sepabelgium.be/nl/node/54&gt; (persbericht).

  KBC, (2007), SEPA, external presentations, (pubicatie op het internet, link niet langer actief).

 McCreevy, C., (2005), A vision for the future of payments in Europe, Parijs, 20 september,

<ec.europa.eu/commission_barroso/mccreevy/allspeeches_en.htm> (speech).

 McCreevy, C., (2006), Banking Regulation – Next steps - French Banking Federation Conference, Parijs, 21 maart, <ec.europa.eu/commission_barroso/mccreevy/allspeeches_en.htm> (speech).

 McCreevy, C., (2007), SEPA, an opportunity for Europe – Role of the public sector - Conference for Public Administrators, Brussel, 8 mei,

<ec.europa.eu/commission_barroso/mccreevy/allspeeches_en.htm> (speech).

 SEPA-forum, (2007), Belgian Migration Plan to SEPA V3.1, juli, p. 1-25,  <www.sepabelgium.be/node/158&gt;.

 Spaenhoven, A., (2007), SEPA en overschrijvingen, 1 maart, p. 1-10,

 <www.sepabelgium.be/nl/node/151&gt;. (slideshow)

 Tumpel-Gugerell, G., (2004), Time to act: clear objectives and a convincing roadmap for the Single Euro Payments Area, Durbuy, 6 september,

<www.ecb.int/press/key/date/2004/html/index.en.html&gt; (speech).

 Tumpel-Gugerell, G., (2005), Keeping up the momentum: achieving the SEPA-objectives on time, Durbuy, 3 oktober, <www.ecb.int/press/key/date/2005/html/index.en.html&gt; (speech).

 Tumpel-Gugerell, G., (2006), From theory to practice: let’s roll out the cables, Durbuy, 7 september, <www.ecb.int/press/key/date/2006/html/index.en.html&gt; (speech).

 Tumpel-Gugerell, G., (2007), The European Central Bank’s view on SEPA, Parijs, 13 februari, <www.ecb.int/press/key/date/2007/html/index.en.html&gt; (speech).

 Vandenbroecke, F., (2007), SEPA en domiciliëringen, 1 maart, p. 1-21,

<www.sepabelgium.be/nl/node/152&gt; (slideshow)

 Algemene sites:

< www.ecb.eu/paym/sepa/html/index.en.html&gt;

 Sites van banken:

Sites van Infrastructuur providers en andere marktspelers:

 

Mondelinge bronnen

 Depoorter J., Depotter J. (2006-2007), verschillende interviews met de Segment Manager Payments & Trade Finance en de Segment Manager e-Banking van de KBC Merchant banking business unit, Brussel, diverse tijdstippen.

Universiteit of Hogeschool
Licenciaat Handelswetenschappen
Publicatiejaar
2007
Share this on: