Ariège, toerisme onder de loep

Steven
Vleugels

 

Ariège, toerisme onder de loep

 

 

Ariège

De Ariège is een departement in het zuiden van Frankrijk, gelegen in de regio Midi-Pyrénées. Hoewel het een prachtige streek is die veel te bieden heeft aan zijn bezoekers, ontvangt ze toch weinig internationale toeristen. Het toerisme in de Ariège komt maar moeilijk op gang, hoewel er al serieuze vorderingen zijn gemaakt in de laatste 20 jaar. Rond 1950 was er op 2 thermale stations na nog bijna geen sprake van toerisme in de Ariège. De Ariège was toen nog sterk geïndustrialiseerd. Pas in de jaren tachtig, onder invloed van de decentralisatie van Frankrijk, kregen de departementen meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het toerisme in de Ariège begon langzaam open te bloeien en er kon gestart worden met een lange en moeilijke weg naar een gedegen toeristisch beleid.

Als we de Ariège gaan vergelijken met de jaren vijftig is er wel een enorme progressie gemaakt, van zo goed als nihil naar bijna 10 miljoen overnachtingen per jaar. Deze fikse vooruitgang kende een hoogtepunt in 2002. Vanaf 2002 is er een lichte achteruitgang merkbaar ten gevolge van de warmere winters, die resulteren in minder sneeuw en dus een terugloop van het aantal wintertoeristen. Uit vergelijkend cijfermateriaal kan worden besloten dat de Ariège minder toeristisch is dan vele andere departementen in Frankrijk. Departementen die slechts even veel of zelfs minder te bieden hebben aan de toerist dan de Ariège ontvangen vaak meer internationale bezoekers. De achterliggende redenen hiervoor worden in mijn afstudeerproject onderzocht doormiddel van een SWOT-analyse. Vanuit gesprekken met mensen die binnen de Ariège werkzaam zijn in de toeristische sector worden de sterke en zwakke punten van de streek nagegaan, in combinatie met de bedreigingen en kansen naar de toekomst toe.

Een echt pasklare oplossing voor de wat tegenvallende toeristische cijfers in de regio is er niet maar er wordt volop werk gemaakt van een doordacht toeristisch beleid en er zijn al een aantal stappen gezet in de goede richting. Het gebrek aan naambekendheid in combinatie met het ontbreken van een echte unique selling proposition is het grootste probleem waar het departement mee te kampen heeft. Dit heeft geleid tot een voorstel tot naams-verandering: er wordt sinds enkele jaren getracht de naam van het departement te veranderen van Ariège naar Ariège-Pyrénées. De toeristische communicatie via internet wordt momenteel ook naar een hoger niveau getild. Er wordt ook gewerkt aan een oplossing voor het tekort aan gekwalificeerd personeel voor de toeristische sector. Zo richt de hogeschool van Foix sinds enkele jaren een voortgezette opleiding toerisme in. Je kan er een ‘Brevette Technique Supérieure Bac +2’ behalen. Naast deze meer praktijkgerichte opleiding werd in Foix recent een ‘master toerisme’ opgestart, in samenwerking met de universiteit van Toulouse. De toeristische communicatie van het departement wordt vanaf nu ook verzekerd door 11 documenten en een professionele website. Recent werd ook een eigen huisstijl ontwikkeld met bijhorende ‘Ariège-Pyrénées’-logo’s.

Mijns inziens moet er in de toekomst ook dringend aandacht worden geschonken aan search engine optimization. Het thermalisme in het departement is dringend aan een verjongingskuur toe en de grensoverschrijdende promotie moet worden opgevoerd. Een ander aandachtspunt is het uitwerken van een tweede unique selling proposition rond de vele prehistorische attractiepolen van de streek. Nu wordt er heel sterk gewerkt rond wintersport, maar als dit gegeven helemaal zou wegvallen, iets waarvoor gevreesd wordt door klimaatexperts, kan het vizier op de prehistorie worden gericht om deze klap deels op te vangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste jaren is er duidelijk sprake van een positieve wind die door het departement waait.

Met de nieuwe lichting professioneel opgeleide toeristische medewerkers zal deze tendens zich steeds verderzetten. Er zijn ook nog een heleboel initiatieven die in de toekomst kunnen en zullen ondernomen worden en die gaan bijdragen tot een nog grotere toeristische opleving van de streek. Maar zoals het spreekwoord zegt: alles op zijn tijd. De enige echte bedreiging voor deze mooie streek is het verdwijnen van de sneeuw in de Pyreneeën. Maar door zich nog meer op het steeds verder ontluikende zomertoerisme te concentreren zal men deze klap hopelijk kunnen opvangen.

 

 

 

Chambres d’hôtes

Gastenkamers verhuren in Frankrijk, veel mensen dromen ervan en sommigen wagen de stap. Er komt echter heel wat bij kijken en je kan maar beter goed voorbereid zijn. Wat er allemaal vooraf gaat aan het verhuren van kamers is een onderwerp waar je heel veel informatie over vindt, maar weinig info die correct en consequent is. Daarom ben ik gaan praten met mensen die hun ervaring hebben vanuit de praktijk en zelf als Belg een chambres d’hôtes uitbaten in Frankrijk. Het is niet gemakkelijk een winstgevend bedrijfje uit de grond te stampen en je moet hard werken om rendabel te blijven. Onder het statuut van micro-entreprise word je toch een beetje beschermd tegen al te grote fiscale en sociale lasten en kan je een aardige stuiver verdienen indien je een goede zaak hebt. Het is echter van groot belang dat je jezelf grondig afvraagt waar je naar toe wilt met je gastenkamers en hoe je de zaken gaat aanpakken. Opteer dan voor een geschikt fiscaal statuut en zorg dat je al de nodige voorzorgen neemt, van verzekeringen over sociale bijdragen tot het checken van subsidiëringmogelijkheden.

 

 

Bibliografie

Zie scriptie

Download scriptie (1.11 MB)
Universiteit of Hogeschool
Thomas More Hogeschool
Thesis jaar
2008
Kernwoorden